Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль ІІ

Семінар № 7. Українська культура наприкінці

ХІХ-в першій половині ХХ ст.

План

1. Загальна характеристика української культури кінця ХІХ–ХХ ст.

2. Культурний розвиток України в період Національної революції 1917–1921 рр.

3. Література й театр на тлі нових національних та соціальних реалій.

 

Теми рефератів

1. Нові течії відображення світу в мистецтві початку ХХ ст.: модернізм та реалізм.

2. Сутність «теорії боротьби двох культур».

3. Діяльність першої Української академії наук, її значення.

4. Театр «Березіль» – нова віха театрального мистецтва України.

5. С. Крушельницька – знаменита оперна співачка української та зарубіж-ної сцени.

6. О. Довженко – видатний майстер українського і світового кіно-мистецтва.

7. Значення та діяльність ВАПЛІТЕ як провідного літературного об’єднання 20-тих рр. ХХ ст.

8. Культурні процеси в західноукраїнських землях у 20–30-ті рр.

9. Суспільно-культурна діяльність М. Хвильового.

10. Ставлення « Пролеткульту» до культури попередніх століть.

11. Сталінські репресії проти української інтелігенції.

12. Вплив Другої світової війни на художню українську культуру та мистецтво.

 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні причини зміни світоглядної парадигми у культурі ХХ ст.

2. Охарактеризуйте провідні напрями і течії культур ХХ ст.

3. Які основні риси модернізму Вам відомі?

4. У чому полягає криза європейської реалістичної культури на зламі ХІХ–ХХ ст.

5. Як проявилась активізація культурних процесів в Україні кінця ХІХ – поч. ХХ ст?

6. Охарактеризуйте художньо – творчі угрупування 20-х рр. ХХ ст. та їх роль у розвитку української культури.

7. Назвіть особливості творчості В. Сосюри, М. Зерова, М. Рильського, П. Тичини, О. Вишні.

8. Розвиток українського театру 20–30 х рр. ХХ ст. Лесь Курбас.

9. Розвиток українського кінематографу.

10. Внесок О. Довженка в український кінематограф.

11. Архітектура та образотворче мистецтво в українській культурі ХХ ст.

12. Українська культура у часи воєнних випробувань.

 

Рекомендована література

1. Історія світової та української культури: підруч. для вищих навч. закладів / В. А. Греченко та інш. – К. : Літера ЛТД, 2002.

2. Історія української культури: навчальний посібник / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, В. В. Власов та ін. за ред. О. П. Сидоренка – К., 2014. – 576 с.

3. Історія української культури: Курс лекцій. – Харків : Видавництво «ФІНН», 2010. – 408с.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та інш.; За ред. М. М. Заковича. – 5-те вид., стер. – К. : Знання, 2010. – 589с.

5. Українська та зарубіжна культура: Підручник / за ред. В. О. Лозового. – Вид. 2-ге. – Х. : Одісей, 2008. – 376с.

6. Шейко В. М. Історія української культури : Навч. посіб. / В. М. Шейко. В. Я. Білоцерківський. – К., : Знання, 2009. – 271с.

 


Date: 2015-04-23; view: 611; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2023 year. (0.022 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию