Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


КОМПЛЕКСНА контролЬНА РОБОТА. 1.Розробка стратегії наукових досліджень та розробок

З ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»

варіант 16.

1.Розробка стратегії наукових досліджень та розробок.

2.Розробка стратегії розвитку загального управління.

ТЕСТИ.

1.Дати правильні відповіді. Стратегічне планування виникло як відповідь на:

а) необхідність зміни організаційних структур управління;

б) недоліки довгострокового планування;

в) насичення ринку;

г) підвищення рівня конкуренції;

д) зростання кризових явищ в окремих галузях.

2.До чинників, що сприяють розвитку стратегічного планування, відносять:

а) зростання розмірів підприємства завдяки підвищенню комплектованості та багатопрофільності діяльності;

б) розвиток науково-технічного прогресу.

в) необхідність встановлення ефективних зв’язків з іншими організаціями;

г) зростання конкуренції внаслідок заповнення ринків;

д) розвиток методології та інструментарію планування.

3.На відміну від довгострокового стратегічне планування широко використовує такі методи:

а) побудову сценаріїв;

б) "портфельний аналіз";

в) ситуаційний аналіз;

г) екстраполяційне прогнозування;

д) систему "нормативних" прогнозів.

4.Визначальною характеристикою підприємства є:

- продукція, що виробляється (послуги, що надаються);

- зовнішнє оточення підприємства;

- персонал підприємства;

- немає правильної відповіді.

 

5.Зміна завдань управління підприємством зумовлена:

- постійно зростаючою складністю економічної інфраструктури;

- технічними нововведеннями;

- появою обчислювальної техніки;

- ускладненням міжнародних відносин;

- появою концепції організації як “відкритої системи”.

6.До сучасних концепцій підприємства належать:

- ресурсна;

- підприємницька;

- організаційна.

- інформаційна;

- концепція "технічної організації";

- концепція організації як "відкритої системи";

7.Які з наведених умов визначають вибір стратегії "лідирування на зниження витрат":

1. Наявність унікальних якостей продукту.2. Масовий тип виробництва продукції.

3. Чутливість об’єму продажу до рівня ціни на продукт.

4. Орієнтація на певну групу споживачів.

5. Особливості сегмента ринку даної продукції.

8.Конкурентоспроможність продукції – це:

- ступінь її відповідності на певний момент вимогам споживачів;

- ступінь її відповідності вимогам споживачів;

- перелік характеристик продукції;

- немає правильної відповіді.

9.Вкажіть порядок етапів проведення аналізу SWOT:

- формування (уточнення) стратегії для кожної СЗГ;

- аналіз критичних внутрішніх і зовнішніх факторів (відповідно до обраної моделі);

- оцінка зовнішніх факторів і ймовірності їх впливу;

- оцінка внутрішніх факторів і ймовірності їх впливу;

- розробка рекомендацій, що підсилюють переваги і пом’якшують (усувають) недоліки по кожному з внутрішніх факторів;

- хто ми? які наші конкуроентні переваги (недоліки)?

- прогнозування тенденцій змін по кожному із зовнішніх факторів;

- якими ми хочемо/можемо бути?

10.Укажіть порядок процесу роботи інформаційної системи стратегічного управління:

- виявлення тенденцій в економіці, прогнозування зовнішнього середовища;

- аналіз галузевих особливостей;

- прогноз розвитку та оцінка змін у типах продукції, техніки, технології, аналіз ринків збуту;

- оцінка умов конкуренції;

- характеристика можливостей основних конкурентів з кожної групи продукції;

- порівняння сильних і слабких сторін фірми та її конкурентів.


Date: 2015-12-11; view: 166; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.02 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию