Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Про встановлення юридичного факту

Я проживаю в будинку ... по вул. ...ум. Києві і користуюсь земельною ділянкою більше п'ятнадцяти років, але не маю


прямих прав на неї, а за ст. 6 перехідних положень Земельного
кодексу України я зобов'язаний до 01 січня 2005 року оформити
свої права на неї. Я вселився в цей будинок наприкінці 1986 року
за згодою всіх користувачів, але у 1988 році постало питання про
надання їм квартир. Я ж створив кооператив "..." в серпні 1988
року і взяв цю земельну ділянку в оренду після відселення ....
отже продовжував постійно користуватись земельною ділянкою
і сплатив належні гроші за будинок під знос. Але, як випливає із
моєї заяви до Подільського РВК, я просив надати земельну ділян­
ку з будинком у користування кооперативу "...", будинок на той
час ніхто не збирався зносити та рішення про його знос ніким не
готувалось, про що свідчить резолюція архітектора Подільського
р-ну на моїй заяві. Після цього, я особисто відремонтував будинок
і вклав особисті кошти та працю, що підтверджується наказом по
кооперативу № ... від...... 1989 року.

Отже, колишні мешканці будинку ..... .... ... і.... отримали від

держави квартири в рахунок погашення їх прав на будинок і додатково кошти від кооперативу "..." за нього, про що свідчить розписка, а також виписалися з цього будинку. Отже, вони не можуть претендувати на нього. Права ж власності на землю в них виникнути не могло, оскільки приватизація земельних ділянок на той час законодавством не передбачалась, а Декрет Кабінету Міністрів України "Про приватизацію земельних ділянок" був прийнятий лише 26.12.92 p., тобто після передачі рішенням По­дільського РВК земельної ділянки в користування кооперативу "...". Таким чином, на той час правом розпорядження на той буди­нок і землю вже володів Подільський РВК.

У цьому будинку з 1990 року проживає моя дружина .... та син

-__ Законність проживання у цьому будинку моєї дружина, сина

та моє може бути підтверджене показаннями свідків та довідкою зі школи, де навчався син. Я і моя сім'я протягом усього періоду добросовісно користувалися земельною ділянкою, покращували її стан, насаджували фруктові дерева, квіти, підвищували родю­чість ґрунту, забезпечували зрошувальну систему, при цьому до­тримувалися правил добросусідства та використовували землю за цільовим призначенням. Щодо відкритості, то до земельної ділянки мали доступ представники бюро технічної інвентаризації
 
Фурса С. Я.. Цюра Т. В.


Докази і доказування у цивільному процесі


 


(про це свідчить о<|юрмлення 22.09.92 р. технічного паспорту на будинок на моє ім'я), представники органів енергонягляду та во­допостачання, дільничий інспектор міліції тощо. За цією адресою я та моя сім*я стоїмо на медичному обліку у лікарні №... Поділь­ського району, отримуємо кореспонденцію тощо.

Оскільки я один із членів кооперативу добросовісно, відкрито і безперервно користувався будинком і земельною ділянкою, то ніхто з кооперативу, який припинив свою діяльність фактично 1992 року і остаточно розпався наприкінці 1994 року, претен­дувати на цю земельну ділянку і будинок не може. Рішенням ви­конкому Подільської райради №.... від ....88 року земельну ділян­ку надавалась у безстрокову оренду кооперативу "..." і в ньому не обумовлено заборону передачі права оренди іншим особам, а тому можна встановити, що я давно, особисто і постійно сплачую пода­ток за землю, воду, електроенергію та газ, що може бути підтвер­джене копіями платіжних документів на моє ім'я.

Цей юридичний факт мені необхідно встановити для того, щоб на підставі ст. 119 Земельного кодексу України поставити питан­ня про передачу земельної ділянки мені у власність.

Тому з урахуванням вищевикладеного і на підставі п. 4 ст. 93, 119 Земельного кодексу України статей 4,5, п. 4 статей 255, 271, ч. 2 ст. 273 ЦПК

ПРОШУ:

1. Встановити факт добросовісного, відкритого і безперервного
користування ... земельною ділянкою, прилеглої до будинку ... по
вул. ... в м. Києві, та самим будинком, який за ст. 119 Земельного
кодексу зумовлюють моє право власності на землю та будинок;

2. Допитати свідків ..... яка мешкає вул. ... буд. .... ..... який

мешкає вул. Рудпнського буд. 1-а, кв. 9;

на предмет встановлення відомих їм обставин пов'язаних з во­лодінням, користуванням мною зазначеною земельною ділянкою та будинком.

ДОДАТКИ:

1. Копія заяви - 2 арк.

2. Копія квитанції про сплату державного мита;

3. Копія рішення виконкому Подільської райради №... від
....88 року ;


 

4. Копія довідки школи №....;

5. Копія заяви.

6. Копія технічного паспорту.

7. Витяг із статуту кооперативу "....".

8. Копії платіжних документів за землю - 4 аркуші;

9. Копія розписки: ....

Дата

Підпис

Додаток 2. Проект позовної заяви до "Укртелекому", в якому акцентується увага на необхідності доведення і, одночасно, дока­зування наявності правовідносин, які мали регламентуватися до­говором, та інших обставинДо Жовтневого райсуду м. Києва Позивач: Петренко Іван Івано­вич, який мені к лі : 02005 м. Київ, вул. Шутова, буд. 2 кв.5 Відповідач: Українське державне підприємство електрозв'язку "УКРТЕЛЕКОМ", адреса 252030, м. Київ, бул. Т. Шевченка. 18, тел: 225 -22-50, факс. 229-93-56. Орган державної влади та місце­вого самоврядування у порядку ст. 121 ЦПК : Жовтневе райвідді-лення Комітету по захисту прав споживачів, м. Київ пр. Пере­моги, 25, тел. 224-95-30.


Date: 2016-02-19; view: 139; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию