Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет відповідності установленим критеріям

Стратегія диверсифікації найбільше відповідає місії та цілям організації. Вона також враховує вплив внутрішнього і зовнішнього середовища, забезпечить ефективну роботу і створить стійкі конкурентні переваги.

Продовженням стратегічного планування у ПАТ «Молокозавод» є тактичне планування, тобто планування реалізації стратегії, яке включає поточне та оперативне планування. Схематична модель поточного планування у ПАТ «Молокозавод» наведена на рис. 2.

 

1 етап. Інформаційне забезпечення поточного планування
2 етап. Оцінювання та аналіз сильних та слабких позиці організації
3 етап. Вибір та формування планових параметрів (системи економіч- них, технологічних, соціальних та ін. показників) на засадах стратегії
4 етап. Підбір на альтернативних засадах заходів щодо досягнення планових параметрів.
5 етап. Бюджетне планування
6 етап. Вибір адміністративних важелів (політики, процедур, правил) досягнення планових параметрів
7 етап. Формування поточного плану
8 етап. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відпові- дальності)

 

 


Зворотній

зв'язок

 

Рис. 2. Модель поточного планування у ПАТ «Молокозавод»

Розглянемо ретельніше зміст кожного з етапів поточного планування.

Етап 1. Інформаційне забезпечення поточного планування. Для реалізації поточного планування виникає необхідність в інформації про ринкові можливості підприємства, його конкурентоспроможність, фінансовий стан підприємства, яка отримується з внутрішніх та зовнішніх джерел і обробляється відповідними підрозділами (планово-економічний відділ) та відповідальними особами (юрисконсультом, головним бухгалтером, заступником директора з комерційних питань, начальником планово-економічного відділу).


Date: 2015-07-24; view: 94; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.014 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию