Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організаційна культура

1. Які з наведених нижче причин можна віднести до причин виникнення інтересу до досліджень організаційної культури?

а) інтерес західних учених до «японського дива» – економічного піднесення країни у 60–70-х роках XX століття;

б) розвиток багатонаціональних корпорацій;

в) світові політичні глобалізаційні процеси;

г) розвиток культурного обміну між країнами.

2. Знайдіть відповідність:

Автор Визначення організаційної культури
1. Едгар Шайн а) це набір найважливіших припущень, що приймаються членами організації та отримують вираження у заявлених організацією цінностях, які задають людям орієнтири їх поведінки і дій
2. О.В. Рома­шев і Л.О. Рома­шев б) сукупність поведінок, символів, ритуалів і міфів, які відповідають цінностям, властивим підприємствам, що розділяються, і передаються кожному члену з вуст у вуста як життєвий досвід
3. С. Мішон і П. Штерн в) сукупність основних переконань – сформованих самостійно, засвоєних або розроблених певною групою у міру того, як вона вчиться розв’язувати проблеми адаптації до зовнішнього середовища і внутрішньої інтеграції
4. Н. Леметр г) це система уявлень, символів, цінностей і зразків поведінки, що розділяється всіма його членами.

3. Яке значення організаційної культури для розвитку організації?

а) вона додає співробітникам організаційну ідентичність, визначає внутрішньогрупове уявлення про компанію, будучи важливим джерелом стабільності та спадкоємності в організації;

б) внутрішньоорганізаційна культура стимулює самосвідомість і високу відповідальність працівника;

в) сприяє самовизначенню й прояву особистісних якостей працівника;

г) знання основ організаційної культури допомагає новим працівникам правильно інтерпретувати події, що відбуваються в організації;

д) задовольняє культурні потреби працівника.

4. На основі яких підходів вивчається організаційна культура?

а. розглядається як одна із субкультур;

б. як сукупність субкультур;

в. через призму чинників, що впливають на життя організації.

5. Визначте, яка позиція не відповідає типології оргкультури, що розробив американський соціолог Ч. Ханді, в основі якої лежать розподіл влади і пов’язані з нею ціннісні орієнтації особи?

а. культура влади;

б. рольова культура;

в. культура відносин;

г. культура задачі;

д. культура особи.

6. Визначте позицію, яка не належить до рівнів культури:

а. світогляд;

б. організаційна міфологія;

в. внутрішні прояви організаційної культури

г. цінності та вірування;

д. зовнішні прояви організаційної культури.

7. Якими чинниками визначається сила організаційної культури?

а. ступенем фінансування розробки, втілення та підтримання організаційної культури;

б. ступенем ухвалення членами організації основних цінностей компанії;

в. ступенем відданості працівників цінностям організації.

8. Визначте порядок етапів оволодіння працівником системою корпоративних цінностей:

Етап Характеристика етапу
  а) аналіз, оцінка результатів праці працівників і відповідне винагородження кожного чи застосування певних санкцій
  б) у ході відбіркових співбесід з кандидатами необхідно виявити тих, чиї особові риси і система поглядів значною мірою не відповідають культурі організації або суперечать їй
  в) внутрішньоорганізаційне визнання та просування тих співробітників, які можуть бути рольовими моделями для інших членів організації
  г) цей крок робиться після оформлення прийнятих співробітників на роботу. Ті, хто тільки прийшов на роботу піддаються різним внутрішньоорганізаційним діям, які треба ретельно спланувати і мати за мету примусити новачків замислитися про існуючу систему норм та цінностей компанії й про те, чи зможуть вони їх прийняти
  д) оволодіння новим співробітником необхідними для роботи навичками і способами виконання трудової діяльності, прийнятими в даній організації

 

 

9. Які чинники не впливають на можливість зміни оргкультури?

а. організаційна криза;

б. зміна керівництва;

в. горизонтальна мобільність працівників в організації;

г. стадії життєвого циклу організації;

д. вік організації;

е. сфера діяльності організації.

10. Українській організаційній культурі властиві цінності та настанови:

а. індивідуалізму;

б. колективізму;

в. індивідуалізму з проявами колективізму;

г. колективізму з проявами індивідуалізму.

Date: 2015-05-05; view: 571; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию