Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Детермінант n-го порядку

Означення. Детермінантом n-го порядку квадратної матриці називається алгебраїчна сума n! членів (доданків), кожен з яких є добутком n елементів, взятих з різних рядків і з різних стовпчиків, причому цей добуток береться із знаком плюс, якщо перестановка, утворена з других індексів (при умові, що перші йдуть по порядку), парна, і з протилежним знаком, якщо ця перестановка непарна.

Використовуючи вище сказане, пояснимо знаки доданка а13а21а32 та а12а21а33.

Розташуємо перші індекси по порядку, а з других утворимо перестановку 3,1,2 та 2,1,3 відповідно. Перша перестановка є парною, тому знак доданка а13а21а32 плюс, а друга – непарна, тому знак доданка а12а21а33 – мінус.

Властивості детермінанта n-го порядку:

1) Якщо в детермінанті є нульовий рядок, то детермінант дорівнює нулю.

2) Перестановка рядків (стовпчиків) змінює знак детермінанта.

3) Якщо в детермінанті є два однакові рядки, то детермінант дорівнює нулю.

4) Спільний множник k з одного рядка (стовпчика) можна винести за знак детермінанта.

5) Якщо в детермінанті якийсь рядок є сумою двох рядків, то

6) Якщо в детермінанті є два пропорційні рядки (стовпчики), то детермінант дорівнює нулю.

7) Якщо в детермінанті k-ий рядок домножити на число р≠0 і додати його до m-го рядка, то детермінант не зміниться.

8) Детермінант не змінюється при транспонуванні.

Транспонування – перехід від даного детермінанта до нового, одержаного з даного за таким правилом: всі рядки детермінанта записуються відповідними стовпчиками в новому детермінанті.

9) =(-1)1+iMi1ak1+…+(-1)i+nMinakn = =ak1Ai1+ak2Ai2+aknAin = 0

Сума добутків елементів рядка на чужі алгебраїчні доповнення дорівнює нулю.

Сума добутків елементів рядка на свої алгебраїчні доповнення дорівнює детермінанту.

Приклад.

1) Розв’язати систему рівнянь методом Крамера:

А = В =

D = = -20-40-54+40+24+45 = -5

D1 = = 36-28-54+28-81+24 = -75 х1 = -75/(-5) = 15

D2 = = 30-90+42-60+54-35 = -59 x2 = -59/(-5) = 59/5

D3 = = -70+243-120-180+84+135 = 92 x3 = 92/(-5)= = -92/5

Розв’язок х=(15,59/5,92/5).

2) Розв’язати систему рівнянь методом Крамера:

D = = -4-8-5+4+8+5 = 0

D1 = = -4-12-10+6+16+5 = 1

D2 = = -4-2-3+4+2+3 = 0

D3 = = 6+16+5-4-12-10 = 1

Система несумісна.

3) Розв’язати систему рівнянь методом Крамера:

D = = -48-6-45+12+15+72 = 0

D1 = = -24-6-27+12+9+36 = 0

D2 = = 36+12+15-9-30-24 = 0

D3 = = -16-3-30+8+5+36 = 0

Систему методом Крамера розв’язати не можна. Складемо розширену матрицю системи і зведемо її до діагонального виду.

Загальний розв’язок х=(, , x3), x3 є R.

 

 

Date: 2015-04-23; view: 555; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию