Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Writeln(st);

End;

Экранда.... шығады.Е) сd

77. Жиымдармен орынорындалатын негізгі операциялар:

В) жиымдар элементтеріне мәндер енгізу және шығару, ең үлкен және ең кіші элементтерін іздеу, жиым элементтерінің қосындысын табу:

78. StringGrif компонентінің бағандар саны бар қасиетД) ColCount

79. BitBtn батырмасындағы сурет... қасиетпен бейнеленеді:Е) Glyph

80. Батырмадағы жазуды өзгерту үшін компоненттің... қасиетін өзгерту керек:А) Caption

81. Тәуелді ауыстырғышты таңда:С) RadioButton

82. Тәуелді және тәуелсіз ауыстырғыштардың негізгі функционалды қасиетіЕ) Checked

83. Тәуелсіз ауыстырғыштың негізгі функционалды қасиетіА) Checked

84. Компонент-контейнерді көрсетЕ) Panel

85. Тәуелді ауыстырғыштар тобымен жұмыс істеуге арналған контейнерЕ) RadioGroup

86. “Ерекше жағдай” ұғымы – бұл... болып табылады.

Е) бағдарламаның әрі қарай орындалуына әсер ететін штаттан тыс оқиға

87. EinOutError класының ерекше жағдайлары қандай топқа жататынын көрсет В) енгізу/шығару қатесі

88. Нөлге бөлуді ұйымдастыратын өңдеуішті көрсетВ) EZeroDivide

89. reset(f) процедурасы...Д) файлды оқу үшін ашады

90. assign (а, name) процедурасына қатысты дұрыс тұжырымдаманы таңда

В) f файлдық айнымалыны name сыртқы файлымен байланыстырады

91. МҚ кестесінің мазмұнын кесте түрінде шығаруға арналған компонентті көрсетЕ) DBGrid

92. Table компонентінің TableName қасиеті... анықтайдыА) мәліметтер қоры кестесінің атын

93. InterBase МҚ-нда навигация үшін қолданылатын командаларА) First,Prior,Next,Last

94. Есептерді құру үшін қолданылатын компоненттер орналасқан бүктемені көрсетіңізЕ) Rave Reports

95. Құрылған есеп беру файлын ашу үшін RvProject компонентінің қасиетін көрсетіңізС) Projectfile

96. DELETE FROM <кесте_атауы> командасымен орындалатын әрекетті таңдаңызВ) Кестеден жазуларды жою

97. Көптеген қолданушылар үшін мәліметтер қорын құру, жүргізу және үйлесімді қолдану үшін арналған тілдік және бағдарламалық құралдар кешеніС) Мәліметтер қорын басқару жүйесі

98. МҚ кестелерінің арасында байланысты ұйымдастыру үшін команданың дұрыс сипатталуын көрсетіңіз

В) Set relation to <кілт_атауы> into <псевдоним>

99. TABLE1.FindNearest([edit1.text]) жазуының тағайындалуын көрсетіңіз

Е) жазуды іздеу

100. Транзакцияның орындалу нәтижесін көрсетіңіз

А) Мәліметтер қорының орнықты қалыпқа ауысуы

4-нұсқа

1.Радиусы 10 км-ден аспайтын аймақта орналасқан компьютерлердің бірігуі:Е) жергілікті

2. Компьютер желіге қосылғанда оған... тағайындалады.С) IP-адрес

3. Компьютерлердің физикалық байланысу конфигурациясының схемасы... деп аталады.

С) топология

4. Желі конфигурациясының тірлері:Д) толық байлаулы, толық емес байлаулы

5. OSI үлгісінің төменгі деңгейі:Е) физикалық

6. OSI үлгісінің төменнен жоғарыға дейінгі деңгейлер реті:

Е) физикалық, арналық, желілік, транспорттық, сеанстық, өкілдік, қолданбалы.

7. OSI үлгісінің арналық деңгейінде топталған биттер құрылымын... құрайды:В) кадрлар

8. Белгендер ағымында бақылау нүктелерін орналастыру арқылы қолданушы тапсырмаларының синхрондалуын қамтамасыз ететін деңгейі:Е) сеанстық

9. “Нүкте-нүкте” жіберу технологиясы... мәлімет алмасуды қарастырады.

Е) желіде екі торап арасында

10. Компьютерлер арасындағы сеанс байланыстарын қолдайтын және сенімді ақпарат алмасуына кепілдік беретін хаттамалар: В) транспорттық

11. Бірінші октет 110-нан басталатын (Биттік көрсетілу) желі адресі келесі класқа жатады:Е) С

12. Internet хабарламаларын басқаратын хаттама:Е) ICMP

13....-браузерге жатпайтын қосымшаC) FineReader

14. Интернет желісінің технология деңгейлерін толық түрлендіруін қамтамасыз ететін коммерциялық емес ұйым

В) Интернеттің инженерлер кеңесі (IETF)

15.Интернет желісінде нақты уақыт тәртібінде қарым-қатынас жасау

А) Chart

16. Ақпараттық қауыпсіздік түсінігіне қатысы жоқ терминді таңдаңыз:Е) Өзектілік

17. Сақтамау, компьютерлер мен тасымалдаушылардың ұрлануы, форс-мажорлық жағдайлар келесі топқа жатады:Е) «Шынайы» қауіптер

18. Компьютерлік желі арқылы таралатын, басқа компьютерлердің желілік адрестері бойынша өз көшірмелерін тарататын вирутарА) Құрттар

19. Аутентификация мен трафикті шифрлеуге арналған, тек авторға ғана белгілі бірегей таңбалар тізбегі

Е) Жабық кілт

20. Байланыс арқылы жіберілетін немесе сақталынған деректердің өзгертілгендерін байқау мақсатында жабық кілттерді қолданып деректерді өңдейтін және деректерге қосылатын ұзындығы тұрақты код

А) Аутентификация коды

21. Барлығына қол жетерлік кілт:А) Ашық

22. Қолданушының берілген құжатына және ашық кілтке ЭСҚ-ң сәйкес келуін тексеретін қызмет

D) Қолтаңбаны тексеру қызметі

23. Құжат және құпия кілт негізінде қолданушының жеке қолтаңбасын анықтайтын қызмет:

Е) Қолтаңбаны анықтау қызметі

24. Қорғаудың ұйымдастырылған іс-шараларында... қарастырылады

В) Қылмыскердің ақпараттық сигналының табылуын және оның қимылы мен жылжуын бақылауды ескеру

25. DES и ГОСТ 28147-89 негізінде қандай схема тұр:Е) Фейстель

26. Нақты бір ереже бойынша өзара байланысты екі кілттің генерациясы (ашық және жабық)... тән

Е) Ашық кілт жүйесіне

27. Әрбір таңба ашық мәтінде әліпби бойынша тұрақты көлемде оңға немесе солға жылжытып отыратын шифр түріС) Цезарь шифрі

28. Абсолюттік сілтеме таңдаңыз:Е) <A HREF=’’http:/www.google.kz’’> іздеу жүйесі <A>

 

29.Catalog1 каталогының Site бумасында орналасқан page2.html парағын таңдаңыз:

В) <A HREF=’’/Site/ catalog1/page2.html’’>…</A>

30. Әрбір фреймге жеке атрибут беретін тег:В) FRAME

31. Берілгендерді өңдеу атына бағыттаушы FORM тегінің атрибутыЕ) ACTION

32. JAVA-скриатерінде Math-нысанының әдістеріD) abs, exp, cos, max, min, sqrt

33. Операциялық жүйе -... бағдарламаЕ) Компьютер қосылған кезде жүктелетін

34. Стример дегеніміз...С) Магниттік лентада мәліметтер сақтауға арналған құрылғы

35. Файлдың толық жолы берлген: C:.TXT. Файл орналасқан каталогтың атауы -...Е) DOS

36. Толық жауапты көрсет. Каталог дегеніміз...

Е) Файлдың атауы, файлдардың өлшемі жайлы мәліметтер, жаңартылуының соңғы мерзімі, файлдар атрибуттары сақталатын дискідегі арнайы орын

37. “dir?D*”командасы экранға... шығарады. Толық жауапты көрсет.

С) Атауында екінші әрпі D болатын каталогтар мен файлдар тізімін

38. Windows. Файлдар мен бумаларды... командаларын орындау арқылы бір орыннан екінші орынға тасымалдайды

D) Файлдарды немесе бумаларды ерекшелеу, тышқан көмегімен қажетті орынға (бумаға, дискіге, терезеге) орын ауыстырту.

39. Windows. Әр түрлі орында орныласқын бірнеше файлды... ерекшелеу үшін...

Е) Ctrl пернесін жібермей басып тұрып, әрбір файлды тышқанмен шертеді

40. Windows ОЖ-і. Егер терезе экранда көрінбесе, онда оны белсенді ету үшін...

Е) Тапсырмалар тақтасындағы терезе тақырыбын тышқанмен шертеді

41 Windows. DOS командалық жолынан... командасы көмегімен қабықша жүктеледі

Е) win

42. Windows. Файлға атау берген кезде... таңбасын қолдануға боладыЕ),,!”(леп белгісі)

43. Windows ОЖ-ң (NTFS) файлдық жүйесі -...

D) Операцияларды хаттамалау және журналдау принциптеріне сәйкес құрылған жүйе

44. Windows. Бас мәзірдің қызметін көрсет:

С) қосымшаларды, бумаларды іздеуді, жүйе параметрлерінің баптауларын жүктеу

45. Unix - тегі зомби үрдістері дегеніміз...

Е) жедел жалған өшірілген, бірақ лоар туралы жазу жүйелік кестеде қалған үрдістер

46. Unix жүйелерден файлды жою командасы: Е)rm

47. Кез келген Unix жүйенің кіріктірілген әкімгерінің есепке алу жазуының атауы:

Е)root

48. Unixжүйелерде жұмыс режимін суперқолданушы режиміне ауыстыру.. командасы арқылы жүргізіледі.

E) sudo

49. Unix. Экрандағы командадан кейін жазылған мәтінді бейнелейтін команда: E)echo

50. Unix. Файлдық жүйені құрастыру командасы: E)mount

51. Unix. Жүйе әкімгерінің жеке каталогы E)/root

52. NC.... пернелер комбинациясын басу арқылы ағымдық каталогта мәтіндік файл құруға болады.

E) Shift+F4

53.NC. Альтернативті файл көмегімен файлды түзету E) ALT+F4

54. Сығу дәрежесі... ьайланысты (толық жауапты көрсет) болады. Е) файл типі мен архиватор бағдарламасына

55. Үздіксіз немесе тұтас архив деп...

Д) барлық сығылған файлдар мәліметтердің бір тізбектелген ағыны ретінде қарастырылатын арнайы тәсілмен қапталған RAR архив

56. Сығылған файлдың түпкі файлдан айырмашылығы: Е) вирустардан легкий қорғалынады

57. Кәсіпорын желісінің шамадан тыс жүктелуін болдыру, яғни желіні қандай да бір уақытқа істен шығару үшін мәліметтер пакетін үлкен көлемде жіберу... деп аталады. В) DOS – шабуылдар

58. Компьютерлік вирустардың негізгі ерекшеліктері болып...(толық жауапты көрсет) табылады.

Е) кіші көлем, өз бетімен жүктелуге қабілетті және компьютер дұрыс жұмыс істеуіне кедергі жасау

59. Жүктеуіш вирустар келесі сипаттамалармен сипатталады: Е) дискілердің жүктеуіш секторларын зақымдайды

60. Файлдық вирус... Е) зақымдайтын файлдың кодын әрқашанда өзгертеді

61.Word 2007 – де саймандардың мини – тақтасы қай кезде бейнелейтінін көрсет:

Е) мәтінді ерекшелеген кезде және оған тышқан көрсеткішін бағыттаған кезде

62. Word 2007 терезесінің оң жақ төменгі бөлігінде орналасқан батырмалар...арналған

Д) құжат масштабын өзгертуге

63. Растрлік графикалық редакторда қолданылатын элементар элемент болып... табылады.

Д) экран нүктесі (пиксель)

64. Векторлық графикамен жұмыс істеуге арналмаған бағдарламаны көрсет:

Е)AdobePhotoshop

65. Ұяшықтың дұрыс мекенайын көрсет: А) В1256

66. Microsoft Excel. Формуланың есептеу нәтижесі С6 ұяшығында орналасқан. Осы нәтиженің қалай алынғанын білу керек. Қолданылған формуланы қарау үшін келесі әрекетті орындайды: Е) С6 ұяшығын шертеді

67. Excel формуласында 853 – ті 16 – ға бөлу үшін...математикалық операторын қолданады. Д)/

68. Excel. Кітапқа диаграмма кіріктіру үшін келесі командаларды орындайды: Д) «қою», диаграмма

69. ОББ – ның... деген негізгі принциптері болады А) инкапсуляция, мұрагерлік, полиморфизм

70. IDE Delphi - де Object Inspector - дың Events бүктемесі... үшін қолданылады

Е) оқиғаларды өңдеу пройедураларын анықтау

71. Delphi – де виртуалды қайта жүктелетін әдісті көрсету үшін кілтті сөзді көрсет Е)Reintroduce

72. Delphi – де барлық объектілер иерархиясы негізінде... класы жатыр Е) TObject

73. Негізгі кластар ішінде TObject класынан басқа ерекше орынды... кластар алады Д) TComponent және TControl

74. Жиым(массив) дегеніміз... айтамыз Е) ақпарат тасымалдағышта орналасқан бір типті мәліметтердің реттелген тізбегін

75. Delphi – де ашылатын тізімді құру үшін қолданылатын компонент Е)ComboBox

76. procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);

Begin

Date: 2015-05-04; view: 1214; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию