Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


КОМПЛЕКСНА контролЬНА РОБОТА. 1.Розробка стратегії фінансування

З ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»

варіант 15.

1.Розробка стратегії фінансування.

2.Розробка стратегії персоналу.

ТЕСТИ.

1.При управлінні “від досягнутого” застосовуються елементи аналізу та контролю:

а) тільки внутрішніх факторів;

б) тільки зовнішніх факторів;

г) внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на діяльність підприємства.

 

2.Стратегічне управління базується на розумінні майбутнього як:

а) незмінного минулого;

б) екстрапольованого минулого;

в) визначеного у стратегічних рішеннях;

г) немає правильної відповіді.

 

3.“Стратегічне мислення” – це:

- мислення, властиве всім керівникам організації;

- мислення, що орієнтоване на визначення цілей організації і способів їх досягнення;

- мислення, що є іншим визначенням економічного мислення.

 

4.Стратегічне управління базується на:

- концепції підприємства як “відкритої системи”;

- концепції підприємства як “закритої системи”;

- концепції підприємства як “соціотехнічної системи”.

 

5.Визначте з-поміж запропонованих елементів моделі "стратегії конкурентної боротьби" К. Омаї:

1. Агресивна ініціатива.

2. Орієнтація на "показники корисності" продуктів з погляду клієнтів.

3. Наявність ключових факторів успіху.

4. Використання слабкостей конкурентів.

 

6.Стратегічна група конкурентів – це:

- певна кількість підприємств, що функціонують в одній галузі;

- певна кількість підприємств, що займають близькі позиції на ринку та конкурують між собою на основі одних і тих самих конкурентних переваг та однаковими методами;

- певна кількість підприємств, що мають однакових профіль.

 

 

7.Певне поєднання негативно та позитивно впливаючих на діяльність підприємства факторів, що об’єктивно існують у середовищі та суб’єктивно оцінені керівниками, з відносно сильними та слабкими сторонами у функціонуванні підприємства – це:

- стратегічний рівень;

- стратегічний баланс;- стратегічний аналіз.

 

8.Основними елементами матриці SWOT – аналізу, є:

- “можливості”;

- “сильні сторони”;

- “загрози”;

- “слабкі сторони”.

 

9.Визначте порядок проходження етапів сценарного планування:

- визначення ключових стратегічних напрямків та/або питань;

- встановлення ключових факторів ближнього зовнішнього середовища;

- ранжування за важливістю та ступенем невизначеності;

- визначення ключових факторів дальнього зовнішнього середовища;

- формування сценарію;

- “очистка” сценаріїв;

- висновки.

 

10.Інформаційна-управлінська система дає змогу:

- нагромаджувати інформацією про минуле й сучасне;

- cкладати прогнози розвитку подій;

- мати уявлення про реальні справи на підприємстві в конкретний відрізок часу;

- простежувати події у середовищі організації-конкурента;

- економити на масштабах виробництва.

 


Date: 2015-12-11; view: 148; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию