Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль ІІ. Семінар № 8. Культурне життя України

Семінар № 8. Культурне життя України

В другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

План

1. Українська культура в умовах десталінізації та в роки «застою».

2. Хрущовська відлига та рух «шестидесятників».

3. Розвиток української художньої культури часів незалежності..

4. Діячі культури незалежної України.

Теми рефератів

1. Традиції і новаторство в українській художній культурі ХХ ст..

2. Здобутки та втрати української культури за радянських часів.

3. Охарактеризуйте діяльність «шістдесятників» та їх вплив на культурний процес.

4. Особливості розвитку культури в період «відлиги».

5. Розвиток радіомовлення і телебачення та його вплив на культурне життя.

6. Становище у сфері української науки.

7. Особливості розвитку музичного мистецтва.

8. Участь України у міжнародному житті.

9. Проблема культурного відчуження: поляризація відношень «елітарна

культура – народна культура».

10. Характерні риси українського постмодерну та їх прояви в українській культурі.

11. Модернізм і сучасне українське кіно (Ю. Іллєнко, К. Муратова).

 

Питання для самоконтролю

1. Особливості розвитку національної культури після проголошення незалежності України.

2. Становище сфері української науки.

3. Особливості розвитку музичного мистецтва.

4. Участь України у міжнародному культурному житті.

5. Постмодернізм як плюралізм стильових напрямків в українському мистецтві.

6. Внесок української діаспори в розвиток української культури ХХ ст.

7. Боротьба за повернення історичної пам’яті.

 

Рекомендована література

1. Історія світової та української культури: підруч. для вищих навч. закладів / В. А. Греченко та інш. – К.: Літера ЛТД, 2002.

2. Історія української культури: навчальний посібник / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, В. В. Власов та ін. за ред. О. П. Сидоренка – К., 2014. – 576 с.

3. Історія української культури: Курс лекцій. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 408с.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та інш.; За ред. М. М. Заковича. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2010. – 589с.

5. Українська та зарубіжна культура: Підручник / за ред. В. О. Лозового. – Вид. 2-ге. – Х.: Одісей, 2008. – 376с.

6. Шейко В. М. Історія української культури: Навч. посіб. / В. М. Шейко. В. Я. Білоцерківський. – К.,: Знання, 2009. – 271с.

 

Date: 2015-04-23; view: 651; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию