Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Усіх факультетів

 

1. Культура, її сутність і зміст. Матеріальна і духовна культура.

2. Категорії культури та методи дослідження історії культури.

3. Функції культури, їх зміст та значення в життєдіяльності особистості й суспільства.

4. Цінності, їх походження, зміст і типологія.

5. Основні закономірності розвитку культури.

6. Українська культура як частина світової культури, її характерні риси.

7. Основні концепції походження стародавніх слов’ян.

8. Кам’яний вік на території України. Трипільська культура.

9. Кочові племена та їх роль у формуванні української культури.

10. Античні колонії Північного Причорномор’я, їх вплив на формування культури корінного населення.

11. Культура антів та її особливості.

12. Світоглядні уявлення слов’ян: міфологічний простір та релігійні вірування.

13. Християнство як чинник нових культурних процесів у Київській державі.

14. Особливості архітектури Київської Русі.

15. Християнство і розвиток літератури у Київській Русі.

16. Літопис як винятковий жанр давньоруської літератури.

17. Специфіка художньої культури Київської Русі.

18. Соціально-політична та культурна ситуація на українських землях ХІІІ-XIV ст. Культура Галицько-Волинського князівства.

19. Особливості української культури в литовсько-польську добу.

20. Берестейська унія та її історико – культурні наслідки.

21. Початок книгодрукування на Україні.

22. Братський рух та його роль у розвитку української культури.

23. Острозький культурно-освітній центр – осередок нових культурних процесів.

24. Гуманістичний характер творчості Ю. Дрогобича, П. Русина, С. Орі-ховського-Роксолана, І. Туробинського-Рутинця, Г. Чуй-Русина.

25. Українське козацтво як носій особливих форм культури.

26. Специфіка національного варіанту бароко.

27. Києво-Могилянська академія, її роль у становленні національної культури.

28. Культурно-просвітницька діяльність П. Могили.

29. Г. С. Сковорода – видатний філософ, поет, просвітник.

30. Іконопис та монументальний живопис в Україні XVII–VIII ст.

31. Усна народна творчість другої половини XVII ст.

32. Вертеп і вертепна драма в українській культурі.

33. Творчість А. Веделя і Д. Бортнянського в контексті культурного життя України XVIII ст..

34. Нові явища в освіті Гетьманщини та Слобожанщини. Харківський колегіум.

35. Кирило-Мефодіївське товариство. Перші кроки політизації культур-ного відродження.

36. «Руська трійця» та її діяльність на ниві української культури.

37. Романтизм у літературі та мистецтві. Роль Харківського університету у його розвиткові.

38. Т. Г. Шевченко – геніальний український мислитель і митець.

39 М. В. Лисенко і С. С. Гулак-Артемовський – класики української музики.

40. Проблема національної роздвоєності української інтелігенції (М. В. Гоголь, Є. Гребінка, М. Максимович).

41. Університети України в національно-культурному відродженні.

42. Розвиток української історичної науки (М. Костомаров, В. Антонович, М. Грушевський).

43 Митці українського театру (М. Старицький, М. Кропивницький, П. Саксаганський, М. Садовський, І. Карпенко-Карий).

44. І. Франко як митець і дослідник української культури.

45. Роль П. Куліша у національно-культурному розвитку України.

46. Наукові товариства та їх роль у розвитку науки початку ХХ ст.

47. Українська культура на зламі ХІХ–ХХ ст. Гуманізм українського неоромантизму та специфіка авангарду.

48. Агітаційне мистецтво періоду громадянської війни.

49. Розвиток науки та освіти у перші пожовтневі роки.

50. Український театр 20–30 х років ХХ ст.. Лесь Курбас.

51.М. Хвильовий в українській культурі 20-х років.

52. «Літературна дискусія» 1925–1928 рр. та ї наслідки для розвитку української культури.

53. Досягнення і втрати української культури 30-х років ХХ ст.

54. Православна церква України у 1917–1921 рр.

55. «Українізація» 20-х років як соціокультурний процес.

56. Внесок О. Довженка у розвиток української художньої культури.

57. Українська культура періоду «хрущовської» відлиги. Рух «шістдесятників».

58. Стан і проблеми народного мистецтва на сучасному етапі.

59. Участь України у міжнародному культурному житті.

60. Проблеми культурного відродження в умовах державної незалежності.

61. Традиції і новаторство в українській художній культурі ХХ ст.

62. Культурний доробок української діаспори ХІХ–ХХ ст.

63. «Велесова книга» – видатна пам’ятка культури стародавніх слов’ян.

64. Реформи Володимира Великого, їх соціально-політичне, військове і культурне значення.

65. Освіта в Київській Русі: здобутки, проблеми.

66. «Руська правда» – видатний документ правової культури часів Київської Русі.

67. Основні проблеми моральної культури в творі В. Мономаха «Повчання дітям…», та їх сучасна актуальність.

68. Культура сільськогосподарського виробництва в Київській Русі, її основні здобутки.

69. Основні ідеї твору «Слово о полку Ігоревім» та їх сучасне культурологічне значення.

70. Люблінська унія як чинник посилення соціально-економічного та духовного гніту населення українських земель.

71. Освіта в Україні XVI–XVII ст. Українські полемісти XVI–XVII ст. вплив їхніх ідей на розбудову духовного життя суспільства.

72. Соціально-філософські погляди Ф. Прокоповича і С. Яворського.

73.Основні риси культурної творчості Г. С. Сковороди.

74. Кордоцентризм і його місце в історії духовності українського етносу.

75. Вчення Г. Кониського і його вплив на розвиток вітчизняної духовної культури.

76. Портретне малярство часів козаччини.

77. Типологія культур, основні критерії її класифікації.

78. Культура і цивілізація.

79. Архітектура часів козачини і Гетьманщини.

80. Літературна спадщина Т. Г. Шевченка, її сьогоденна актуальність.

81. М. С. Грушевський – перший президент України, культурний діяч, історик.

82. Конституційний процес в Україні. Основні положення Конституції України та їх значення для утвердження правової культури в суспільстві.

83. Шляхи формування культури аграрного виробництва в Україні.

84. Культура фахівця аграрного сектору економіки, шляхи її формування.

85. Навчальна дисципліна «Історія української культури» і проблеми формування громадянської позиції майбутніх фахівців.

86. Шляхи і засоби формування політичної культури у студентів.

87. Національне відродження України: основні напрями. Акт проголо-шення незалежності України (1991р.) та його історичне значення.

88. Внесок українських митців у перемогу в Великій Вітчизняній війні (1941–1945р.р.).

89. Внесок української науки в перемогу в Великій Вітчизняній війні (1941–1945 р. р.).

90. Сучасне вітчизняне суспільствознавство і його внесок у формування духовної культури.

 

Date: 2015-04-23; view: 722; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию