Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль ІІ. Семінар № 6. Культура українського народу в ХІХ ст.:

Семінар № 6. Культура українського народу в ХІХ ст.:

Духовні пошуки та шляхи їх реалізації

План

1. Формування різночинної інтелігенції та зростання інтересу до націо-нальної історії і культури українського народу.

2. Особливості української мови у творах І. Котляревського, П. Гулака- Артемовського, Є. Гребінки, Г. Квітки-Основ'яненка, Т. Шевченка.

3. Творчість Т. Шевченка.

4. Становлення національного професійного театру (М. Старицький, М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий, М. Садовський, П. Саксаганський, М. Заньковецька).

5. Особливості образотворчого мистецтва та архітектури.

 

Теми рефератів

1. Діячі української культури ХІХ ст.: їх роль в європейському та російському культурних просторах.

2. Т. Г. Шевченко – уособлення національного генія.

3. Університети України в національно-культурному відродженні.

4. Розвиток історичної науки (М. Костомаров, В. Антонович, М. Гру-шевський).

5. Класицизм та романтизм в український культурі ХІХ ст.

«Театр корифеїв».

6. «Просвіти» та їх роль у культурному процесі.

7. Розвиток музичного мистецтва наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 

Питання для самоконтролю

1. Що Вам відомо про становлення національно-культурного відродження на Україні у ХІХ ст.

2. Університети як осередок формування національної інтелигенції.

3. Становлення українського професійного театру.

4. Чому культурний процес ХІХ ст. називають добою пробудження національної свідомості українського народу?

5. Яку роль, на Вашу думку, відіграв романтизм у становленні національно-культурного відродження.

6. «Руська трійця» та її діяльність на ниві української культури.

7. Охарактеризуйте прояви класицизму і реалізму в українській культурі.

8. Проблема національної роздвоєності української інтелігенції у твор-чості М. Гоголя, Є. Гребінки, М. Максимовича.

9. Політичне значення діяльності Кирило-Мефодіїївського товариства.

10. Роль П. Куліша у національно-культурному розвитку України.

11. І. Франко – видатний дослідник української культури.

12. Т. Г. Шевченко – видатний український митець.

13. Внесок М. І. Костомарова у вивчення та популяризацію української культури.

14. Діяльність «Просвіт» та їх роль у культурному процесі.

15. Дайте характеристику концепції соціалізму М. Драгоманова.

16. Наукові товариства та їх роль у розвитку науки наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 

Рекомендована література

1. Історія світової та української культури: підруч. для вищих навч. закладів / В. А. Греченко та інш. – К.: Літера ЛТД, 2002.

2. Історія української культури: навчальний посібник / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, В. В. Власов та ін. за ред. О. П. Сидоренка – К., 2014. – 576 с.

3. Історія української культури: Курс лекцій. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 408с.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та інш.; За ред. М. М. Заковича. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2010. – 589с.

5. Українська та зарубіжна культура: Підручник / за ред. В. О. Лозового. – Вид. 2-ге. – Х.: Одісей, 2008. – 376с.

6. Шейко В. М. Історія української культури: Навч. посіб. / В. М. Шейко. В. Я. Білоцерківський. – К.,: Знання, 2009. – 271с.

 

Date: 2015-04-23; view: 770; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию