Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заліковий модуль 3. Управління як соціальна технологія

Змістовий модуль 6. Соціологічні методи та процедури консультування

Питання для обговорення

1. Процедури аналізу проблеми.

2. Методи діагностичного дослідження.

3. Методи вироблення рішення.

4. Алгоритм впровадження.

 

Індивідуальні завдання(письмово)

1. З урахуванням процедур, висловлених у дод. 1 (Г.П. Зінченко «Соціологія управління» с. 341-343) «Оцінка поведінки», складіть план спостереження за поведінкою посадовця державної установи, проведіть його і спробуйте дати оцінку поведінки.

2. У дод. 2 (Г.П. Зінченко «Соціологія управління» с. 343-347) наводиться інструкція щодо проведення інтерв’ю. Проаналізуйте його особливості та визначте вид даного інтерв’ю.

 

Теми рефератів

1. Специфіка консультаційної діяльності.

2. Соціальна інженерія в управлінській сфері.

3. Консалтінгові послуги як напрям діяльності соціолога.

Питання для самоконтролю

1. Що таке управлінський вплив?

2. Які методи впливу на особистість?

3. Яку роль відіграє маніпуляція в управлінні?

4. Наведіть соціологічні методи, що використовуються на основних етапах процесу консультування.

5. Назвіть особливості методу аналізу документів. Яку інформацію дають документальні джерела?

6. Яка специфіка і призначення кейс-стаді?

Змістовий модуль 7. Ділова гра у сфері управління

 

Питання для обговорення

1. Ділова гра і сфери застосування.

2. Організаційно-діяльнісні ділові ігри.

3. Інноваційні ділові ігри.

4. Ансамблеві ділові ігри.

 

Індивідуальне завдання(письмово)

Розробіть алгоритм проведення ділової гри.

Теми рефератів

1. Ефективність використання ділових ігор в управлінні.

2. Іноземний досвід застосування ділових ігор в управлінні підприємством.

3. Роль соціолога-консультанта в управлінні підприємством.

Питання для самоконтролю

1. Що таке ділова гра?

2. Назвіть принципи побудови ділових ігор.

3. Організаційно-діяльнісні ділові ігри.

4. Інноваційні ділові ігри.

5. Ансамблеві ділові ігри.

6. З якою метою використовується метод фокус-групи?

7. Які задачі розв’язуються за допомогою експерименту?

Змістовий модуль 8. Влада та управління

 

Питання для обговорення

1. Влада як необхідна умова виживання організації.

2. Авторитет і влада в системному підході

3. Компоненти баланс влади в організації

4. Ситуаційне лідерство і ситуаційне використання підстав влади

Теми рефератів

1. Процес контролю в організаціях.

2. Бюрократія в організаціях: переваги та недоліки.

3. Делегування влади в організаціях.

 

Питання для самоконтролю

1. Як можна визначити поняття влади з погляду цінностей? Хто є автором цього визначення?

2. З чого починається процес формування відносин влади з погляду міжособистого підходу?

3. Чому при формуванні відносин влади обов’язково має здійснюватися асиметричний обмін між членами організації?

4. Що має бути у володарюючої особи (керівника) по відношенню до підлеглих у ході формування владних відносин на основі міжособистого підходу?

5. Яке явище показує, що відносини влади остаточно сформувалися?

6. При формуванні владних відносин керівник має знати, з якої причини підлеглий йде на поступки. Назвіть основні причини появи поступок.

7. Чому існує вислів «від влади не можна піти»?

8. Які з підстав влади побудовані на очікуванні підлеглим певних дій з боку володарюючої особи?

9. Яка з підстав влади побудована на ідентифікації підлеглого з володарюючою особою?

 

Змістовий модуль 9. Концепція соціальної адекватності менеджменту

Питання для обговорення

1. Адекватність як якісна характеристика процесів управління у суспільстві.

2. Управління та менеджмент в соціальній системі: категоріальний аналіз.

3. Методологія концепції соціальної адекватності менеджменту

 

Теми рефератів

1. Соціальна адекватність менеджменту: українські реалії.

2. Кількісна оцінка соціальної адекватності менеджменту в Україні.

3. Порівняльна характеристика соціальної адекватності менеджменту в Україні та Франції (можна обрати будь-яку країну й обґрунтувати свій вибір).

 

Питання для самоконтролю

1. Сформулюйте визначення адекватності взагалі й соціальної адекватності менеджменту зокрема.

2. Надайте порівняльну характеристику управління та менеджменту в соціальній системі.

3. Який методологічний арсенал має концепція соціальної адекватності менеджменту?

4. Яким чином здійснюється кількісна оцінка соціальної адекватності менеджменту?


Date: 2015-05-05; view: 539; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию