Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етап 6.Вибір адміністративних важелів (політики, процедур, правил тощо)

Політикавиробництво молочних продуктів з натуральної сировини.

Процедурами є, наприклад, зміст інструкцій по технології виробництва сухого молока (для працівників відділу виробництва молока, сметани, масла).

Правилом є порядок підписання документів, правила поведінки у надзвичайних ситуаціях при виробництві.

Етап 7. Формування поточного плану.

Поточний план передбачає узагальнення розроблених на попередніх етапах показників заходів та бюджету, тобто він включає:

- перелік планових ключових показників, яких прагне досягнути організація в межах реалізації обраної стратегії діяльності, які повинні відображати усі сфери діяльності підприємства;

- перелік заходів, реалізація яких сприятиме досягненню визначених показників, економічні ефект та ефективність від впровадження планових заходів;

- бюджети організації.

На підприємстві спостерігається застарілий склад технологічного обладнання, що призводить до значних витрат часу на виробництво молочної продукції.

Етап 8. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відповідальності).

У видавничому центрі є такі види центрів відповідальності: центри вартості, центри видатків та центи інвестицій. Їх характеристику та участь у реалізації поточного планування розглянуто за допомогою табл.5

 

Таблиця 5

Види та характеристика центрів відповідальності

Види центрів відповідальності Підрозділи організації, що належать до конкретних центрів відповідальності Функціональна характеристика центрів відповідальності Участь у реалізації заходів щодо досягнення планових показників на засадах бюджету
Центри вартості Виробничий відділ Виробничі підрозділи, що створюють нову вартість. Вони належать до моделі «вхід-вихід», оскільки можливо підрахувати усі затрати на їх діяльність та отримані результати у натуральних та кількісних показниках Удосконалення технології виробництва.
Центри видатків Планово-економічний відділ Підрозділи, результати діяльності яких важко оцінити за звичайними критеріями. Методи обліку та аналізу не дозволяють установити за короткий термін залежність між розміром витрат на функціонування таких підрозділів та покращанням загальних результатів. Зменшення витрат на виробництво продукції.
Центри обороту Заступник директора з комерційних питань Комерційні служби підприємств або їх підрозділів. Їхньою основною метою є отримання якнайбільшого прибутку, реалізувавши наявні запаси готової продукції. Удосконалення роботи планово-економічного відділу.
Центри інвестицій Директор, головний бухгалтер, заступник директора з комерційних питань. Це керівники інституційного рівня та фінансово-економічні управлінські служби, які контролюють вартість та результати вкладених активів. - залучення інвестицій; - впровадження інтегрованих управлінських систем.

 Як вказувалось вище, тактичне планування на підприємстві передбачає крім поточного ще й оперативне планування, яке спрямоване на формування вузьких, деталізованих, короткотермінових планів, що присвячені конкретним питанням діяльності підприємства та формуються у розвиток поточних планів. На підприємстві використовується широкий перелік оперативних планів у різних сферах.

 


Date: 2015-07-24; view: 131; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию