Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


КЛОПОТАННЯ. про забезпечення доказів та позову

про забезпечення доказів та позову

У порядку підготовки справи до судового розгляду і у відповід­ності до стптей ЗО, 35,143 ЦПК прошу сприяти мені в отриманні доказів та витребувати наступні документи:

1. З БТІ м. Києва (вул. Трьохсвятительська, 4) копію право-
встановлюючий документ на квартиру..... , а також всі докумен­
ти, на підставі яких ця квартира була зареєстрована на ім'я відпо­
відача.

Ці документи мені необхідні для доведення незаконності прид­бання зазначеної квартири у моєї дружини без моєї згоди на по­свідчення договору купівлі-продажу належної нам на праві спіль­ної власності квартири.

2. Враховуючи, що відповідач може здійснити відчуження
квартири у період розгляду справи, що унеможливить наступне
виконання рішення суду, прошу також на підставі ст. 152 ЦПК
вжити заходи по забезпеченню позову і заборонити вчиняти будь-
які дії, спрямовані на відчуження квартири, розташованої за
адресою__

Лат..

Підпис


 


Додаток 7. Проект клопотання про забезпечення доказів та позову

_________ районний суд м. Київ

Позивач:..... який проживає:.......

Відповідач: .... який проживає:...


Додаток 8. Проект апеляційної скарги на ухвалу суду про від­мову у задоволенні клопотання про відстрочку сплати державного мита

Апеляційний суд м. Києва

Позивачі:

..., .... які мешкають 04212 м.

Київ, вул..... буд. № ... кв.......

тел. ...

Відповідачі:

.... мешкає м. Київ, 04209, вул.

... буд. № ... кв. ... тел......


Фурса С. Я.. Цюра Т. В.


Дока.ш і ііоказувачня у цивільному процесі


 


...... мешкпс: 04212 м. Київ, вул..

... буд. № ... кв...... тел. ...

Про повернення боргу

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА НА УХВАЛУСУДУ

про відмову у задоволенні клопотання про відстрочку сплати

державного мита

14.10.2004 року Оболонським райсудом м. Києва була винесена ухвала про повернення нашої позовної заяви, оскільки вона не відповідає вимогам статей 137, 138 ЦПК, так як нами не сплачено державне мито. Однак такі дії суду вважати законними і обґрунтованими неможливо, оскільки ми на підставі ст. 68 ЦПК просимо розстрочити оплату судових витрат і підтвердили своє прохання відповідними доказами - копіями пенсійних книжок.1. Суд не вирішив по суті наше клопотання, не надав жодної
мотивації про відмову у його задоволені.

2. Судом не враховано, що 1650 грн. - це значна сума, яку нам
зараз важко віднайти і сплатити, але коли ми виграємо справу і
отримаємо 37 000 доларів США, то обов'язково сплатимо цю не­
значну, у порівнянні з вартістю позову, суму.

3. Крім того, у ст. 68 ЦПК передбачається, що суд або суддя
може також зменшити розмір судових витрат, що стягуються в
доход держави. Однак, в законі нічого не говориться про те, на
яких підставах може бути зменшено розмір судових витрат, тому
така підстава як перебування на пенсії може вважатися достат­
ньою підставою для відстрочки оплати судових витрат.

Вважаємо, що такі дії суду порушують також вимоги Реко­мендацій R (81) 7 Комітету міністрів держав - членів відносно шляхів полегшення доступу до правосуддя від 14.05.1981 р., в яких зазначено, що прийняття до судочинства не повинно обумов­люватися сплатою стороною державі якої-небудь грошової суми, розмір якої нерозумний стосовно справи, яка розглядається.

Тому на підставі наведеного та з урахуванням статей 68, 81, 290 ЦПК


ПРОШУ:

Розглянути скаргу по суті та скасувати ухвалу від 14.10.2004 року по справі №.... постановлену Оболонським райсудом м. Києва.

ДОДАТКИ:

1.Копії апеляційної скарги- 2 прим.

2. Копії пенсійних книжок позивачів - 2 прим.

Дам

Підпис

Додаток 9. Проект апеляційної скарги на ухвалу суду про від­мову у зупиненні провадження у справі

Апеляційний суд м. Києва

Позивач: Іванов Іван Іванович, мешкає 04212, м. Київ, вул. Тимошенка буд. № 5 кв. 2, тел. 451-34-25

Відповідач: Іванова Олена Іванівна, мешкає 04211, м. Київ, вул. Прирічна буд. № 5 кв. 12, тел. 419-45-34

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

на ухвалу суду про відмову у зупиненні провадження у справі

26 жовтня 2004 року суддею Оболонського райсуду м. Києва.... було постановлено ухвалу по справі № 2-15/2004р. за позовом Іва­нова 1.1. до Іванової О. І. про визнання права власності на '/2 част­ки придбаної в шлюбі квартири, про відмову у задоволенні клопо­тання про зупинення провадження у справі за п. 4 ст. 221 ЦПК. Клопотання мого представника ґрунтувалось на тому, що вирі­шення даної справи по суті є неможливим до вирішення іншоїDate: 2016-02-19; view: 141; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию