Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Program pechat;. 72. Бағдарлама орындалғаннан кейін z айнымалысының мәнін көрсетіңіз

Begin

x:=2;

writeln(‘x+1’)

end.E) x+1

72. Бағдарлама орындалғаннан кейін z айнымалысының мәнін көрсетіңіз, егер x=1, y=-1.

z:=0;

if x>0 then

if y>0 then z:=1 else z:=2;E) 2

73. Бағдарлама бөлігі орындалғаннан кейін экранға не шығады, егер nommes=5 Case nommes of

12,1,2:writeln(‘қыс’)

3,4,5:writeln(‘көктем’)

6,10,11:writeln(‘жаз’)

9,10,11:writeln(‘күз’)

end;В) көктем

74. Жазу төмендегідей анықталады:

Type Car=record

Nom, oklad,stag:integer;

Fio,adres:string[25];

End;

Var M:car;

Жазу өрістеріне дұрыс емес қатынау...... болып табылады.E) Adres:= ‘Rbhjdf 115’

75. Бағдарлама бөлігі орнатылғаннан кейін нәтижені анықта:

x:=0;

for i:=4 downto 1 do

x:=x+i; writeln(x);A)10

76. ОББ-ның........ деген негізгі принципрі болады.А) инкапсуляция, мұрагерлік, полиморфизм

77. Класс данасын жою үшін қолданылатын әдіс атауын таңдаЕ) Destroy

78. IDE Delphi-де бағдарламаны әзірлеу барысында компоненттер қасиеттерінің мәндерін өзгерту үшін........қолданыладыE) Object Inspector

79. Delphi-де компиляциядан кейін модульдің кеңейтілуін көрсетС) .dcu

80. Бір өлшемді жиым элементінің орнын оның...... анықтайдыЕ) индексі

81. Жиымдармен орындалатын негізгі операциялар:

Е) жиымдар элементтеріне мәндер енгізу және шығару, ең үлкен және ең кіші элементтерін іздеу, жиым элементтерінің қосындысын табу.

82. Өлшемі nxn A матрицаның қосымша диагоналінің элементтерін бағдарлама бөлігін көрсет.

D) For i:=1 to n do Write (“.A[I,n+1-i]);

83. StringGrid компонентінің бағандар саны бар қасиет В) ColCount

84. Bitbtn батырмасындағы сурет.... қасиетпен бейнеленеді.C) Glyph85. Тәуелсіз ауыстырғышты таңдаЕ)CheckBox

86. Тәуелді және тәуелсіз ауыстырғыштардың негізгі функционалды қасиетіЕ)Checked

87. Тәуелді ауыстырғыштың негізгі функционалды қасиетB) Checked

88. Тәуелді ауыстырғыштар тобымен жұмыс істеуге арналған контейнерЕ) RadioGroup

89. Кез келген форма модалды форма болады.......С) егер ол Show Modal әдісі арқылы көрінетін болса

90. Delphi-де негізгі мәзір құру компонентін таңдаА)MainMenu

91. Дұрыс емес тұжырымдаманы көрсетіңдерВ) Мәтіндік файлдарда тікелей кіру мүмкәндігі бар

92. Берілгені:

var f1:text;

k,I,m,n: string;

BeginDate: 2015-05-04; view: 953; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию