Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет відповідності установленим критеріям

Стратегія диверсифікації найбільше відповідає місії та цілям організації. Вона також враховує вплив внутрішнього і зовнішнього середовища, забезпечить ефективну роботу і створить стійкі конкурентні переваги.

Продовженням стратегічного планування у ПАТ «Молокозавод» є тактичне планування, тобто планування реалізації стратегії, яке включає поточне та оперативне планування. Схематична модель поточного планування у ПАТ «Молокозавод» наведена на рис. 2.

 

1 етап. Інформаційне забезпечення поточного планування
2 етап. Оцінювання та аналіз сильних та слабких позиці організації
3 етап. Вибір та формування планових параметрів (системи економіч- них, технологічних, соціальних та ін. показників) на засадах стратегії
4 етап. Підбір на альтернативних засадах заходів щодо досягнення планових параметрів.
5 етап. Бюджетне планування
6 етап. Вибір адміністративних важелів (політики, процедур, правил) досягнення планових параметрів
7 етап. Формування поточного плану
8 етап. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відпові- дальності)

 

 


Зворотній

зв'язок

 

Рис. 2. Модель поточного планування у ПАТ «Молокозавод»

Розглянемо ретельніше зміст кожного з етапів поточного планування.

Етап 1. Інформаційне забезпечення поточного планування. Для реалізації поточного планування виникає необхідність в інформації про ринкові можливості підприємства, його конкурентоспроможність, фінансовий стан підприємства, яка отримується з внутрішніх та зовнішніх джерел і обробляється відповідними підрозділами (планово-економічний відділ) та відповідальними особами (юрисконсультом, головним бухгалтером, заступником директора з комерційних питань, начальником планово-економічного відділу).


Date: 2015-07-24; view: 88; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию