Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль ІІ

Семінар № 7. Українська культура наприкінці

ХІХ-в першій половині ХХ ст.

План

1. Загальна характеристика української культури кінця ХІХ–ХХ ст.

2. Культурний розвиток України в період Національної революції 1917–1921 рр.

3. Література й театр на тлі нових національних та соціальних реалій.

 

Теми рефератів

1. Нові течії відображення світу в мистецтві початку ХХ ст.: модернізм та реалізм.

2. Сутність «теорії боротьби двох культур».

3. Діяльність першої Української академії наук, її значення.

4. Театр «Березіль» – нова віха театрального мистецтва України.

5. С. Крушельницька – знаменита оперна співачка української та зарубіж-ної сцени.

6. О. Довженко – видатний майстер українського і світового кіно-мистецтва.

7. Значення та діяльність ВАПЛІТЕ як провідного літературного об’єднання 20-тих рр. ХХ ст.

8. Культурні процеси в західноукраїнських землях у 20–30-ті рр.

9. Суспільно-культурна діяльність М. Хвильового.

10. Ставлення «Пролеткульту» до культури попередніх століть.

11. Сталінські репресії проти української інтелігенції.

12. Вплив Другої світової війни на художню українську культуру та мистецтво.

 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні причини зміни світоглядної парадигми у культурі ХХ ст.

2. Охарактеризуйте провідні напрями і течії культур ХХ ст.

3. Які основні риси модернізму Вам відомі?

4. У чому полягає криза європейської реалістичної культури на зламі ХІХ–ХХ ст.

5. Як проявилась активізація культурних процесів в Україні кінця ХІХ – поч. ХХ ст?

6. Охарактеризуйте художньо – творчі угрупування 20-х рр. ХХ ст. та їх роль у розвитку української культури.

7. Назвіть особливості творчості В. Сосюри, М. Зерова, М. Рильського, П. Тичини, О. Вишні.

8. Розвиток українського театру 20–30 х рр. ХХ ст. Лесь Курбас.

9. Розвиток українського кінематографу.

10. Внесок О. Довженка в український кінематограф.

11. Архітектура та образотворче мистецтво в українській культурі ХХ ст.

12. Українська культура у часи воєнних випробувань.

 

Рекомендована література

1. Історія світової та української культури: підруч. для вищих навч. закладів / В. А. Греченко та інш. – К.: Літера ЛТД, 2002.

2. Історія української культури: навчальний посібник / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, В. В. Власов та ін. за ред. О. П. Сидоренка – К., 2014. – 576 с.

3. Історія української культури: Курс лекцій. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 408с.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та інш.; За ред. М. М. Заковича. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2010. – 589с.

5. Українська та зарубіжна культура: Підручник / за ред. В. О. Лозового. – Вид. 2-ге. – Х.: Одісей, 2008. – 376с.

6. Шейко В. М. Історія української культури: Навч. посіб. / В. М. Шейко. В. Я. Білоцерківський. – К.,: Знання, 2009. – 271с.

 

Date: 2015-04-23; view: 704; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию