Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття системи лінійних рівнянь і її розвязків

Лінійним рівнянням з n невідомими називається рівняння виду а1х12х2+…+аnхn=b, (1), де х12,…,хn - невідомі, а12,…,аn - деякі числа з деякого числового поля Р. Числа а12,…,аn називають коефіцієнтами рівняння (1), а число b - вільним членом цього рівняння.

Рівняння виду 0*х1+0*х2+…+0*хn=0 називається невизначенним.

Рівняння виду 0*х1+0*х2+…+0*хn =b, b¹0 називається суперечливим.

Означення. Розв’язком рівняння (1) називається такий n-мірний числовий вектор а=(а12,…,аn), що рівняння (1) перетворюється в істинну рівність після заміни в ньому невідомих хi відповідними координатами аi.

Приклад.

1)3х1+4х2=13 – лінійне рівняння з двома невідомими, вектор а=(3,1) розв’язок даного рівняння.

2)3х1+4х2–5х3=0 – лінійне рівняння з трьома невідомими. Вектор а=(2,1,2) – розв’язок рівняння, вектори b=(1,3,3), 0=(0,0,0) також є розв’язками цього рівняння.

Нехай дано m лінійних рівнянь з невідомими х12,…,хn, які розглядаються над одним числовим полем Р, і стоїть задача знайти спільний розв’язок всіх рівнянь. В такому випадку кажуть, що задана система m лінійних рівнянь з n невідомими(СЛР) і її записують наступним чином:

(2)

де х12,…,хn - невідомі, а1112,…,аmn і b1,b2,…,bm - деякі числа з поля Р. Числа а1112,…,аmn називаються коефіцієнтами системи, а числа b1,b2,…,bm – вільними членами системи.

Коєфіцієнти, які стоять в системі (2) при невідомих хi і вільні члени цієї системи складають m-мірні числові вектори.

Система (2) рівносильна рівнянню (3) х1а12а2+…+хnаn=b.

Рівняння (3) називають векторною формою системи лінійних рівнянь.

Означення. Розв’язком системи лінійних рівнянь (2) називається будь-який n-мірний числовий вектор а=(а12,…,аn), який є розв’язком кожного з рівнянь цієї системи.

Система рівнянь, яка має хоча б один розв’язок, називається сумісною; система рівнянь, яка не має жодного розв’язку, називається несумісною.

Якщо в системі зустрічається суперечливе рівняння, то система несумісна.

Виключення з системи невизначеного рівняння не впливає на розв’язок системи.

Теорема. Якщо система лінійних рівнянь має два різних розв’язки, то вона має їх безліч.

Отже, сумісна система лінійних рівнянь може мати або один розв’язок, або безліч.

Означення. Сумісна система лінійних рівнянь називається визначеною, якщо вона має єдиний розв’язок; вона називається невизначеною, якщо має безліч розв’язків.

Отже, якщо система має єдиний розв’язок, то вона є сумісно визначеною, кілька розв’язків - сумісно невизначена, жодного, то несумісна.

Розв’язати СЛР - це означає дослідити, сумісна вона чи ні; у випадку сумісності встановити число її розв’язків і знайти їх.

Матрицю, яка складена з коефіцієнтів СЛР (2) називають основною матрицею цієї системи, а матрицю, яка складена з коефіцієнтів і вільних членів системи, називають розширеною матрицею цієї системи.

Системи лінійних рівнянь називають рівносильними, якщо множини їх розв’язків співпадають.

Щоб розв’язати СЛР застосовують елементарні перетворення.

1) Дослідити на сумісність і визначеність СЛР:

Складаємо розширену матрицю цієї системи

1. Якщо k=1, то система несумісна;

2. Якщо k¹1, то

Загальний розв’язок

(, , , ).

 

 

Date: 2015-04-23; view: 711; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию