Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Writeln(k);

…..end.

Көпнүктенің орнына жетіспейтін операторды және f1 файлында қандай мәтін болатынын көрсет

D) close(f1); ‘домифа’

93. assign (f, name)процедурасына қатысты дұрыс тұжырымдаманы таңда

Е) fфайлдық айнымалыны namе сыртқы файлымен байланыстырады

94. Файлдың барлық жазуларын қайта қарауды ұйымдастыруға мүмкіндік беретін циклді көрсет

53 бет

E) while not eof (f) do…..

95. Саймандар понеліне батырмаларды бөліп тұратын сызықты орнату үшін қолданылатын қосымша мәзірдің командасын көрсет E) New Sepator

96. Функцияның процедурадан айырмашылығын көрсет.

Д) Функция мәнді қайтарады, ал оны бағдарламада шығарған кезде өрнектегі айнымалы сияқты қолданылады.

97. Images компонентінің графикалық кескін қоюға арналған қасиеті Д)Picture

98. Tabel компонентінің Tabel Name қасиеті....... анықтайды. А) мәліметтер қоры кестесінің атын

99. Көртеген қолданушылар үшін мәліметтер қорын құру, жүргізу және үйлесімді қолдану үшін арналған тілдік және бағдарламалық құралдар кешені А) Мәліметтер қорын басқару жүйесі

100. МҚ кестелерінің арасында байланысты ұйымдастыру үшін команданың дұрыс сипатталуын көрсетіңіз

D) Set relatin to <кілт_атауы>into<псевдоним>

4 НҰСҚА

1. Өзара жұлдызша түрде байланысқан, бірнеше концентраторларды қолданатын желі топологиясының түрі:

Е) кеңейтілген жұлдызша

2. Экрандалған қорғаныш қабатымен қапталған өткізгіші бар кабель. Е) коаксиалды

3. Мәлімет алмасуда қажетті мәліметтерді сығу уақытын қысқартады, егер.......

Д) мүмкін болатын маршруттарлың санын азайтса

4. Телефон байланысы үшін қолданылатын аналогты арналар, сондай-ақ...... ретінде мәлім.

Е) коммутацияланатын арналар

5. Көптеген кедергілер кезінде бірнеше өзара байланыспайтын желіге бөлініп кететін желі түрі Д) FDDI

6. Эталндық желілік үлгі: Д) OSI

7. Бір деңгейде орналасқан, бірақ әр түрлі тораптарда жатқан желілік компоненттер ауысатын хабарламаның тізбектілігін және пішімін анықтайтын формализацияланған ережелер: Е) хаттама

8. Қосымшалардың өзара іс-әрекеттері мен мәліметтер алмасуын қамтамасыз етуші хаттамалар:

Д) қолдабалы хаттамалар

9. Желінің өткізу қабілеттілігін ұлғайту үшін ТСР хаттамасы....... қолданылады Е) сырғымалы терезе

10. Веб-бетті көрінерлік етуге және гиперсілтеменің көмегімен web-кеңістігі бойынша орын ауыстыруға арналған клиенттік бағдарламалық жасақтама. Е) браузер

11. Желі конфигурациясын жобалау, оның кеңейтілімін, қажетті барлық құжаттаманы жүргізетін аймақ:

Е) конфигурацияларды басқару

12. клиент сұраныстарын қайта жіберуші DNS сервері: В) кэштеуші

13. Интернет желісінде еркін пікірталас мүмкіндігін беретін қызмет Д) телеконференция

14. Мақсатты түрде ұрлау, жұмыс станциясында немесе серверде мәліметтерді жою, байқаусызда қолданушының деректеріне зақым келтіру келесі топқа жатады: Е) авторизацияланған қолданушылармен орындалатын әрекеттер

15. Өндірілген ақпараттың құпиялық пен тұтастығын қамтамасыз етуге, сонымен қатар қолданушының ақпаратқа қол жетімдігіне бағытталған іс-шаралардың жиыны. -А)ақпаратты қорғау

16. Компьютерлік желі арқылы таралатын, басқа компьютерлердің желілік адрестері бойынша өз көшірмелерін тарататын вирустар.- Е) құрттар

17. Берілген құжатты нақтылайтын және сол берілген электронды құжатты жалғандықтан қорғауға арналған электронды құжат реквизиті- Д) электронды сандық қолтаңба

18. Байланыс арқылы жіберілетін немесе сақталынған деректтердің өзгертілгенін байқау мақсатында жабық кілттерді қолданып деректерді өңдейтін және деректерге қосылатын ұзындығы тұрақты код.

Е) аутентификация коды

19. Электрондық сандық қолтаңбаның шифрленуі:

Е)арнайы бағдарлама көмегімен екі кілт жасалынады: жабық және ашық

20. Симметриялы шифллеуде шифрлеу мен ширді қайта ашу үшін.......қолданылады. Е) бір ғана кілт

21. Ассиметриялы шифрлеуде шифрлеу мен шифрлеуді қайта ашу үшін.......... А) екі өзара байланысты кілт

22. Әрбір таңба ашық мәтінде әліпби бойынша тұрақты көлемде оңға немесе солға жылжытылып отыратын шриф түрі. Е) Цезарь шрифі

23. HTML-құжатында қаріптің өлшемін, түсін, түрін беретін <FONT> тегінің атрибуттары: С) SIZE,COLOR,FONT

24. Ақпаратттарды аутентификация және құпиялықпен қамтамасыз ететін математикалық әдістер ғылымы (авторлықтың шынайлығы мен тұтастығы)..... деп аталады. Е) криптография<

25. Абсолюттік сілтемені таңдаңыз:--Е)<A HREF= “http://www.googl.kz”>Іздеу жүйесі</A>

26. Фрейм терезесінің мазмұнын өзгертетін атрибут:- Е)TARGET

27. web-қосымшасында серверлік бағдарламалау тіліне.......жатады.- В) perl, php

28. JAVA-скриптер тіліндегі массив айнымалыларымен жұмыс жасайтын нысан:-А) array

29. JAVA-скриптерінде Math нысанының әдістері* Е) abs,exp,cos,max,min,sqrt

30. Flash Macromedia-да растрлық графиканы векторлық графикаға түрлендіру параметрлері...... терезесі арқылы орындалады.- Е) векторизациялау

31. Басы бірінші бет, ағаш түбірі бар, бірақ сайтты қарап шығудың соңы тек қана сайт мазмұнының толығым тамамдалуымен байланысты болып келетін веб сайттың құрылымын көрсетіңіз- Д) Ағаштық

32. Интернетке қатынауды жүзеге асыратын мамандандарылған компония- С) провайдер

33. Жүйелік блог....... орналасқан.

С) микропроцессор, ЖЖҚ (ОЗУ), ТЖҚ(ПЗУ), қоректену блогы, енгізі шығару порттары, қатқыл диск, жүйелік тақша

34. Модем дегеніміз......

Е) байланыстың әртүрлі желілері арқылы басқа компьютерлермен ақпарат алмасуға арналған құрылғы.

35. стирмер дегеніміз........ Е)магниттік лентада мәліметтер сақтауға арналған құрылғы.

36. Каталог атауының дұрыс жазылуын көрсет:В)SIGMA11_ITOG

37. Ағымдық каталогты ауыстыру командасы........ Е)CHDIR

38. ……мұрағаттау бағдарламасы MS DOS ОЖ де қолданылмайды В) WinRAR

39. Windows. Ашық тұрған қосымшалар терезелерінің бірінен екіншісіне..... пернелер комбинациясы арқылы ауысуға болады. С) Alt+Tab

40. Windows. Файлдар мен бумаларды..... командаларын орындау арқылы бір орыннан екінші орынға тасымалдайды.

Е) файлдарды немесе бумаларды ерекшелеу, тышқан көмегімен қажетті орынға (бумаға, дискіге, терезеге) орын орын ауыстырту

41. Windows ОЖ функционалдық мүмкіндіктеріне...... жатпайды Д) файлдың тек 8.3 пішімдегі атауын құптау

42. Windows. Бас мәзірдің қызметін көрсет

: В) Қосымшаларды, бумаларды іздеуді, жүйе параметрлерініңбаптауларын жүктеу

43. Unix-тің файлдық жүйесінің түпкі каталогының алдын ала анықталған атауы В)/

44.Уақытша файлдардың сақтауға арналған Unix-тің файлдық жүйесінің каталогын көрсет: B) tmp

45. Unix ОЖ-ң әрбір дистрибутивінің құрамына кіретін мәтіндік редактор В) vi

46. UNIX. Жұмысының берілген сеанысына жүйеге кіру атауын хабарлайтын команда: Е) whoami

47. Unix. Атауы бойынша файлды тез іздеуді жүзеге асыратын команда: Е) locate

48. Unix. Файлдық жүйені құрастыру командасы:В) mount

49. NC.Экранда «жасырын файлды» көруге мүмкіндік беретін режим- Е) Show Hidden Files

50. NC. Альтернативті файл көмегімен файлды түзету Е) ALT+F4

51. Сығылған файл дегеніміз......... С) мұрағаттау бағдарламасы көмегімен қапталған (упакованный) файл

52.Сығу дәрежесі....байланысты(толық жауапты көрсет)болады. В)файл типі мен архиватор бағдарламасына

53.Үздіксіз немесе тұтас архив деп... Е)барлық сығылған файлдар мәліметтердің бір тізбектелген ағыны ретінде қарастырылатын арнайы тәсілмен қапталған RAR архив

54.Кәсіпорын желісінің шамадан тыс жүктелуін болдыру,яғни желіні қандай да бір уақытқа істен шығару үшін мәліметтер пакетін үлкен көлемде жіберу... деп аталады. А)DoS-шабуылдар

55. «Трояндық аттар» атауын алған бағдарламаларды... жатқызады. С)зиян келтіруші кодтарға

56.Файлдардың нақты вирустармен зақымдалуын имитациялайтын бағдарламалар:т С)вакциналар

57.Eгер Word 2007 қосымшасында батырмасын басса,онда...
В)қосымша мүмкіндіктер бейнелетін болады.

58.Microsoft Word 2007 терезесінің оң жақтағы төменгі бөлігінде орналасқан батырмалар...арналған
Е)құжат масштабын өзгертуге

59.Алмасу буферіне көшіруге жауапты пернелер комбинациясы: E)Ctrl+C

60. Алмасу буферіне қиюға жауапты пернелер комбинациясы: E)Ctrl+X

61.Word 2007.Құжатқа жаңа кестені қою үшін....командаларын орындайды. D) «қою», Кесте

62.Графикалық редактор.Саймандар тақтасының батырмалары,палитра,жұмыстық аймақ,мәзір...құрайды(дәлірек жауабын көрсет). Е)графикалық редактор ортасын

63.256-түстік кескінді бір пиксельдің түстік кодына сақтау үшін... бөлінеді. Е)1 байт

64.Adobe Photoshop-та файлдардың негізгі кеңейтілуі болып...табылады. E)*.psd

65.Photoshop-та «қалам»(кисть)палитрасын тез шақыру пернесі: C)F5

66.Векторлық пішім жатпайтын пішімді көрсет:C)*.tiff

67.Excel формуласында 853-ті 16-ға бөлу үшін...математикалық операторын қолданады. E)/

68.Excel.Кітаптың парағын жою үшін келесі командаларды орындайды:

А)парақ нөмірінің(атауының)жанама мәзірін таңдау,жою

69.Алгоритмдерді графикалық түрде бейнелеу үшін...қолданады Е)блок-схемалар

70.Бағдарламалау технологиясы...үшін арналған D)бағдарламалық және құжаттық технологияларды құру

71.Pадиусы 2-ге тең,центрі координата басында орналасқан дөңгелек ішіндегі координатасы(x,y) болатын нүкте үшін ақиқат болатын өрнекті таңда Е)sqr(x)+sqr(y)<=4

72.While b do A; операторында b=false жағдайы үшін дұрыс тұжырымдаманы таңда
Е)А операторы бір рет те орындалмайды

73.Әр түрлі класқа кіретін әдістер үшін бірдей атауларды қолдану мүмкіндігі...деп аталады
D)полиморфизм

74.Object Pascal-да Class дегеіміз....
С)құрамында өрістер,әдістер мен қасиеттер болатын ерекше әдістемесі

75.IDE Delphi-де Object Inspector-дың Properties бүктемесі...үшін қолданылады
С)компоненттер қасиеттерін өзгерту

76.Көрінбейтін компоненттерді құру үшін негіз болып алынатын және кез келген компоненттің қызметін қамтамасыз ететін негізгі механизмдерді жұзеге асыратын класты көрсет D)TComponent

77.Name қасиеті...анықтайды В)бағдарламадағы компоненттің атауын

78.St,k айнамылары айнымалылар бөлімінде төмендегідей анықталады: Var ST:string[4]; k:Integer;k:=Length(st) стандартты процедураның қызметін көрсет B)ST айнымалысының таңбалық ұзындығын есептеу

79.Delphi-де жанама мәзір құру компонентін таңда B)PopupMenu

80.Файлдардың соңына жазуларды қосу үшін мәтіндік файлды ашатын оператор E)append(f)

81.Айнымалыларды сипаттау бөлімінде мәтіндік файлды жариялау үшін қолданылатын қызмет сөзі E)Text

82.reset(f)процедурасы.... Е)файлды оқу үшін ашады

83.Қосымша терезесінде қалып күй қатарын көрсететін компонентті көрсе т E)StatuBar

84.Көппарақты панельді...компоненті көмегімен бейнелеуге болады
E)PageControl

85.Берілгені:
var c,d:integer;
procedura p(x:integer;var y:integer);
begin
y:=x+1;
end;
begin
….
p(c,d)
….
end.
Процедураның...параметрі параметр айнымалы болып табылады.
E)y

86.Формальді параметрлер...болып бөлінеді.
А)мәндер,айнымалылар,тұрақтылар

87.Параметрлер-айнымалылары бар жолдың нөмірін көрсетіңіз:
1)Var a,b,real;
2)procedure max(x:real;Var y:real);
3)var c,d:real;
5)end;
E)2

88.Функцияда формальды параметрлер...сипаталады
Е)функцияны сипаттаған кезде функция атауынан кейін жақшада

89.Типтелмеген көрсеткіштердің сипатталуы
C)Var p:pointer;

90.Динамикалық объектілермен жұмыс жасағанда қолданылмайтын процедура
E)Seek

91.Динамикалық айнымалыларды орналастыру үшін жадта орын...
Е)бағдарлама орындалғанда бөлінеді

92.Delphi-дің кейбір компоненттерінің сызықтарының стилін орнатуға мүмкіндік беретін қасиетін көрсетіңіз
C)Style

93.Delphi компоненттерінің канвасында мәтінді шығару әдісі
B)TextOut

94.Мәліметтер кесте түрінде көрсетілетін мәліметтер қоры моделін көрсетініз
D)Реляциялық

95TTable компоненті орналасқан бүктемені көрсетіңіз
E)BDE

96.МҚ дағы «есептелінетін өріс»бұл...
В)басқа өрістердің мәндері негізінде есептелінетін өріс

97.Table1 Vozrast.Value:=2011-Table1Year.Value;
Өрістің есептелуінің нәтижесін көрсетіңіз

Е)жасы

98.МҚ бойынша навигация:алдыңғы жазбаға өту
B)Table1.Pror;

99.Индекс-бұл...
В)қажетті ақпараттарды жылдам іздеу үшін қолданылатын өріс немесе бірнеше өрістер комбинациясы

100.Бір немесе бірнеше атрибуттердің мүмкін болатын мәндерінің жиыны
А)Домен

5-нұсқа

1.Транзиттік тораптар арқылы абонентің желіге қосылу процесі.
Е)коммутация

2.Желідегі бір компьютердің істен шығуы,бүкіл желі жұмысының істен шығуына себеп болатын топология.
Е)сақина

3.Екі немесе одан да көп компьютерлер желіні бос деп ақпарат жібергенде кадрда қақтығыс болуы мүмкін.Мұндағы қақтығыст.....деп атайды.
В)колизия

4.OSI эталондық желі үлгісінің бұл деңгейінде мәліметтерді шифрлеу және дешифрлеу орындалады.
А)өкілдік

5.Пакет дейтаграммаға...деңгейде орналасады.
Е)желілік

6.Физикалық деңгейдегі өңделмеген биттерді берілгендер кадрына топтайтын деңгей:
В)арналық

7.Жіберуші компьютер мен қабылдаушы компьютер арасында маршрутты анықтайтын OSI эталондық желілік үлгісінің деңгейі:
А)желілік

8.Хабарламаларды қатесіз жіберуді қамтамасыз ететін деңгей:

Е) арналық
9.Желілер арасында пакеттерді тасымалдау қызметін атқаратын желіаралық әрекеттестік хаттамасы.
Е) IP
10.Жіберуші мен қабылдаушының арасындағы алмасуды қолдау... деп аталады.
С) квитерлеу
11.DNS сервері жауап беретін атаулардың кеңістіктегі белгілі бір бөлігі... аталады.
Е) аймақ
12.Кех келген компанияның бәсекелестікке қабілеттілігі және өміршеңдік қабілеттілігінің маңызды шарттарының бірі-...
D) ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің дамуы
13....-зақымданған секторлар немесе файлдар өңделуге тиіс сәттерде олардың орнын мәліметтердің «ауру» жұқпаған бөліктерін орналастырып оларды да зақымдай бастайды.
Е) стелс
14.Кілт негізінде құрылатын (генерацияланатын) бастапқы мәтінге псевдо- кездейсоқ тізбектің орналасу әдісі.
D) гаммирлеу

15.Қорғаудың ұйымдастырылған іс- шараларында... қарастырылады.
С) қылмыскердің ақпараттық сигналының табылуын және оның қимылы мен жылжуын бақылауды өзгерту.
16.Кирхгофф принципі бойынша цифрдың криптографиялық тұрақтылығы... толық анықталады.
В) кілттің құпиялығымен
17.Шерту кезінде HTML-құжаттың формасында ақпаратты енгізуді қолдайтын батырма- тегінің атрибуты:
A) type=”submit”
18.Әрбір фреймге жеке атрибут беретін тег:
Е) FRAME
19.Берілгендерді өңдеу атына бағыттаушы FORM тегінің атрибуты
E) ACTION

20.Web-қосымшасының клиенттік бағдарламалау тіліне... жатады.
A) Javascript, VBscript
21.JAVA- скриптерінде формадан Web-серверге мәліметтерді беру оқиғасы
A) onSubmit
22.Adobe Flash Macromedia терезесінің негізгі элементтері:
D) барлық жауаптар дұрыс
23. Adobe (Macromedia) Flash бағдарламасының қабаттардың орналасуын, кадрлардың өзгеру реттілігін көрсететін терезе элементі.
В) уақыт шкаласы
24. Flash Macromedia бағдарламасы терезесінің бұл элементінің өлшемі мен түсі фильмді көру кезіндегі «кадр» өлшемі мен түсіне сәйкес анықталады.
А) монтаждау үстелі
25. Flash Macromedia-да құралдар тақтасы... құрылады.
Е) барлық жауап дұрыс
26. Flash Macromedia-да барлық нысанды таңдау үшін қолданылатын құрал.
Е) нұсқауыш сайманы (стрелка)
27. Flash Macromedia-да экранға түсіндірме жазбахатты шығару үшін қолданылатын құрал
В) мәтін
28. Аралық беттерге кіруге қажеті жоқ, бір беттен келесі бетке тез арада өту мүмкіндігі бар веб- сайт бетінің құрылымын көрсетіңіз
Е) торлы
29. Іздеу жүйесін, формулаларды, Интернет- дүкендерді, жаңалықтар сайтын, пошталық қызметтерді құру кезінде... қажет
С) серверлік - технология
30. Веб- сайтының ішкі құрылымына жатпайтын түрді көрсетіңіз
Е) тармақталған

31. Flash- қосымшаларының мазмұны мәліметтерді өңдеуді, интереактивтікті қосуды және басқа іс-әрекеттерді орындайтын объектілі-бағыттылы бағдарламалау тілі
Е) ActioScript

32.http хаттамасы арқылы жіберу үшін жолды жарамды форматқа айналдыратын ActionScript тілінің функциясы
D) escape
33.Жүйелік бағдарламалық қамсыздандыру (System Software) дегеніміз...
Е) компьютердің және ЭЕМ желілерінің жұмысын қамсыздандыруға арналған бағдарламалар және бағдарламалар кешенінің жиынтығы
34.Жүйелік бағдарламалық қамсыздандыру... тәрізді класстаға жіктеледі.
Е) базалық және сервистік бағдарламалық қамсыздандыру
35.Кэш дегеніміз
А) процессордың аса жоғары жылдамдықты жады.
35.Файлдың толық жолы берілген: C:.BMP. Оның типін... кеңейтілуі анықтайды.
Е) BMP

37. Мәтіндік файлды MS-DOS кодынан Windows кодына түрлендіру кезінде...
С) таңбаларды қайта кодтау
38.Файлдың толық жолы берілген: C:.TXT. Файл орналасқан каталогтың атауы-...
C) DOC
39.Файл атауын өзгерту командасы-...
Е) RENAME
40. “dir?D*” командасы экранға... шығарады. Толық жауапты көрсет.
Е) атауында екінші әрпі D болатын каталогтар мен файлдар тізімін
41.Жойылған нысандар уақытша орналасатын бума... деп аталады.
Е) себет
42.Жарлық дегеніміз...
А) желіде немесе компьютерде қатынауға болатын бағдарлама, файл, бума, диск және т.б. тәрізді кез келген элементке сілтеме

43.Кез келген Unix жүйенің кіріктірілген әкімгерінің есепке алу жазуының атауы:
Е) root
44.UNIX. Берілген уақыт мезетінде жүйеде қандай тұтынушылар жұмыс істеп отырғанын... командасы хабарлайды.
E) who
45.Желілік карталарда талдауға арналған Windows-тағы ipconfig-ң Unix-тегі аналогы-
D) ifconfig
46. UNIX. Экрандағы командадан кейін жазылған мәтінді бейнелейтін команда:
С) echo
47.NC. tmp.txt файлын ағымдық каталогтан түпкі каталогқы көшіретін әрекеттер ретін көрсет:
А) файлды ерекшелеу, F9 пернесін басу және C: команданы теру
48. NC. Каталог құру.
Е) F7

49. NC.Тақтаны экраннан алып тастау / экранға шығару
В) Ctrl+O
50. NC. Тақталардың орындарын ауыстыру
В) Ctrl+U
51. Компьютерлік вирустардың негізгі ерекшеліктері болып... (толық жауапты көрсет) табылады.
D) кіші көлем, өз бетімен жүктелуге қабілетті және компьютер дұрыс жұмыс істеуіне кедергі жасау
52.Word 2007-де мәтіннің ерекшеленген фрагментін басқа орынға тышқан және пернелік арқылы көшіру үшін...
Е) тышқанмен мәтін фрагментін іліп алып және пернеліктегі “Ctrl” пернесін басып отырып, қажетті орынға сүйреп апару керек. /
53. Word 2007. Ағымдық құжатты баспа құрылғысының баптауларымен баспаға шығарар алдында... командаларын орындайды.
D) Microsoft Office батырмасы, баспаға шығару, баспаға шығару.
54. Word 2007. Құжат мәтініне формула қосу үшін келесі командаларды орындайды.
Е) «қою», таңбалар, формула.
55. Word 2007. Құжат мәтініне стандартты емес таңбаларды қосу үшін келесі командаларды орындайды.
Е) «қою», таңбалар, таңба
56. Adobe Photoshop-та кескінді импорттау арқылы файлдар... кеңейтілуімен қосылады.
E) *.gif
57. Photoshop-та соңғы әрекетті қайтаруға мүмкіндік беретін пернелер комбинациясы:
D) Ctrl+Z
58. Corel Draw графикалық редакторының қызметі:...
А) векторлық нысандарды құру және өңдеу.

59.Векторлық графикада кескінді сақтау тәсілін көрсет:
В) математикалық формулалар
60.Ұяшықтың дұрыс мекен жайын (адресін) көрсет:
Е) E1256
61. Электрондық кестеде... өшіруге болмайды.
С) ұяшық атауын
62.Электрондық кестеде тасымалдау (перемещение) немесе көшіру кезінде абсолюттік сілтемелер...
Е) өзгермейді.
63.Microsoft Excel. ##### тізбегі... білдіреді.
Е) ұяшыққа мазмұнын бейнелеу үшін бағанның өте тар екендігін
64. Microsoft Excel. Бөлшек санда, үтірден кейін тұратын таңбалардың бекітілген санын орнату үшін, келесі әрекеттерді орындайды.
Е) ұяшықты ерекшелеу, парақты белгілеу, ұяшықтар, пішім, ұяшықтар пішімі, сан, сандық, ондық таңбалардың саны.

65. Exel 2007 (*.xlsx) құжатын... деп атайды

Е) кітап

66. Кестелік процесорда ұяшықтар диапазоны дегеніміз....(толық жауапты көрсет)

А) кестеде тікбұрышты пішімді аймақты құрайтын ұяшықтар жиынтығы

67. Exel. Кестенің шекара сызықтарын жүргізу үшін кесте ұяшықтарын ерекшелеу керек және келесі командаларды орындау керек:

Е) «бас» бүктеме, ұяшықтар, пішім, ұяшықтар пішімі, ұяықтар, шекара, қажетті шекара сызығын таңдау

68. Exel. Ерекшеленген ұяшықта орналасқан мәтінді, толық көшіріп алмай, түзету үшін келесі әрекеттердіорындайды:...

В) ұяшықтарды ерекшелеу, Del пернесін басу, мәтінді түзету

69. бағдарламаларды өңдеуортасы.... болып табылады.

83 бет

С) Delphi

70. бағдарламада тұрақтыны сипаттау бөлімін хабарлау үшін қолданылатын қызметші сөзін таңда

С) Const

71.Егер а=25 және b=7 болғанда, нәтижесі c=3 болатын өрнекті таңда

Е) c:=a div b

72. Толық емес тармақталу конструкциясын жүзеге асыратын операторды таңда

Е) If шарт then оператор;

73. IN операциясы.... тексерді

А) жиының қандайда бір элементінің көрсетілгенін жиын құрамына кіруін немесе жиында жатандығын

74. Жазу мәліметтер типімен жұмыс істеу кезінде With операторы... қолданылады

D) жазу өрісінің атауына тікелей қатынау үшін

75. Тек қана рет шақырылатын және класс данасын құру үшін қолданылатын әдісінің аты

C) Create

76. Қосымшаны орындау кезінде панель өлшемін өзгертуге мүмкіндік беретін қасиет

В) Width

77. Delphi –де барлық объектілер иерархиясы негізінде... класы жатыр

А) TObject

78. Бағдарлама берілген:

var st: string;

Begin

St:=’abcdef’;

St:=copy(st,3,2);

Date: 2015-05-04; view: 1610; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию