Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Питання до підсумкового контролю знань студентів

Для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки «Соціологія»

1. Предмет соціології управління.

2. Основні категорії та поняття соціології управління.

3. Системний підхід до вивчення управління.

4. Передумови виникнення соціології управління.

5. Ідеї управління в рамках класичного етапу розвитку соціології.

6. Генезис та еволюційний розвиток загальної соціологічної теорії управління.

7. Сутність та типологія соціально-управлінських відносин.

8. Соціально-управлінська технологія.

9. Поняття соціальної комунікації і підходи до його визначення.

10. Роль комунікації в системі управління у різних наукових концепціях.

11. Типологія соціальних комунікацій.

12. Функціонування комунікацій в організації.

13. Феномен організаційної культури. Поняття організаційної культури.

14. Підходи до вивчення організаційної культури.

15. Компоненти та рівні організаційної культури.

16. Зміна організаційної культури.

17. Порівняльний аналіз західної та східної організаційної культури.

18. Практичний рівень соціальної інженерії.

19. Управлінське консультування як різновид соціальної інженерії.

20. Технологізація консультування.

21. Організаційна патологія.

22. Визначення і компоненти ділової гри.

23. Призначення ділових ігор.

24. Принципи та етапи побудови та розробки ділових ігор.

25. Типологія ділових ігор.

26. Імітаційні і репрезентаційні ігри.

27. Організаційно-діяльнісні та інноваційні ігри.

28. Інноваційні ділові ігри.

29. Ансамблеві ділові ігри.

30. Основні підходи до вивчення влади.

31. Визначення підстав влади.

32. Сутність влади з погляду системного підходу

33. Маніпуляція як спосіб управління та прояву влади.

34. Адекватність як якісна характеристика процесів управління в суспільстві.

35. Підходи до визначення методологічних позицій аналізу феномена соціально-адекватного управління (менеджменту).

36. Оцінка ступеня адекватності системи управління.

Для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з напряму підготовки «Менеджмент»

1. Предмет соціології управління.

2. Основні категорії та поняття соціології управління.

3. Системний підхід до вивчення управління.

4. Передумови виникнення соціології управління.

5. Ідеї управління в рамках класичного етапу розвитку соціології.

6. Генезис та еволюційний розвиток загальної соціологічної теорії управління.

7. Сутність та типологія соціально-управлінських відносин.

8. Соціально-управлінська технологія.

9. Практичний рівень соціальної інженерії.

10. Управлінське консультування як різновид соціальної інженерії.

11. Технологізація консультування.

12. Організаційна патологія.

13. Визначення і компоненти ділової гри.

14. Призначення ділових ігор.

15. Принципи та етапи побудови і розробки ділових ігор.

16. Типологія ділових ігор.

17. Імітаційні та репрезентації ігри.

18. Організаційно-діяльнісні і інноваційні ігри.

19. Інноваційні ділові ігри.

20. Ансамблеві ділові ігри.

21. Сутність влади з погляду системного підходу.

22. Маніпуляція як спосіб управління та прояву влади.

23. Адекватність як якісна характеристика процесів управління в суспільстві.

24. Підходи до визначення методологічних позицій аналізу феномена соціально-адекватного управління (менеджменту).

25. Оцінка ступеня адекватності системи управління.

 


Date: 2015-05-05; view: 472; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию