Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Program lkeg;

Var x:integer;

Begin

X:=2;

Writeln(‘x+1’)

End.

E)x+1

 

71. Берілгені:

X:=-8;

Y:=2;

S:=x+y;

Writeln (‘екі санның қосындысы s:=’,s);

Экранға...шығады

А) Екі санның қосындысы s:=-6

72. Жазу төмендегідей анықталады:

Type car=record

Nom, oklad, stag:integer;

Fio,adres:string[25];

Ebd;

Var m:car;

Жазу өрістеріне дұрыс емес қатынау... болып табылады

A) adres:=’rbhjdf115’

73. Бағдарлама бөлігі орындалғаннан кейін нәтижені анықта:

B:=4;

For j:=1 to b do x:=j;

Writeln(x-b+7);

E)7

74. Соңғышартты циклді бейнелеу үшін... қызметші сөзі қолданылады

B)repeat

75. Тек қана бір рет щақырылатын және класс данасын құру үшін қолданылатын әдістің аты

C)greate

76. WordWrap қасиеті жоқ Delphi компонентін көрсет

С) edit

77. Name қасиеті... анықтайды

Е) бағдарламадағы компоненттің атауын

78. Көпжолдық мәтіндік редактор

Е) Memo

79. ListBox компонентіндегі тізімге мәліметтер енгізу қасиеті

С) Items

80. Delphi-де жолдық мәліметті кестелерді құру үшін қолданылатын компонент

В) StringGrid

81. MailMenu компонентінің дизайнер мәзірін шақыру үшін Object Inspector-дегі... қасиетінің өрісіндегі батырманы шерту керек

Д) Items

82. Rewrite (f) продцедурасына қатысты дұрыс тұжырымдаманы таңда

Е) Егер файл бар болса, пройедура файлды өшіреді, жаңа файлды құрады және оны жазу үшін ашады.

83. Берілгені:

Var c, d: integer;

Procedure p (x:integer; var y:integer);

Begin

Y:+x+1

End;

Begin

P (c,d);

End.

Процедураның... параметрі параметр-айналмалы болып табылады

Е) y

84. Параметрлер-айнымалыларды процедураларда сипаттаған кезде келесі формат қолданылады:

С) var <параметр аты>:<параметр типі>

85. Параметрлер-айнымалылары бар жолдың нөмірін көрсетіңіз:

1) Var a,b: real;

2) procedure max(x: real; Var y:real);

3) var c,d:real;

Begin

End;

С) 2

86. Function DD (a, b, c:real):real;

Begin

D:=sqr(b) – 4*a*c;

End;

Функциясы қайтаратын мәнді көрсет

С) ешқандай

Date: 2015-05-04; view: 919; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию