Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Canvas.Rectangle (10,10,250,120); операторы

Д) (10,10) нүктесінен бастап (250,120) нүктесіне дейін тіктөртбұрыш сызады.

96. МҚ бойынша навигация: соңғы жазбаға өту Е) Table1.Last;

97. МҚ кестесінен жазуларды жою үшін қолданлатын SQL тілінің операторын көосетіңіз C)Delete

98. Доменді құру үшін қолданылатын SQL тілінің операторын көрсетіңіз C) CREATE DOMAIN

99.INTERBASE МҚБЖ-нде бекітілген дәлдікті сандар үшін қолданылатын тип B)Numeric

100.Транзакцияның дұрыс анықтамасын көрсетіңіз

Е) Транзакция-бұл міндетті түрде не барлығы орындалатын не барлығы орындалмайтын дербес немесе жиі топтық МҚ-ның өзгеруі

3 НҰСҚА

1. Клиент сервер архитиктурасындағы жергілікті желінің қызмет етуін қамтамасыз ету үшін.... қолданылады.

Е) сервер

2.Желінің жалпы мәлімет тасу ортасын бөліктерге бөліп, келіп түскен мәліметті басқа сегметке тек адресіне байланысты жөнелтіп отыратын құрылғы. С) Көпір

3. Желі конфигурациясының түрлері. С) толық байлаулыб толық емес байлаулы

4. Әртүрлі желілерді біріктіріп, желідегі компьютерлерге ақпаратты тасымалдау құрылғысы:

В) маршрутизатор

5. Коллизияны анықтау мен тасымалданатын ақпаратты бақылау арқылы көптік қатынау тәсілін қамтамасыз ететін желі.

Е) Ethemet

6.Мәліметтерді жібермес бұрын компьютерлер трафиктің бар екендігін анықтау үшін кабельді «тыңдайды». Бұл жағдайда.....қатынау әдісі қолданылады

Е) CSMA/CD

7. Маркерді жіберу арқылы қатынау әдісі....коллизияның алдын алады.

А) тек қана бір компьютермен бір сәттік маркер қолдану арқылы

8. OSI үлгісінде кадрлар..... деңгейде құрылады. С) арналық

9. Берілгендер ағымына бақылау нүктелерін орналастыру арқылы қолданушы тапсырмаларының синхрондалуын қамтамасыз етет деңгей:Е) сеанстық

10. “Нүкте-нүкте” жіберу технологиясы....мәлімет алмасуды қарастырады Е) желіде екі торап арасында

11. Анықталған тораптағы бірнеше адресатқа бір мезгізде жіберуге болатын желілік пакет: E) multicast

12. Тораптың динамикалық кескінінің хаттамасы E) DHCP

13. Жергілікті (локалдық) желіде берілгендермен алмасу үшін қолданылатын хаттамалар өздерінің қызметіне қарай бөлінеді: Е) қолданбалы, транспорттық, желілік

14. …..барузерге жатпайты қосымша A) FineReader

15.Электрондық поштамен және жаңалықтар тобымен жұмыс жасауға барлық қажетті құралдарды қолдайтын қосымша А) Outlook Express

16. Интернетке қосылудың ең қымбат әдісі: С) спутникті интернет

17. Желілік қорларды орнату және жүргізуді орындайтын аймақ. Д) қорларды басқару

18. Желіде мәселені анықтау және шешу, ескерту аймағы: В) колдау

19. Оң жағынан домендік атаумен толықтырылған тораптың атауы:Е) тораптың толық домендік аты

20. DNS-сервердің негізгі типтері: Е) негізгі, резервті, кэштеуші

21. DNS-тың сұраныс типтері: Е) рекурсивті, интеративті, кері

22. Санкциясыз компьютерлік желіге ену, құпия ақпаратты ұрлау және оны заңсыз мақсатпен қолдану келесі топқа жатады: А) хакерлермен орындалатын «Электронды» әдістер

23. Аутентификация мен трафикті шифрлеуге арналған, жалпыға ортақ белгілі бірегей таңбалар тізбегі.

А) ашық кілт

24. Қолданушының берілген құжатына және ашық кілтке ЭСҚ сәйкес келуін тексеретін қызмет

С) қолтаңбаны тексеру қызметі

25. Идентификация және аутентификация...... қолданылады.

Е) ақпарат жүйеге кездейсоқ және заңсыз субьектілердің қол жеткізу мүмкіндігін шектеу үшін.

26. JavaScript- те HTML беті...... түрінде көрсетілген.

А) DOM құжатының обьектілі үлгісінде (Document Object Model)

27.JavaScript тілінде мәтін терезесінде қолданушының мәтінді таңдау оқиғасы: С) onSelect

28. JAVA-скриптерінде Windows нысандарының әдістері: Е) alert, close, confilm, open, prompt

29.Adobe (Macromedia) Flash-нa бұл пиктограмманың астында тағы бір немесе бірнеше құралдар жасырынғанын көрсетеді. Е) төменгі оң жақ бұрышта орналасқан кішкентай қара ұшбұрыш

30. Flash Macromedia-да анимация пішіні тек қана..... үшін қолданылады. Е) топталмаған обьектілер

31. Flash Macromedia-да мәтіндік блокты суретке айналдыру үшін екі рет қолданылатын команда

В) өзгерту/бөлу

32.Веб-сайт бетін ұйымдастыру әдістері: Д) сызықтық, ағаштық, гибридтік, аралас, ретсіз

33. Кеңейтілген жадқа қатынауды..... драйвері ұйымдастырады. Е) Emm386.sys

34.Ағымдық каталогта f.txt файлының атауын a.txt атауына.....командасымен өзгертуге болады

Е) Ren f.txt a.txt

35. Каталог құру командасы......... C) DIR/P

36. Файл атауының дұрыс жазылуын көрсет Е) paper.doc

37.Толық жауапты көрсет. Каталог дегеніміз........

Д) файлдар атауы, файлдардың өлшемі туралы мәліметтер, жаңартылуының соңғы мерзімі, файлдар атрибуттары сақталатын дискідегі арнайы орын

38. Windows. Экран бойымен терезені орын ауыстыру үшін.......

С) тышқан көрсеткішін терезенің тақырып жолына оралып, сол жақ батырманы баса отырып, терезені сүйрейді

39.Windows. Файлдарды немесе бумаларды көшіру......арқылы орындалады

Е) Ctrl пернесін басып тұрып, тышқанның көмегімен қажетті орынға (бумаға, дискіге, терезеге) орын ауыстыру

40.Windows ОЖ-і мультимедиялық ақпаратпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді

Осындай бағдарламаларға......бағдарламасы жатпайды. E) ScanDisk(Диагностика)

41. Windows. Буманы құру үшін келесі команданы орындайды:

Д) жұмыс аймағында тышқанның оң жақ батырмасын шертіп, жанама мәзірден «құру», «бума» командаларын таңау

42.UNIX-тегі зомби үрдістері дегеніміз........

А) жедел жадтан өшірілген, бірақ олар туралы жазу жүйелік кестеде қалған үрдістер

43. UNIX ОЖ-нде файлдармен жұмыс істеген кезде пайда болатын қателер туралы ақпарат.... болады.

Е) Кеңейтілген

44. Unix графикалық жүйесінің жалпы атауы: Е) X

45.Unix жүйелерде графикалық интерфейсті жүктеуге арналған ең жиі қолданылатын команда:В) startx

46. Unix жүйелерде жұмыс режимін супер қолданушы режиміне ауыстыру..... командасы арқылы жүргізіледі.

В) sudo

47. Unix желілердегі жоюдың әрбір опкрациясын дәлелдеуге арналған сұрау жолын шығаратын rm командасының кілті....... С) –i

48. Unix жүйелерде каталогтағы файлдар тізімін, жасырын файлдардың да тізімін шығару...... командсы арқылы жүзеге асырылады. Е) Is-а

49.Unix жүйелерде жаңа бос файлды құру командасы: В) touch

50. Unix. Көптеген тұтынушылық утилиттер мен қосымшалар орналсқан каталог: Е) /usr

51.NC......пернелер комбинациясын басу арқылы ағымдық каталогта мәтіндік файл құруға болады. С) Shirft+F4

52. NC. Түпкі каталогқа көшу С) Ctrl+*

53. NC. Қалыпты (шаблонды) қолдана отырып, файлдар тобын ерекшелеу Е) Сұр «+», қалыпты теру, Enter

54. NC. Белсенді емес тақтаны экраннан алып тастау /экранға шығару Д) Ctrl+Р

55. NC.Меңзермен ерекшеленген файлды командалық жолға тасымалдау Е) Ctrl+J

56. NC. Құру уақыты бойынша файлдарды сұрыпта у.Д) Ctrl+F5

57. NC. Файл атбибутын орнату қарастырылған мәзір пункті D) File

58. NC. Дискінің ақпараттық тақтасын шығару Е) Ctrl+L

59. Мұрағаттау бағдарламасы деп.....айтамы з.

Е) файлдардың ақпараттық көлемін тығыздауға (сығуға) арналған бағдарламаны

60. Word 2007-де мәтінді бірнеше бағанға бөлу үшін.....командаларын орындайды.

Е) парақты белгілеу, парақ параметрлері, бағандар

61.Компьютерлік вирустар......Е) ДК тұтынушыларына әдейі зиян келтіру мақсатында адамдармен құрылады.

62. Word 2007. Құжат мәтініне графикалық нвсанды қосу үшін келесі командаларды орындайды:

Е) «қою», иллюстранциялар, сурет

63.Растрлік графикалық редакторда қолданылатын элементар элемент болып...... В) экран нүктесі (пиксель)

64. Суреттің өлшемін өзгерткен кезде кескіннің деформацияланушы........ кемшіліктерінің бірі болып табылады.

В) растрлік графиканың

65. Электрондық кестеде A1:B3 ұяшықтар тобы ерекшеленген. Осы диапазонға кіретін ұяшықтар санын көрсет: В) 6

66. Кестелік процессордың негізгі элементі болып...... табылады. Е) Ұяшық

67. Microsoft Excel. Дұрыс жазылмаған формуланы көрсет. Е) A2+B4

68. Microsoft Excel-де функция дегеніміз........ С) алдын-ала анықталған формула

69. Төменде берілген типтердің мәліметтің бүтін типіне жатпайтын типті көрсет Е) Extended

70. x санының квадраттық түбірін есептеу үшін қолданылатын стандартты функцияны таңда. А) Sqrt(x)

71. Келесі бағдарлама орындалғанда экранға не шығады.

Date: 2015-05-04; view: 1217; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию