Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль І. Семінар №4. Культура литовсько-польського

Семінар №4. Культура литовсько-польського

Періоду української історії

План

1. Ренесансний гуманізм в Україні.

2. Формування державної ідеї в літописах, історичних і літературних творах.

3. Острозька школа і Києво-Могилянська академія як осередки нових культурних процесів на Україні.

 

Теми рефератів

1. Українська культура та європейські культурні процеси XIV–XVII ст.

2. Ідеал людини доби Відродження.

3. Брестська церковна унія: підготовка, здійснення, наслідки.

4. Вплив реформації в українських землях.

5. Виникнення та діяльність православних братств.

6. Релігійна полеміка, її основні ідеї та представники.

7. Виникнення і діяльність київського культурного осередку.

8. Становище української православної церкви. Духовенство.

9. Полемічна література у релігійній боротьбі XVI–початку XVII ст.

10. Культурно-просвітницька діяльність Петра Могили.

11. Україна очима чужоземних мандрівників.

12. Розвиток українського книгодрукування в українських землях.

13. Система освіти в Україні ІІ пол. ХVI–середини ХVІІ ст.

Питання для самоконтролю

1. Яким, на Вашу думку, було становище України у складі Великого князівства Литовського?

2. Історія церкви в Україні у ХVІ–ХVІІ ст.

3. Розвиток освіти в польсько-литовську добу.

4. Як вплинула доба Реформації на гуманістичний розвиток України?

5. У чому полягала роль братств у розвитку освіти в Україні?

6. Охарактеризуйте роль Острозької школи у поширенні освіти і книгодрукуванні.

7. У чому полягала сутність релігійної та соціальної позиції Івана Вишенського?

8. Перші книгодрукарі слов’ян. Яким був їх внесок у розвиток духовності України?

9. У чому виражалась культурно просвітницька діяльність Петра Могили?

 

Рекомендована література

1. Історія світової та української культури: підруч. для вищих навч. закладів / В. А. Греченко та інш. – К.: Літера ЛТД, 2002.

2. Історія української культури: навчальний посібник / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, В. В. Власов та ін. за ред. О. П. Сидоренка – К., 2014. – 576 с.

3. Історія української культури: Курс лекцій. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 408с.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та інш.; За ред. М. М. Заковича. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2010. – 589с.

5. Українська та зарубіжна культура: Підручник / за ред. В. О. Лозового. – Вид. 2-ге. – Х.: Одісей, 2008. – 376с.

6. Шейко В. М. Історія української культури: Навч. посіб. / В. М. Шейко. В. Я. Білоцерківський. – К.,: Знання, 2009. – 271с.

 

Date: 2015-04-23; view: 515; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.018 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию