Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Canvas.Rectangle(10, 10, 250, 120); операторы

Е) (10,10) нүктесінен бастап (250, 120) нүктесіне дейін тіктөртбұрыш сызады

91. Image компонентінің графикалық кескін қоюға арналған қасиетіD) Picture

92. Delphi компоненттерінің канвасында мәтінді шығару әдісіС) TextOut

93. SQL тілінде мәліметтер қорын құру операторыЕ) CREATE DATABASE

94. Есептеу өрісін құру үшін Table1 компонентінің оқиғасын көрсетіңізE) OnCalcFields

95. Таңдау өрісін құру сұхбаттасу терезесінде есептелетін өрістердің параметрлерін анықтау үшін қажетті опцияны қөрсетіңізE) Calculated

96. МҚ бойынша навигация: соңғы жазбаға өтуE) Table1.Last;

97. InterBase МҚ-нда навигация үшін қолданылатын командаларE) First, Prior, Next, Last

98. Кесте құрылымындағы өзгерістерді қамтамасыз ететін SQL тілінің операторын көрсетіңізЕ) Alter

99. Бір немесе бірнеше атрибуттердің мүмкін болатын мәндерінің жиыныЕ) Домен

100. Бұл МҚ архитектурасы клиент бөліктен және серверден тұрады, қолданушылардың арасындағы рұқсаттың шектеуін қамтамасыз етеді және желі мен клиент машиналарын аз жүктейдіС) Клиент – серверлік

5– нұсқа

1. Компьютер желіге қосылғанда оған... тағайындалады.

В) IP- адрес

2. Желі конфигурациясының түрлері:

Е) толық байлаулы, толық емес байлаулы

3. Маркерді жіберу арқылы қатынау әдісі... коллизияның алдын алады.

Е) тек қана бір компьютермен бірсәттілік маркер қолдану арқылы

4. Мәлімет алмасуда қажетті мәліметтерді сығу уақытын қысқартады, егер...

В) мүмкін болатын маршруттардың санын азайтса

5. Пакеттерді коммутациялау принципі... анықталады.

Е) ақпараттың жеке пакеттерге бөлініп, желі арқылы бір – бірінен тәуелсіз таралуымен

6. TokenRing технологиясы мәліметтерді жіберу үшін... қолданады.Е) маркерді

7. OSI үлгісінің арналық деңгейінде топталған биттер құрылымын... құрайды.D) кадрлар

8. Маршрутизаторлар жұмыс жасайтын OSI үлгісінің деңгейі:D) желілік

9. TCP/IP хаттамасында «өміршеңдік» түсінігі:D) желідегі пакеттің «өмір сүру» уақыты

10. Қосымшаларды өзара іс-әрекеттері мен мәліметтер алмасуын қамтамасыз етуші хаттамалар:

С) қолданбалы хаттамалар

11. IP-адресінің жоғарғы байты

А) желідегі адрестің класын анықтайды

12. Бірінші октет 110-нан басталатын (биттік көрсетілілу) желі адресі келесі класқа жатады:

С) С

13. Тораптың динамикалық кескінінің хаттамасы

В) DHCP

14. Желі конфигурациясын жобалау, оның кеңейтілімін, қажетті барлық құжаттаманы жүргізетін аймақ:

В) конфигурацияларды басқару

15. Сипатталған нақты вирус кодын жедел жады мен файлдарда іздеп, сәйкес хабарлама береді.

В) детектор-бағдарламалар

16. Аутентификация мен трафикті шифрлеуге арналған, тек авторға ғана белгілі бірегей таңбалар тізбегі.

Е) жабық кілт

17. Құжат және құпия кілт негізінде қолданушының жеке қолтаңбасын анықтайтын қызмет:

Е) Қолтаңбаны анықтау қызметі

18. Ассиметриялы шифрлеуде шифрлеу мен шифрлеуді қайта ашу үшін... қолданылады.

С) екі өзара байланысты кілт

19. Бүкіл HTML-құжаттың өлшемін, түсін, қаріп өлшемін өзгертетін тегЕ) < BASEFONT >

20. Шерту кезінде HTML-құжаттың формасында ақпаратты енгізуді қолдайтын батырма-тегінің атрибуты:

С) type=”submit”

21. Берілгендерді өңдеу атына бағыттаушы FORM тегінің атрибутыВ) ACTION

22. JAVA-скриптерінде Math-нысанының әдістеріЕ) abs, exp, cos, max, min, sqrt

23. Adobe (Macromedia) Flash бағдарламасының қабаттардың орналасуын, кадрлардың өзгерту реттілігін көрсететін терезе элементі.А) уақыт шкаласы

24. Flash Macromedia бағдарламасы терезесінің бұл элементінің өлшемі мен түсі фильмді көру кезіндегі «кадр» өлшемі мен түсіне сәйкес анықталады.Е) монтаждау үстелі

25. Flash Macromedia-да барлық нысанды таңдау үшін қолданылатын құрал.

С) нұсқауыш сайманы (стрелка)

26. Растрлық графиканы векторлық графикаға түрлендіруді... деп атайдыС) жол салу (трассировка)

27. Flash Macromedia-да экранға түсіндірме жазбахатты шығару үшін қолданылатын құралЕ) Мәтін

28. Аралық беттерге кіруге қажеті жоқ, бір беттен келесі бетке тез арада өту мүмкіндігі бар веб-сайт бетінің құрылымын көрсетіңізВ) торлы

29. Интернетке қатынауды жүзеге асыратын мамандандырыған компания

Е) провайдер

30. Іздеу жүйесін, форумдарды, Интернет-дүкендерді, жаңалықтар сайтын, пошталық қызметтерді құру кезінде... қажетС) серверлік технология

31. 16 кадрдан бастап ойнатылу басталатын команданы көрсетіңіз Е) on(release) gotoAndPlay(16);

32. http хаттамасы арқылы жіберу үшін жолды жарамды форматқа айналдыратын ActionScript тілінің функциясы D) escape)

33. MS-DOS ОЖ-ның... командасымен, алдын-ала ағымдық каталогты Work каталогына ауыстырып, онда Rab каталогын келесі командалар арқылы құруға болады Е) Cd Work және Md Rab)

34. Каталог атауының дұрыс жазылуын көрсет E) SIGMA11_ITOG)

35. Файлды құру командасын көрсет: D) COPT CON

36. Ағымдық каталог дегеніміз... А) берілген дискіде ағымдық уақыт мезетінде тұтынушы жұмыс істейтін каталог)

37. Файлдың толық атауы берілген: С:.ТХТ. файлдың толық атауы -... D) PROBA.TXT)

38. Windows. Файлдар мен бумаларды іздеуді... командалары арқылы ұйымдастырады

D) Бастау, Іздеу, файлдар мен бумалар, атауын теру немесе қалып(шаблон), ОК

39. Windows. Әртүрлі орында орналасқан бірнеше файлды... ерекшклеу үшін...

С) Ctrl пернесін жібермей басып тұрып, әрбір файлды тышқанмен шертеді)

40. Windows ОЖ-і. Егер терезе экранда көрінбесе, онда оны белсенді ету үшін...

Е) тапсырмалар тақтасындағы терезе тақырыбын тышқанмен шертеді)

41. Windows ОЖ-ң (NTFS) файлдық жүйесі …

Е) операцияларды хаттамалау және журналдау принциптеріне сәйкес құрылған жүйе)

42. Windows үрдістері... Е) тұтынушының орындалатын файлдары немесе міндеттері)

43. Windows. Буманы құру үшін келесі команданы орындайды:

В) жұмыс айиағында тышқанның оң жақ батырмасын шертіп, жанама мәзірден «құру», «бума»командаларын таңдау

44. UNIX ОЖ-де файлдармен жұмыс істеген кезде пайда болатын қателер туралы ақпарат... болады

В) кеңейтілген)

45. UNIX жүйелерде графикалық интерфейсті жүктеуге арналған ең жиі қолданылатын команда: D) startx

46. Желілік карталарды талдауға арналған Windows-тағы ipconfig-ң UNIX-тегі аналогы: Е) ifconfig

47. UNIX желілердегі жоюдың әрбір операциясын дәлелдеуге арналған сұрау жолын шығаратын rm командасының кілті...

Е) –і

48. NC. Тақтаны экраннан алып тастау

А) Ctrl + О

49. NC. Тақталардың орнын ауыстыру

А) Ctrl + U

50. NC. Құру уақыты бойынша файлдарды сұрыптау

А) Ctrl + F5

51. NC. Файл атрибутын орнату қарастырылған мәзір пункті

Е) File

52. Ассиметриялық архиватор дегеніміз...

С) қаптау операциясына қарағанда мұрағаттан шығаруға(распаковка архива) аз ғана уақыт және жедел жад талап ететін архиватор

53. Файлдық вирус... Е) зақымдайтын файлдың кодын әрқашанда өзгертеді

54. Графикалық редактордың негізгі функцияларының бірі болып... табылады А) кескін құру

55. Растрлік графикалық редакторда қолданылатын элементар элемент болып... табылады Е) экран түсі(пиксель)

56. Adobe Photoshop-та файлдың негізгі кеңейтілуі болып... табылады D) *.psd

57. Adobe Photoshop-та кескінді импорттау арқылы файлдар... кеңейтілуімен қосылады Е) *.gif

58. Adobe Photoshop-та «қалам»(кисть) палитрасын тез шақыру пернесі Е) F5

59. Түстік модель (рең+толықтық+жарықтық) (оттенок+ насышеннность +яркость) А) HSB

60. CorelDraw графикалық редакторының қызметі... А) векторлық нысандарды құру және өңдеу

61. Векторлық графикамен жұмыс істеуге арналған бағдарламаны көрсет: С) Adobe Photoshop

62. Microsoft Excel. Дұрыс жазылмаған формуланы көрсет Е) А2+В4

63. Электрондық кестеде тасымалдау(перемещение) немесе көшіру кезінде абсолюттік сілтемелер... Е) өзгермейді

64. Microsoft Excel. Парақта формуланы белгілеу үшін... пернелер комбинациясын басады D) CTRL+ `

65. Microsoft Excel. Формуланың есептеу нәтижесі С6 ұяшғында орналасқан. Осы нәтиженің қалай алынғанын білу керек. Қолданылған формуланы қарау үшін келесі әрекетті орындайды: Е) С6 ұяшығын шертеді

66. Excel формуласында 853-ті 16-ға бөлу үшін... математикалық оператор қолданады В) /

67. Кестелік процессорда ұяшықтар диапазоны дегеніміз...(толық жауапты көрсет)

Е) кестеде тікбұрышты пішімді аймақты құрайтын ұяшықтар жиынтығы

68. Excel. Кітаптың парағын жою үшін келесі командаларды орындайды:

А) парақ нөмірінің(атауының) жанама мәзірін таңдау, ЖОЮ

69. Алгоритмдерді графикалық түрде бенелеу үшін... қолданылады (Е) блок-схемалар)

70. Төменде берілген типтерден мәліметтің бүтін типіне жатпайтын типті көрсет

С) Extended

71. Егер а=19 және b=4 болғанда, нәтижесі c=3 болатын өрнекті таңда

D) c:= a mod b

72. Жазу төмендегідей анықталады:

Type Car=record

Nom, oklad, stag:integer;

Fio, address:string[25];

End;

Var M:car;

Жазу өрісінде дұрыс емес қатынау.. болып табылады

Е) Adres:= ‘Rbhjdf 115’

73. Жазу мәліметтер типімен жұмыс істеу кезінде With операторы... қолданылады

С) жазу өрісінің атауына тікелей қатынау үшін

74. Delphi-де пішім файлының кеңейтілуін көрсет

С).dfm

75. Бағдарлама берілген:

Var st:string;

Begin

St:=’ abcdef’

St:= copy(st, 3, 2);

Date: 2015-05-04; view: 1456; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию