Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


КОМПЛЕКСНА контролЬНА РОБОТА. 2.Функціональні стратегії

З ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»

варіант 13.

1.Ресурсні стратегії.

2.Функціональні стратегії.

ТЕСТИ.

1.Основними передумовами переходу до стратегічного планування є:

а) необхідність реакції на зміни умов функціювання підприємств;

б) інтернаціоналізація бізнесу;

в) наявність висококваліфікованих менеджерів;

г) розвиток теорії та практики стратегічного планування;

д) наявність доступної інформації;

е) посилення іноваційних процесів.

 

2.Розрахуйте за порядком фази переходу до стратегічного управління:

а) управління “від досягнутого;

б) управління “за цілями”;

в) поточне управління “за відхиленнями”;

г) стратегічне управління.

 

3."Стратегічний рівень" підприємства визначається:

- рівнем знань про ринок, галузь, конкурентів, технології і т.ін.;

- наявністю обґрунтованої і структурованої системи цілей;

- обґрунтованим, цільовим розподілом ресурсів;

- встановленими відповідальністю і термінами проведення стратегічних дій;

- наявність ефективних методик формування стратегій;

- здатністю здійснювати організаційний розвиток.

 

4.До загальних характеристик підприємств належать:

- здатність адаптуватися до змін у середовищі;

- властивість змінювати структуру і механізм функціонування;

- жорстокість структури;

- здатність до ціле становлення і ціле реалізації;

- централізація управління;

- використання основних елементів виробництва й основних функцій управління.

 

5.Визначте, які фази життєвого циклу проходить конкурентна перевага фірми:

Зростання;

Припинення зростання КПФ;

Зародження;

Зрілість КПФ;

Склад КПФ;

Прискорення КПФ;

Ліквідація КПФ.

 

6.Розрізняють такі види загальноконкурентних стратегій:

- стратегія зростання;

- стратегія за витратами;

- стратегія стабілізації;

- стратегія фокусування;

- комбінована стратегія;

- стратегія диференціації.

 

7.Методи екстраполяції базуються на твердженні:- про незмінність або відносну стабільність наявних тенденцій розвитку;

- оптимістичного варіанта розвитку подій;

- песимістичного варіанта розвитку подій.

 

8.При складанні прогнозу продажу на перспективу варто враховувати:

- коньюктуру основних ринків;

- динаміку продажу по основних товарах і товарно-замінниках;

- вартість невиконаних і тенденції нових замовлень;

- вертикальну інтеграцію “назад” і “вперед”;

- кредитні умови, що впливають на обсяги реалізації;

- рішення уряду щодо соціальних проблем.

 

9.Укажіть порядок процесу роботи інформаційної системи стратегічного управління:

- виявлення тенденцій в економіці, прогнозування зовнішнього середовища;

- аналіз галузевих особливостей;

- прогноз розвитку та оцінка змін у типах продукції, техніки, технології, аналіз ринків збуту;

- оцінка умов конкуренції;

- характеристика можливостей основних конкурентів з кожної групи продукції;

- порівняння сильних і слабких сторін фірми та її конкурентів.

 

10.База стратегічних даних являє собою:

- програмний комплекс, що обслуговує певну структуру даних;

- програмний комплекс, що забезпечує розрахунок деякої структури показників діяльності організації;

- стислий системний опис найсуттєвіших стратегічних елементів, що належить до зовнішнього середовища підприємства.

 

 


Date: 2015-12-11; view: 103; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию