Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ListBox1.Items.Add(Edit1.Text);

End;

Оқиға өңдеушісі орындалғаннан кейін... А) тізімнің оңына жаңа жол қосылады

77. Өлшемі nxn А матрицаның қосымша диагоналінің элементтерін экранға шығаратын бағдарлама бөлігін көрсет E) for i:=1 to n do write(‘’,a[I,n+1-i]);

78. Батырма компоненті жататын класс типі... Д)TButton

79. TspeedButton компоненті... компоненттер панелінде орналасқан A) additional

80. Тұрақты қатені ескертетін хабарлама типіне сәйкес... келеді Д) mtError

81. Кез келген форма модалды форма болады... Е) егер ол Sholw Moda әдісі бойынша көрінетін болса

82. Мәзірде жалауша маркерін орнататын қасиет А)Checked

83. Берілгені:

Var f1:text;

k, I, m, n:string;

Begin

Rewrite(f1);

k:=’do’; i:=’re’;

m:=’mi’; n:=’fa’;

Writeln (f1, k, m, n);

Reset(f1);

Read(f1,k);

Writeln(k);

……..

End.

Көп нүктенің орнына жетіспейтін операторды және файлында қандай мәтін болатынын көрсет:

E) close (f1); ‘domifa’

84. Файлдың соңына жазуларды қосу үшін мәтіндік файлды ашатын оператор E) appened

85. Файлдың барлық жазуларын қайта қарауға ұйымдастыруға мүмкіндік беретін циклды көрсет

E) while not eof (f) do…,

86. Саймандар панельінде батырмаларды бөліп тұратын сызықты орнату үшін қолданылатын қосымша мәзірдің командасын көрсет Д) New Seperator

87. Қосымша терезесінде қалып-күй қатарын көрсететін компонентті көрсет E) StatusBar

88. Формальді параметрлер.... болып бөлінеді.

А) мәндер, айнымалылар, тұрақтылар

89. function sum (b,c:integer):integer;

Begin

Sum:=b+c

End;

Begin

Writeln(sum(20,5)

End.

Нәтижесі:

B) 25

90. Типтелмеген көрсеткіштің сипатталуы B) Var p:pointer;

91. SQL тілінде мәліметтер қоры кестесінде жаңа жазуды қосатын оператор B) INSERT INTO

92. TTable компоненті орналасқан бүктемені көрсет E) BDE

93. МҚ-дағы «есептелінетін өріс» бұл... C) басқа өрістерінің мәндері негізінде есептелінетін өріс

94. Таңдау өрісін құру сұхбаттасу терезесінде есептелетін өрістердің параметрлерін анықтау үшін қажетті опцияны көрсетіңіз В) Calculated

95. МҚ бойынша новигация: соңғы жазбаға өту А) Table1.Last;

96. Secondary Indexes түсінігі... анықтайды А) екінші ретті индекстерді

97. Master-Detail ұйымдастырылған байланыс кезінде байланысқан өрістер терезесін ашатын Table компонентінің қасиетін көрсетіңіз Е) MasterFields

98. INTERBASE МҚБЖ-нде сілтемелік тұтастықтың шектелуін... арқылы жасайды Д) сыртқы кілт

99. Бір немесе бірнеше атрибуттердің мүмкін болатын мәндерінің жиыны Д) домен

100. Мәліметтер қорының орнықты қалыпқа ауысуын... орындайды А) транзакция

 

5-НҰСҚА

1.Желінің жалған компонентін таңдаңыз: Е)жергілікті принтер

2.Желідегі бір компьютердің істен шығуы, бүкіл желі жұмыстан шығуына себеп болатын топология. Е)сақина

3.Мәліметтерді жібермес бұрын компьютерлер трафиктің бар екендігін анықтау үшін кабельді «тыңдайды». Бұл жағдайда... қатынау әдісі қолданылады. В)CSMA/CD

4.Көптеген кедергілер кезінде бірнеше өзара байланыспайтын желіге бөлініп кететін желі түрі: С)FDDI

5.OSI эталондық желі үлгісінің бұл деңгейде мәліметтерді шифрлеу және дешифрлеу орындалады. Е)өкілдік

6.Хабарламаларды қатесіз жіберуді қамтамасыз ететін деңгей: D)арналық

7.Бір деңгейде орналасқан, бірақ әр түрлі тораптарда жатқан желілік компаненттер ауысатын хабарламаның тізбектілігін және пішімін анықтайтын формализацияланған ережелер: В)хаттама

8.TCP/IP хаттамасында «өміршеңдік» түсінігі: D)желідегі пакеттің «өмір сүру» уақыты

9.Желіде тораптарды сәйкестендіру үшін қолданылмайтын адресация түрі: D)виртуалдық

10.Транспорттық деңгейдің хаттамалары: Е)TCP,UDP

11.Жіберуші мен қабылдаушының арасындағы алмасуды қолдау... деп аталады С)квитерлеу

12.Электронды поштамен және жаңалықтар тобымен жұмыс жасауға барлық қажетті құралдарды қолдайтын қосымша. Е)Outlook Express

13.Желі конфигурациясын жобалау, оның кеңейтілімін, қажетті барлық құжаттаманы жүргізетін аймақ:

Е)конфигурацияларды басқару

14.Желі арқылы ақпаратты жіберу,қабылдау жылдамдығы... байланысты емес. С)қолданылатын браузеріне

15.Сипатталған нақты вирус кодын жедел жады мен файлдарда іздеп, сәйкес хабарлама береді.

С)детектор-бағдарламалар

16.жалғандықтан қорғауға арналған электронды құжат реквезиті А)электронды сандық қолтаңба

17. Кілт негізінде құрылатын бастапқы мәтінге псевдо-кездейсоқ тізбектің орналу әдісі D)гаммирлеу

18. Асимметриялы шифрлеуде шифрлеу мен шифрлеуді қайта ашу үшін... С) екі өзара байланысты кілт

19.JAVA- скриптер тіліндегі массив айнымалыларымен жұмыс жасайтын нысан: A) array

20. JAVA- скриптерінде формадан WEB-серверге мәліметтерді беру оқиғасы: E)onSubmit

21.Adobe Flash бағдарламасының қабаттардың орналасуын, кадрлардың өзгеру реттілігін көрсететін терезе элементі. Е)уақыт шкаласы

22.Flash Macromedia бағдарламасы терезесінің бұл элементінің өлшемі мн түсі фильмді көру кезіндегі «кадр» өлшемі мен түсуіне сәйкес анықталады. Е)монтаждау үстелі

23. Adobe Flash – та бұл пиктограмманың астында тағы бір немесе бірнеше құраодар жасырынғанын көрсетеді

Е) төменгі оң жақ бұрышта орналасқан кішкентай қара үшбұрыш

24. Flash Macromedia – да анимация пішіні тек қана... үшін қолданылады Е) топталмаған объектілер

25. Flash Macromedia – да экранға түсіндірме жазбахатты шығару үшін қолданылатын А) мәтін

26. Flash Macromedia – да мәтіндік блокты суретке айналдыру үшін екі рет қолданылатын коианда

Е)өзгерту/бөлу

27. Веб – сайт мәліметтері... құрылымда логикалық тізбек бойынша орналасады В) сызықтық

28. Аралық беттерге кіруге қажеті жоқ, бір беттен келесі бетке тез арада өту мүмкіндігі бар веб – сайт бетінің құрылымын көрсетіңіз Е)торлы

29. Басы – бірінші бет, ағаш түбірі бар, бірақ сайтты қарап шығудың соңы тек қана сайт мазмұнының толығымен тамамдалуымен байланысты болып келетін веб – сайттың құрылымын көрсетіңіз В) ағаштақ

30. Веб – сайтының ішкі құрылымына жатпайтын түрді көрсетіңіз А) тармақталған

31. Flash – қосымшаларының мазмұнына мәліметтерді өңдеуді, интерактивті қосуды және басқа ңс – әрекекттерді орындайтын объектілі – бағыттылы бағдарламалау тілі В) ActionScript

32. http хаттамасы арқылы жіберу үшін жолды жарамды форматқа айналдыратын ActionScript тілінің функциясы А)escape

33. Жүйелік бағдарламалық қамсыздандыру (system software) дегеніміз...

В) компьютердің және ЭЕМ желілерінің жұмысын қамсыздандыруға арналған бағдарламалар және бағдарламалар кешенінің жиынтығы

34. Ағымдық каталог дегеніміз... Д) берілген дискіде ағымдық уақыт мезетінде тұтынушы жұмыс істейтін каталог

35. Каталог құру командасы-... Е)MKDIR

36. Файл атауының дұрыс жазылуын көрсет: В) paper.doc

37. Файл дегеніміз... Е) дискідегі атауы бар бағдарлама немесе мәліметтер

38. Жойылған нысандар уақытша орналасатын бума... деп аталады Е)себет

39. Жарлық дегеніміз...

Д) желіде немесе компьютерде қатынауға болатын бағдарлама, файл, бума, диск және т.б. тәрізді кез келген элементке сілтеме

40. Windows. Буманы құру үшін келесі команданы орындайды:

Е) жұмыс аймағында тышқанның оң жақ батырмасын шертіп, жанама мәзірден «құру», «бума» командаларын таңдау

41. Уақытша файлдарды сақтауға арналған Unix – ң файлдық жүйесінің каталогын көрсет: В)tmp

42. Unix жүйелерде графикалфқ интерфейсті жүктеуге арналған ең жиі қолданылатын команда: E) startx

43. Unix. Берілген уақыт мезетінде жүйеде қандай тұтынушылар жұмыс істеп отырғанын...командасы хабарлайды. Е)who

44. Nс.Tmp.txt файлын ағымдық каталогтан түпкі каталогқа көшіретін әрекеттер ретін көрсет:

В)файлды ерекшелеу, Ғ6 пернесін басу және С: команданы теру

45. Nс. Оң жақ дискіні ауыстыру Е)Alt+F2

46.NC. Тақталардың орындарын ауыстыру E) Ctrl+U

47. NC. Дискінің ақпараттық тақтасын шығару E) Ctrl+L

48. «трояндық аттар» атауын алған бағдарламаларды...жатқызады Е) зиян келтіруші кодтарға

49. Word 2007 – де парақтың екі бетін басып шығару (екіжақты баспа) Е) Microsoft Office батырмасы, баспаға шығару, екіжақты баспа,ОК

50. Егер Word 2007 қосымшасында батырмасын басса, онда... Е) қосымша мүмкіндіктер бейнеленетін болады

51. Алмасу буферіне қиюға жауапты пернелер комбинациясы: Е) Ctrl+X

52. Word 2007. Құжатқа жаңа кестені қою үшін... командаларын орындайды Е) «қою», кесте

53. Графикалық редактордың негізгі функцияларының бірі болып... табылады А)кескін құру

54. Суреттің өлшемін өзгерткен кезде кескіннің деформацияслануы -... кемшіліктерінің бірі болып табылады.

Е) растрлік графиканың

55. Photoshop – та соңғы әрекетті қайтаруға мүмкіндік беретін пернелер комбинациясы: Е) ctrl+z

56. Түстік модель (рең+толықтық+жарықтық) (оттенок+насышенность+яркость) E)HSB

57. Векторлық пішім жатпайтын пішімді көрсет: А)*.tiff

58. А1=5,B1=A1*2,C1=A1+B1, C1 ұяшықтағы есептеу нәтижесі... болады: В) 15

59. Электрондық кестеде... өшіруге болмайды. Е)ұяшық атауын

60. Кестелік процессордың негізгі элементі болып... табылады. Д)ұяшық

61. Microsoft Excel. Дұрыс жазылмаған формуланы көрсет: С)А2+В4

62. Электрондық кестеде тасыиалдау немесе көшіру кезінде абсолюттік сілтемелер...

А)өзгермейді

63. Excel 2007 – де формуланы баспаға шығару үшін келесі командаларды орындайды:

Д) формулалар, формулалар тәуелдігі, формулаларды көрсету

64. Microsoft Excel – де функция дегеніміз...

Е)алдын – ала анықталған формула

65. Excel 2007 (*.xlsx) құжатын... деп атайды

С)кітап

66. Excel. Кестенің шекара сызықтарын жүргізу үшін кесте ұяшықтарын ерекшелеу керек және келесі командаларды орындау керек:

Е) «бас» бүктеме, ұяшықтар, пішім, ұяшықтар, пішімі, ұяшықтар, шекара, қажетті шекара сызығын таңдау

67. Excel. Кітаптың парағын жою үшін келесі командаларды орындайды:

Е) парақ нөмірінің (атауының) жанама мәзірін таңдау, жою

68. Excel. Ерекшеленген ұяшықта орналасқан мәтінді, толық өшіріп алмай, түзету үшін келесі әрекеттерді орындайды:...

Е) ұяшықты ерекшелеу, формулалар жолын шерту арқылы мәтінді түзету немесе тышқанды екі рет шерту арқылы ұяшыққа меңзерді орнатып, мәтінді түзету

69. Бағдарламаларды өңдеу ортасы... болып табылады В) Delphi

70. Келесі бағдарлама орындалғанда экранға не шығады:

Date: 2015-05-04; view: 1062; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию