Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 3. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Характеристику методів менеджменту, які використовуються за характером впливу, використовуються для забезпечення впливу на керовану систему організації та мають найбільш прикладне значення, процес їх формування та особливості взаємодії розглянуто у табл. 12.

Таблиця 12

Застосування методів менеджменту у ПАТ «Молокозавод»

Групи методів менедж-менту Види ме- тодів ме- неджменту Приклади застосування конкретних методів в організації Характеристика взаємозв’язку функцій і методів менеджменту в організації Характеристика механізмів взаємодії різних методів менеджменту в організації
Економічні Економічні плани Сформований фінансовими службами підприємства бюджет організації, який визначає джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничою діяльністю”, а саме, на етапі планування. Бюджетні показники відповідають показникам фінансового, виробничого планів підприємства. Бюджет повинен бути затвердженим наказом директора на його виконання.
Матеріальні стимули Розміри заробітної плати, надання премій, надбавок, доплат, компенсаційних виплат. Стимулює працівників якісно виконувати свої функціональні обов’язки, виявляти ініціативу. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничою діяльністю”, а саме, на етапі мотивування. Затверджуються відповідними положеннями про форми та системи оплати праці, преміювання тощо. Розмір витрат на мотивування фіксується у бюджеті організації.
Технологічні Техноло-гічні документи Інструкції з технології процесу виробництва згущеного молока. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі планування.   У інструкції враховуються норми часу на здійснення кожного процесу виробництва згущеного молока.
Конструк торські документи Працівники цеху виробництва сирів при виробництві використовують відповідні ескізи технологічного процесу виробництва сирів. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі планування. Пов’язані з інструкціями щодо експлуатації та обслуговування конкретних каналів та площ.
Соціально-психологічні Соціальні плани Сформований план покращення умов праці. Для працівників забезпечуються нормальні умови праці, проводиться медичне обстеження працівників. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі планування. Витрати на заходи, передбачені у плані покращення умов праці, фіксуються у бюджеті. Цей соціальний план підлягатиме реалізації після того як його затвердить директор шляхом видачі наказу на його виконання.
Моральні стимули За вислугу років, певні заслуги перед підприємством, за ефективну роботу працівники нагороджуються листами подяки. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі мотивування. Набувають сили впливу, коли затверджені наказом директора на нагородження почесними грамотами.
Методи формування колективів та соціально-психологіч-ного клімату у колективі Формування колективів проводиться затакими вимогами, як стаж, вік, освіта, психологічна сумісність. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі планування. Витрати на оплату праці працівників фіксуються у бюджеті. Крім цього працівники повинні чітко дотримуватись режиму роботи.
Адміністративні Організацій-ні методи Норми витрат сировини та матеріалів при виробництві. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі планування. Враховуються при формуванні витрат на матеріали, вартість яких формується у бюджетах.
Розпорядчі методи Розпорядження директора про нарахування премій працівникам. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі організування. Передбачає формування положення про оплату праці цих працівників тощо.
Дисциплі-нарні методи Директор виніс догану головному бухгалтеру за невчасне оформлення звітів. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі організування. Догана головному бухгалтеру може супроводжуватись матеріальними санкціями (зняттям премій) тощо.

 
Date: 2015-07-24; view: 105; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию