Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль ІІ. Семінар № 5. Українська культура часів

Семінар № 5. Українська культура часів

Козаччини і Гетьманщини

План

1. Суспільно-політична ситуація в Україні і її вплив на розвиток культури

2. Українська культура як відображення процесів у часи козацтва

3. Система освіти в Україні у другій половині XVII–XVIII ст.

4. Специфіка національного варіанту бароко в літературі, театрі, музиці та архітектурі.

Теми рефератів

1. Шкільництво, його організація. І. Мазепа й освіта.

2. Григорій Сковорода – просвітник, філософ, поет.

3. Український епос XVII–XVIII ст.

4. Іконопис та монументальний живопис XVII–XVIII ст.

5. Музична культура XVIII ст.

6. Феофан Прокопович – видатний діяч просвітництва і культури.

7. Театральне мистецтво.

8. Нові тенденції розвитку образотворчого мистецтва другої половини ХVІ–ХVІІІ ст.

9. Архітектура й образотворче мистецтво другої половини ХVІІІ ст.

Освіта в Україні у ХVІІІ ст.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте соціально-економічні та політичні передумови виник-нення українського козацтва.

2. Що Вам відомо про походження поняття «козак»?

3. У чому виражався феномен українського козацтва, його історичне і культурне значення.

4. Чому, на Вашу думку, Запорізьку Січ називали українською Спартою?

5. Хто із козацьких старшин уславив себе подвигами та організаційними діями?

6. Назвіть провідні риси українського бароко.

7. У чому полягала специфіка козацької символіки?

8. Роль українського козацтва у становленні освітніх закладів.

9. Охарактеризуйте Києво-Могилянську академію, її роль і значення в культурному розвитку України.

10. Доведіть, що творчість Феофана Прокоповича носила гуманістичний характер.

11. Козацькі літописи як провідний жанр цієї доби.

12. Г. С. Сковорода – визначний український філософ і поет.

13. У чому полягала своєрідність «вченої» поезії і кого Ви знаєте з її представників?

14. Назвіть основні риси українського вертепу. У чому полягала специ-фіка його репертуару.

15. Охарактеризуйте творчість А. Веделя, М. Березовського і Д. Бортян-ського в контексті культурного життя України.

 

Рекомендована література

1. Історія світової та української культури: підруч. для вищих навч. закладів / В. А. Греченко та інш. – К.: Літера ЛТД, 2002.

2. Історія української культури: навчальний посібник / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, В. В. Власов та ін. за ред. О. П. Сидоренка – К., 2014. – 576 с.

3. Історія української культури: Курс лекцій. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 408с.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та інш.; За ред. М. М. Заковича. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2010. – 589с.

5. Українська та зарубіжна культура: Підручник / за ред. В. О. Лозового. – Вид. 2-ге. – Х.: Одісей, 2008. – 376с.

6. Шейко В. М. Історія української культури: Навч. посіб. / В. М. Шейко. В. Я. Білоцерківський. – К.,: Знання, 2009. – 271с.

 

Date: 2015-04-23; view: 590; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию