Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 4. РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Характеристика управлінських рішень, умови прийняття, оцінювання факторів, які впливають на процес прийняття рішень наведені у табл. 13.

Таблиця 13

Управлінські рішення у ПАТ «Молокозавод»

Характеристика управлінських рішень Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень в організації
Види управлінських рішень:
1. За сферою охоплення:
- загальні рішення; Директор підприємства затверджує план атестації усіх працівників підприємства шляхом підписання відповідного наказу з метою виявлення некомпетентних працівників.
- часткові рішення. Заступник директора з виробництва відповідним наказом затверджує положення щодо морального стимулювання працівників виробничого відділу.
2. За тривалістю дії:
- перспективні рішення; Зміна дизайну робочих місць, набір кваліфікованих працівників у планово-економічний відділ.
- поточні рішення; Організація цеху виробництва йогуртів та кефірів.
- оперативні рішення. Постачання нової техніки у технологічну лабораторію.
3. За рівнем прийняття:
- рішення на вищому рівні управління; Директор приймає рішення про підписання договору з постачальниками.
- рішення на середньому рівні управління; Начальник планово-економічного відділу видає наказ про звільнення некваліфікованих працівників свого відділу.
- рішення на нижчому рівні управління; Керівник кожного відділу дає розпорядження про моральне стимулювання своїх працівників.
4. За характером вирішуваних організацією завдань:
- організаційні запрограмовані рішення; Складання звітності головним бухгалтером.
- організаційні незапрограмовані рішення; Рішення про покращення процесу виробництва молочних продуктів.
- компромісні рішення. Налагодження контактів з місцевою владою.
5. За способом обґрунтування:
- інтуїтивні рішення; Директор приймає на роботу одного з двох претендентів з однаковим досвідом роботи.
- рішення, які базуються на судженнях; Звільнення з роботи некваліфікованого працівника, який приносить збитки підприємству.
- раціональні рішення. Рішення про комп’ютеризацію усіх відділів підприємства.
6. За способом прийняття:
- одноособові рішення; Директор видає розпорядження про проведення курсів для працівників планово-економічного відділу з метою підвищення їх кваліфікації.
- колегіальні рішення; На загальних зборах колектив підприємства приймає рішення про проведення святкових заходів з нагоди річниці діяльності підприємства

- колективні рішення. Рішення про удосконалення колективної роботи організації.
7. За характером:
- економічні рішення; Директор приймає рішення про отримання кредиту для фінансування ремонту робочих місць.
- технологічні рішення; Рішення директора про купівлю нового комп’ютера у планово-економічний відділ .
- соціально-психологічні рішення; Рішення директора про надання путівок в м.Скадовськ працівникам підприємства, які забезпечують ефективне функціонування підприємства.
- адміністративні рішення. Директор підписує наказ про затвердження 8-ми годинного робочого дня на підприємстві.  
Умови прийняття управлінських рішень:
1. Право прийняття. Директор має право приймати будь-яке рішення, головний бухгалтер має право приймати рішення щодо роботи бухгалтерії, начальник виробничого відділу може приймати лише часткові рішення щодо виробництва молочної продукції.
2. Повноваження. Начальник виробничого відділу не може приймати рішення, які входять у повноваження заступника директора з виробництва.
3. Обов’язковість. При звільненні одного або кількох працівників начальник відповідного відділу повинен прийняти рішення про знаходження заміни звільненим робітникам.
4. Компетентність. Начальник виробничого відділу повинен бути надзвичайно компетентний у питаннях організації роботи щодо виробництва молочних продуктів.
5.Відповідальність. Якщо фінансовий менеджер прийняв помилкове рішення, то до нього можна застосувати штрафні санкції.
Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень:
1. Особисті якості менеджера. Менеджер з більш високою кваліфікацією приймає компетентніші рішення ніж менеджер з нижчою кваліфікацією.
2. Поведінка менеджера. Відповідальність - достойна поведінка, викликає повагу працівників.
3. Середовище прийняття рішень. Якщо заступник директора з постачання знає в якого постачальника найнижчі ціни на певний матеріал, то він вибере того постачальника, який зменшить видатки підприємства.  
4. Інформаційне забезпечення. Якщо заступнику директора з постачання невідомо про певний матеріал, то він не прийме рішення про його застосування на виробництві.  
5. Взаємозалежність рішень. Директор, приймаючи рішення про купівлю нового комп’ютера, визначає того хто з ним буде працювати.  
6. Очікування можливих негативних наслідків. Якщо дослідження показали, що даний вид послуг не користуватиметься попитом, то рішення про його запровадження не буде прийняте.
7. Можливість застосування сучасних технічних засобів. Шляхом використання сучасного програмного забезпечення та сучасних засобів зв’язку управлінські рішення стають більш раціональними та мобільними.
8. Наявність ефективних комунікацій. Якщо комунікаційні процеси в організації є надто громіздкими, недосконалими та неузгодженими, то передання наказів, розпоряджень, вказівок за вертикаллю, забезпечення зворотного зв’язку, горизонтальні комунікації та комунікації між організацією і зовнішнім середовищем стають неефективними, тому що часто інформація передається невчасно, при цьому мають місце випадки передачі недостовірної чи неповної інформації, що погіршує якість прийняття управлінських рішень, чи зумовлює прийняття помилкових рішень.  
9. Відповідність структури управління цілям та місії організації. Якщо начальник певного відділу або директор приймають рішення, то вони повинні знати хто з підлеглих буде його виконувати.

Підходи до оптимізації управлінських рішень:
1. Науковий метод. У процесі прийняття рішення щодо постачання сировини на першому етапі відповідно до наукового методу буде збиратись інформація про цю сировину, характеристика, на другому – здійснюватись її аналіз, на третьому – висуватись гіпотеза щодо співпраці з постачальником. На четвертому етапі здійснюватиметься перевірка гіпотези шляхом проведення переговорів, умов договору. Якщо умови співпраці виявляться сприятливими, то на п’ятому етапі приймається рішення щодо укладення угоди. У протилежному випадку, якщо гіпотеза виявиться неправильною відбувається повернення на один із попередніх етапів.
2. Системна орієнтація. На основі отриманої і проаналізованої інформації про попит на послуги підприємства в певних районах, приймаються рішення про розширення рекламної кампанії.
3. Використання моделей. Дозволяє приймати рішення, при обгрунтуванні яких враховуються всі фактори та альтернативи.

 

Процеси вироблення раціональних управлінських рішень у ПАТ «Молокозавод» з метою подолання наявних проблем наведено на рис. 5-8.


 

1 етап: ВИНИКНЕННЯ СИТУАЦІЇ, ЯКА ВИМАГАЄ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ (ПОЯВАНЕОБХІДНОСТІ ФОРМАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ) 1.1. Недосконале мотивування працівників. 1.2. Це може призвести до неефективної діяльності працівників. 1.3. Інформація повинна бути своєчасною, об’єктивною, достовірною, повною, фінансовою, економічною.  
2 етап: ЗБІР І ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ 2.1. Збором інформації займається спеціально створена група працівників, діяльність якої координує директор. 2.2. На основі сформованих на першому етапі вимог до інформації проводиться оцінювання зібраних даних, виявлено, що до працівників не застосовують методи мотивування. 2.3. Рішення повинне бути раціональним, ефективним, найбільш економічним, чітко сформульованим, прийнятим протягом 1-го місяця, реальним щодо виконання.    
3 етап: ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ, ЗАКЛАДЕНИХ У РОЗРОБЛЕНИХ МЕТОДАХ МЕНЕДЖМЕНТУ 3.1. Для вирішення проблеми пропонуються такі альтернативи: - організація на підприємстві відділу кадрів; - проведення тренінгів по мотивуванню для керівників кожного відділу; 3.2. Оцінювання альтернатив: - вимагає значних фінансових втрат та витрат часу на пошук та оформлення нових кадрів; - вимагає незначних фінансових витрат та сприяє ефективнішій діяльності керівників, здобуття ними нових знань.

 


 

 

4 етап: ПІДГОТОВКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ, ЯКЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ (ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВИ) 4.1. Для ефективнішої діяльності працівників, набуття керівниками нових знань щодо мотивування працівників доцільно буде направлення їх на відповідні тренінги. 4.2. Спеціально створена група займається організацією тренінгів.
5 етап: ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ (УЗАКОНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ) 5.1. Проект обговорюється директором, заступником директора з комерційних питань, заступником директора з виробництва. 5.2. Після обговорення усіх переваг та недоліків цього рішення, директор його схвалює, затвердивши проект з окремими змінами та доповненнями. 5.3. Директор видає розпорядження про виконання даного рішення.    

 

 


6 етап: РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.1. Виконання даного рішення покладається на заступника директора з виробництва. 6.2. Контроль веде заступник директора з комерційних питань. 6.3. Здаються звіти директору про виконання рішення.

 

 


Рис. 5. Процес вироблення раціонального управлінського рішення щодо недосконалого мотивування працівників ПАТ «Молокозавод»


 

1 етап: ВИНИКНЕННЯ СИТУАЦІЇ, ЯКА ВИМАГАЄ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ (ПОЯВАНЕОБХІДНОСТІ ФОРМАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ) 1.1. Розширення мережі збуту. 1.2. Ця проблема може призвести до спаду реалізації продукції та відсутності грошових коштів. 1.3. Інформація щодо даної проблеми повинна бути достовірна, повна і точна.
2 етап: ЗБІР І ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ 2.1. Збором інформації займається спеціально створена група працівників, діяльність якої координує начальник відділу збуту. 2.2. На основі сформованих на першому етапі вимог до інформації проводиться оцінювання зібраних даних, виявлено, що підприємство втрачає свої вигідні позиції на ринку. 2.3. Проблема повинна бути вирішена з максимальною корисністю для організації, з мінімальними затратами часу.
3 етап: ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ, ЗАКЛАДЕНИХ У РОЗРОБЛЕНИХ МЕТОДАХ МЕНЕДЖМЕНТУ 3.1. Для вирішення проблеми пропонуються такі альтернативи: - пошук нових ринків збуту; - зменшення випуску продукції. 3.2. Оцінювання альтернатив: - пошук нових ринків збуту дає можливість отримати запланований прибуток; - зменшення випуску продукції призведе до зменшення оборотності капіталу підприємства і відповідно зменшення прибутків підприємства.    
4 етап: ПІДГОТОВКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ, ЯКЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ (ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВИ) 4.1. Найоптимальнішим варіантом буде пошук нових ринків збуту, що призведе до збільшення клієнтської бази підприємства і збільшення прибутку. 4.2.Спеціально створена група, яка буде займатись пошуком нових ринків збуту.
5 етап: ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ (УЗАКОНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ) 5.1. Проект обговорюється заступником директора з комерційних питань, начальник відділу збуту, менеджером відділу збуту. 5.2. Після обговорення усіх переваг та недоліків дане рішення колегіально схвалюється. 5.3. Заступник директора з комерційних питань видає розпорядження про виконання даного рішення.
6 етап: РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.1. Виконання даного рішення покладається на менеджера відділу збуту. 6.2. Контроль веде начальник відділу збуту. 6.3. Здаються звіти заступнику директора з комерційних питань про виконання рішення.  

 


Рис. 6. Процес вироблення управлінського рішення у ПАТ «Молокозавод», щодо розширення мережі збуту


 
Date: 2015-07-24; view: 106; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию