Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Case nommes of

12,1,2:writeln(‘қыс’);

3,4,5:writeln(‘көктем’);

6,7,8:writeln(‘жаз’);

9,10,11:writeln(‘күз’);

End;

Д)көктем

73. М1 және М2 жиындары берілген М1:=[1,2,3,4]; M2:=[3,4,1]. Олар үшін M3:=M1-M2 операциясы анықталған. М3 жиыны... тең

Е)[2]

74. Келесі операторлар орындалғаннан кейін S айнымалысының мәнін анықта:

S:=0;

N:=1;

For i:=2 to n do

S:=s+1/I;

А)0

75. Бағдарлама бөліі орындалғаннан кейін нәтижені анықта:

X:=0;

For i:=4downto 1 do

X:=x+I; writeln(x);

B)10

76. Әдіс көрінуінің артуы бойынша реттелген көріну аймағының тізбегін таңда Е)Private, protected,public

77. Object Pascal– да Class дегеніміз С) құрамында өрістер, әдістер және қасиеттер болатын ерекше құрылым

78. Класс данасын жою үшін қолданылатын әдіс атауын таңда А)Destroy

79. IDE Delphi – де барлық компоненттер... орналасқан Е) компоненттер палитрасында

80. Delphi – де жоба файлының кеңейтілуін көрсет С).dpr

81. Delphi – де ресурстар файлы орындалатын бағдарлама файлының құрамына... компилятордың директивасы арқылы кіреді Е) $R ресурс_файлының_атауы.res

82. Delphi – де пішім файлының кеңейтілуін көрсетЕ). dfm

83. Барлық визуалды компоненттер үшін... класы негізгі болып табыладыЕ) TControl

84. Көрінбейтін компоненттерді құру үшін негізгі болып алынатын және кез-келген компоненттің қызметін қамтамасыз ететін негізгі механизмдерді жүзеге асыратын класты көрсет

В) TComponent

85. Edit компоненті бейнелейтін мәтінге... қасиеті сәйкес келедіC) Text

86. Санды сандық бейнеден жолдық бейнеге түрлендіру үшін... стандартты процедурасы қолданылады

С) Str

87. Бірөлшемді жиын элементінің орнын оның... анықтайдыD) Индексі

88. procedure TForm1.DelButtonClick(Sender:TObject);

Begin

ListBox1.Items.Delete(ListBox1.ItemIndex);

End;

Оқиға өңдеушісі орындалғаннан кейін...Е) Белгіленген жолдар өшіріледі

89. Дұрыс емес тұжырымдаманы көрсетіңізD) Мәтіндік файлдарда тікелей кіру мүмкіндігі бар

90. Көппарақты панельді... компоненті көмегімен бейнелеуге боладыЕ) PageControl

91. Саймандар понелін құру үшін қолданылатын компонентті көрсетЕ) ToolBar

92. Динамикалық объектілермен жұмыс жасағанда қолданылмайтын процедураD) Seek

93.Delphi-дің кейбір компоненттерінің сызықтарының стилін орнатуға мүмкіндік беретін қасиетті көрсетіңіз

Е) Style

94.Image компонентінің графикалық кескін қоюға арналған қасиетіD) Picture

95.Екілік ақпаратты сақтау үшін қолданылатын Paradox МҚБЖ-ң өрістің типіС) Binary

96. Тегі «Ахметова» болатын «Fio» өрісі бойынша мәліметтерді сүзгілеу операторды көрсетіңіз

D) Table1.Filter:=’Fio=’’’+’Ахметова’+’’’’;

97. Индекс - бұл...

Е) Қажетті ақпараттарды жылдам іздеу үшін қолданылатын өріс немесе бірнеше өрістер комбинациясы

98. Кесте құрылымындағы өзгерістерді қамтамасыз ететін SQL тілінің операторын көрсетіңіз

A) Alter

99. INTERBASE МҚБЖ-нде жолдарды сақтау үшін берілгендер типін көрсетіңізС) Character

100. Доменді құру үшін қолданылатын SQL тілінің операторын көрсетіңізЕ) CREATE DOMAIN

 

 

3-нұсқа

1. Байланыс арналары арқылы біріктірілген компьютерлер жиынтығы А) есептеуіш желі

2. Мәлімет алмасуда қажетті мәліметтерді сығу уақытын қысқартады, егер..

Д) мүмкін болатын маршруттардың санын азайтса

3. Тар жолдық (ухкополосный) жүйелердің мәліметтерді жіберу түрі:

Е) бір жиіліктегі сандық сигнал

4. Бір уақыттағыекі жақты берілісті рұқсат ететін мәліметтерді тарату құрылғысы немесе тәртібі:

Е) дуплекс

5. Желі стандарттарын анықтайтын халықаралық коммерциялық емес қауымдастық А) IEEE

6. пакет дейтаграммаға... деңгейде орналасады. Д)желілік

7. Құрама желіде сенімді ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін хаттама Е)TCP

8. Жергілікті (локалдық) желіде берілгендермен алмасу үшін қолданылатын хаттамалар өздерінің қызметіне қарай бөлінеді: Е) қолданбалы, транспорттық. Желілік

9. Веб – бетті көрінерлік етуге және гиперсілтеменің көмегімен web – кеңістігі бойынша орын аустыруға арналған клиенттік бағдарламалық жасақтама. Д) браузер

10. Желілік қорларды орнату және жүргізуді орындайтын аймақ: В) қорларды басқару

11. Желідегі мәселені анықтау және шешу, ескерту аймағы: В) қолдау

12. Оң жағынан домендік атаумен толықтырылған тораптың аталуы: Е)тораптың толық домендік аты

13. Өкілеттілік аймағын басқаратын DNS сервері: В) негізгі

14. Клиент сұраныстарын қайта жіберуші DNS сервері: В) кэштеуші

15. DNS – тың сұраныс типтері:= Е) рекурсивті, итеративті, инверсті

16. Бұл DNS – тың сұранысы IР – адреске жіберіп, домендік атын қайтаруды сұрайды. Е) кері

17. IР – адрестермен, домен атауларына байланысты Интернеттің басқа да жұмыс істеу аспектілеріндегі мәселелерді реттейтін коммерциялық емес ұйым

Д) Ерекшеленген аттары мен нөмірлері бар Интернет корпорациясы (ICANN)

18. Интернеттің дамытуын зерттеумен айналысатын коммерциялық емес ұйым:

Е) Интернетті зерттейтін жұмысшы топ.

19. Интернетке қосылған компьютердегі қолданушылардың өзара хабарлама алмасуға мүмкіндік беретін қызмет:

Е) ICQ

20. Интернет желісінде еркін пікірталас мүмкіндігін беретін қызмет:

В) телеконференция

21. Кез-келген компанияның бәсекелестікке қабілеттілігі және өміршеңдік қабілеттілігінің маңызды шарттарының бірі -...Д) ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің дамуы

22. Өңделетін ақпараттық құпмялылық пен тұтастығын қамтамасыз

етуге, сонымен қолданушының ақпаратқа қол жетімділігіне бағытталған іс шаралардың жиыны.

А) ақпараттты қорғау

23. Симметриялы шифрлеуде шифрлеу мен шифрді қайта ашу үшін... қолданылады

Д) бір ғана кілт

24. Кирхгофф принципі бойынша шифрдің криптографиялық тұрақтылығы... толық анықталады

Е) кілттің құпиялығымен

25. Идентификация және аутентификация... қолданылады

А) ақпараттық жүйеге кездейсоқ және заңсыз субъектілердің қол жеткізу мүмкіндігін шектеу үшін

26. HTML- құжаттарында қаріптің өлшемін, түсін, түрін беретін <FONT> тегінің атрибуттары:

В) SIZE,COLOR,FONT

27. Бүкіл HTML-құжаттың өлшемін, түсін, қаріп өлшемін өзгертетін тег

Д) <BASEFONT>

28. Web-қосымшасында серверлік бағдарламалау тіліне... жатады.С) Perl, Php

29. Web- қосымшасының клиенттік бағдарламалау тіліне... жатады.Е) Javascript, VBscript

30. JAVA-скиптерінде Window нысандарының әдістері:С) alert, close, confirm, open, prompt

31. Flash Macromedia- да растрлық графиканы векторлық графикаға түрлендіру параметрлері... терезесі арқылы орындалады.Д) векторизациялау

32. Іздеу жүйесін, форумдарды, Интернет-дүкендерді, жаңалықтар сайтын, пошталық қызметтерді құру кезінде... қажет.Д) серверлік технология

33. Бейнеадаптер дегеніміз...

Е) бейнемәліметтерді (мәтінді және графиканы) өңдейтін және дисплей жұмысын басқаратын электрондық тақша

34. Жүйелік бағдарламалық қамсыздандыру... тәрізді кластарға жіктеледі.

Е) базалық және сервистік бағдарламалық қамсыздандыру

35. Кэш деген дегенміз

Е) процессордың аса жоғары жылдамдықты жады

36. MS-DOS ОЖ-ң... командасымен6 алдын-ала ағымдық каталогты Work каталогына ауыстырып, онда Rab каталогын келесі командалар арқылы құруға болады.

Д) Cd Work және Md Work

37. Файлды құру командасын көрсет:

С) COPY CON

38. Мәтіндік файлдардың атауында кездесетін ең кең тараған кеңейту –

В) *.TXT

39. … мұрағаттау бағдарламасы MS-DOS ОЖ-нде қолданылмайды.

Д) WinRAR

40. Windows. Ашық тұрған қосымшалар терезелерінің бірінен екіншісіне... пернелер комбинациясы арқылы ауысуға болады.

Е) Alt+Tab

41. Windows ОЖ-і қосымшаларының стандарттық интерфейсінде... болмайды.А) команданы енгізу жолы

42. Жүйелік мәзір командалары:Е) қалпына келтіру, орын ауыстырту, жабу

43. Windows ортасында “Түзету” мәзірінің “көшіру” командасы...

Е) ерекшеленген фрагментті буферге көшіреді.

44. UNIX ОЖ-нде файлдармен жұмыс істеген кезде пайда болатын қателер туралы ақпарат... болады.

Д) кеңейтілген

45. UNIX графикалық жүйесінің жалпы атауы:Е) Х

46. Unix жүйелерде анықтама шығаратын команда:Е) man

47. Желілік карталарды талдауға арналған Windows-тағы ipconfig-ң Unix-тегі аналогы – Е) ifconfig

48. Unix желілердегі жоюдың әрбір операциясын дәлелдеуге арналған сұрау жолын шығаратын rm командасының кілті –

Д) –і

49. Unix жүйелерде ағымдық каталогтан жоғары деңгейге көшу... командасы арқылы жүзеге асырылады.

Д) cd..

50. Unix жүйелердегі нысанаға қатынау атрибуттарын өзгерту командасы -...Е) chmod

51. Unix ОЖ-да командалық процессор... арналған.

Е) жүйе мен тұтынушы әрекеттесуін ұйымдастыруға, тұтынушы командаларын енгізу, интерпретациялау және бұйрықпен анықталған әрекеттерді орындауға

52. Unix жүйелерде тұтынушылардың жеке каталогтары... каталогында орналасқанЕ) /home

53. Unix. Атауы бойынша файлды тез іздеуді жүзеге асыратын команда:А) Locate

54. Unix. Көптеген тұтынушылық утилиттер мен қосымшалар орналасқан команда:Е) /usr

55. Unix/linux ОЖ-ң мәтіндік редактор:Е) vi

56. NC. 5 файл ерекшеленген, қазіргі уақытта мегземе ерекшеленбеген файлды көрсетіп тұр. F8 пернесін басқан кезде ненің өшірілетінін көрсет:Е) 5 ерекшеленген файл

57. NC. Тақшаны экраннан алып тастау/экранға шығаруС) Ctrl+O

58. NC. Белсенді емес тақтаны экраннан алып тастау/ экранға шығаруА) Ctrl+P

59. NC.Құру уақыты бойынша файлдарды сұрыптауЕ) Ctrl+F5

60. Сығылған файл дегеніміз...

Е) мұрағаттау бағдарламасы көмегімен қапталған (упакованный) файл

61. Ассиметриялы архиватор дегеніміз не?

Е) қаптау операциясына қарағанда мұрағаттан шығаруға (распаковка архива)аз ғана уақыт және жедел жад талапететін архиватор.

62. Кеңейтілулері.com,.exe болатын файлдарды зақымдайтын вирустарды көрсет.Е) файлдық вирустар

63.Файлдардың нақты вирустармен зақымдалуын имитациялайтын бағдарламалар:В) вакциналар

64. Word 2007. Құжат мәтініне формула қосу үшін келесі командаларды орындайды?В)” қою”, таңбалар, формула

65. Word 2007. Құжат мәтініне графикалық нысанды қосу үшін келесі командаларды орындайды?

Е) ”қою”, иллюстрациялар, сурет

66. Графикалық редактор. Саймандар тақтасының батырсалары, палитра, жұмыстық аймақ, мәзір...құрайды (дәлірек жауабын көрсет).

А) графикалық редактор ортасын

67. Photoshop. Жеке фрагменттер шекарасы арасындағы ауысуларды тегістеу-...Д) растушевка

68. Microsoft Excel. ##### тізбегі... білдіреді:В) ұяшық мазмұнын бейнелеу үшін бағанның өте тар екендігін

69. х санының квадраттық түбірін есептеу үшін қолданылатын стандартты функцияны таңда:С) sqrt(x)

70. Радиусы 2-ге тең, центрі координата басында орналасқан дөңгелек ішіндегі координатасы (х,у) болатын нүкте үшін ақиқат болатын өрнекті таңда:Е) sqr(x)+sqr(y)<=4

71. Әртүрлі классқа кіретін әдістер үшін бірдей атауларды қолдану мүмкіндігі...деп аталады:Е) полиморфизм

72. Конструкторлар:

Д) құрылған объектілер даналарын инициализациялау үшін арналған және барлық объектілі типтердің (класстардың) құрамында бар

73. IDE Delphi-де бағдарламаны әзірлеу барысында компоненттер қасиеттерінің мәндерін өзгерту үшін... қолданылады:

Е) Object Inspector

74. Берілген жауаптардың ішінен оқиға атауы болып табылмайтынын ата:

Д) OnKeyClick

75. Бағдарлама берілген:var st:string; begin st:=’abcdef’; delete(st,3,2); writeln(st); end; Экранда.... шығады

Е) abef

76. Бағдарлама берілген:

Var st:string;

Begin

St:=’abcdef’;

St:=copy(st,3,2);

Date: 2015-05-04; view: 1094; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию