Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


КОМПЛЕКСНА контролЬНА РОБОТА. 1.Стратегічні плани, проекти та програми

З ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»

варіант 20.

1.Стратегічні плани, проекти та програми.

2.Забезпечення виконання стратегічних планів, проектів та програм.

ТЕСТИ.

1.До чинників, що сприяють розвитку стратегічного планування, відносять:

а) зростання розмірів підприємства завдяки підвищенню комплектованості та багатопрофільності діяльності;

б) розвиток науково-технічного прогресу.

в) необхідність встановлення ефективних зв’язків з іншими організаціями;

г) зростання конкуренції внаслідок заповнення ринків;

д) розвиток методології та інструментарію планування.

2.На відміну від довгострокового стратегічне планування широко використовує такі методи:

а) побудову сценаріїв;

б) "портфельний аналіз";

в) ситуаційний аналіз;

г) екстраполяційне прогнозування;

д) систему "нормативних" прогнозів.

3.До сучасних концепцій підприємства належать:

- ресурсна;

- підприємницька;

- організаційна.

- інформаційна;

- концепція "технічної організації";

- концепція організації як "відкритої системи";

4.Стратегічно орієнтоване підприємство – це підприємство, де:

- застосовується раціональний процес стратегічного планування;

- стратегічне мислення є основою, принциповою установкою в діяльності персоналу підприємства, насамперед вищого керівництва;

- існує (формується) система стратегічного управління;

- поточна, повсякденна діяльність підпорядкована досягненню стратегічних орієнтирів.

5."Стратегічний рівень" підприємства визначається:

- рівнем знань про ринок, галузь, конкурентів, технології і т.ін.;

- наявністю обґрунтованої і структурованої системи цілей;

- обґрунтованим, цільовим розподілом ресурсів;

- встановленими відповідальністю і термінами проведення стратегічних дій;

- наявність ефективних методик формування стратегій;

- здатністю здійснювати організаційний розвиток.

6.При побудові "карти стратегічних груп" розміри кола повинні відображати:а)Розміри даного підприємства.

б)Частку ринку, що обслуговується окремим підприємством.

в)Частку ринку, що обслуговується окремою стратегічною групою.

7.Плановий обсяг виробництва фірми становить 50000 виробів, планова норма витрат сировини на одиницу – 0,5 кг, для забезпечення конкурентоспроможності продукції необхідно переглянути норму та скорегувати її до 0,7 кг на один вибір. Нормативний перехідних виробничий запас становить 1,5 т, запас у плановому періоді – 0,9 т. Потреба фірми в матеріальних ресурсах:

- 35,6 т;

- 35 т;

- 25 т;

- 35,8 т.

8.Основними методами прогнозування, що не використовуються в стратегічному управлінні, є:

- методи екстраполяції;

- експертні методи;

- методи декомпозиції;

- методи моделювання.

9.При складанні прогнозу продажу на перспективу варто враховувати:

- коньюктуру основних ринків;

- динаміку продажу по основних товарах і товарно-замінниках;

- вартість невиконаних і тенденції нових замовлень;

- вертикальну інтеграцію “назад” і “вперед”;

- кредитні умови, що впливають на обсяги реалізації;

- рішення уряду щодо соціальних проблем.

10.База стратегічних даних являє собою:

- програмний комплекс, що обслуговує певну структуру даних;

- програмний комплекс, що забезпечує розрахунок деякої структури показників діяльності організації;

стислий системний опис найсуттєвіших стратегічних елементів, що належить до зовнішнього середовища підприємства.


Date: 2015-12-11; view: 90; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию