Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етап 4. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища

Передбачає оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища групою експертів, у яку входять працівники організації (директор, юрисконсульт, головний бухгалтер, заступник директора з комерційних питань). Фактори оцінюються за шкалою(-5; 5), при цьому межі шкали відповідно відображають максимальний негативний та позитивний вплив факторів на організацію, 0 демонструє, що фактор на організацію впливає нейтрально. Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомогою коефіцієнтів. Зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактора у балах та рівня вагомості. Результати експертних оцінок впливу факторів зовнішнього середовища на організацію зведено у табл. 2.

Таблиця 2

Результати експертного оцінювання впливу факторів зовнішнього

у ПАТ «Молокозавод»

  Фактори Середня експертна оцінка впливу, бали Середня вагомість факторів Зважений рівень впливу, бали
Споживачі 0,15 +0,75
Постачальники 0,13 +0,52
Конкуренти 0,11 +0,22
Державні органи влади -5 0,02 -0,1
Інфраструктура -4 0,05 -0,2
Законодавчі акти -4 0,04 -0,16
Профспілки, партії та інші громадські організації 0,02 +0,04
Система економічних відносин у державі 0,06 +0,06
Організації-сусіди 0,02
Міжнародні події -4 0,03 -0,12
Міжнародне оточення 0,04 +0,04
Науково-технічний прогрес 0,13 +0,52
Політичні обставини -3 0,02 -0,06
Соціально-культурні обставини 0,05 +0,05
Рівень техніки та технології 0,08 +0,24
Особливості міжнародних економічних відносин -4 0,02 -0,08
Стан економіки -4 0,03 -0,12

 

Отже, як видно з табл. 2, на діяльність організації найбільш позитивно впливають такі фактори зовнішнього середовища, як споживачі, постачальники, науково-технічний прогрес. При цьому необхідно зауважити, що досить багато з аналізованих факторів ( 7 з 17) здійснюють негативний вплив на діяльність організації, а найбільш негативно діючими чинниками є державні органи влади, інфраструктура, законодавчі акти, стан економіки.


Date: 2015-07-24; view: 467; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию