Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Program pechat;. 72. Бағдарлама орындалғаннан кейін z айнымалысының мәнін көрсетіңіз

Begin

x:=2;

writeln(‘x+1’)

end. E) x+1

72. Бағдарлама орындалғаннан кейін z айнымалысының мәнін көрсетіңіз, егер x=1, y=-1.

z:=0;

if x>0 then

if y>0 then z:=1 else z:=2; E) 2

73. Бағдарлама бөлігі орындалғаннан кейін экранға не шығады, егер nommes=5 Case nommes of

12,1,2:writeln(‘қыс’)

3,4,5:writeln(‘көктем’)

6,10,11:writeln(‘жаз’)

9,10,11:writeln(‘күз’)

end; В) көктем

74. Жазу төмендегідей анықталады:

Type Car=record

Nom, oklad,stag:integer;

Fio,adres:string[25];

End;

Var M:car;

Жазу өрістеріне дұрыс емес қатынау...... болып табылады.E) Adres:= ‘Rbhjdf 115’

75. Бағдарлама бөлігі орнатылғаннан кейін нәтижені анықта:

x:=0;

for i:=4 downto 1 do

x:=x+i; writeln(x); A)10

76. ОББ-ның........ деген негізгі принципрі болады. А) инкапсуляция, мұрагерлік, полиморфизм

77. Класс данасын жою үшін қолданылатын әдіс атауын таңда Е) Destroy

78. IDE Delphi-де бағдарламаны әзірлеу барысында компоненттер қасиеттерінің мәндерін өзгерту үшін........қолданылады E) Object Inspector

79. Delphi-де компиляциядан кейін модульдің кеңейтілуін көрсет С).dcu

80. Бір өлшемді жиым элементінің орнын оның...... анықтайды Е) индексі

81. Жиымдармен орындалатын негізгі операциялар:

Е) жиымдар элементтеріне мәндер енгізу және шығару, ең үлкен және ең кіші элементтерін іздеу, жиым элементтерінің қосындысын табу.

82. Өлшемі nxn A матрицаның қосымша диагоналінің элементтерін бағдарлама бөлігін көрсет.

D) For i:=1 to n do Write (“.A[I,n+1-i]);

83. StringGrid компонентінің бағандар саны бар қасие т В) ColCount

84. Bitbtn батырмасындағы сурет.... қасиетпен бейнеленеді. C) Glyph

85. Тәуелсіз ауыстырғышты таңда Е)CheckBox

86. Тәуелді және тәуелсіз ауыстырғыштардың негізгі функционалды қасиеті Е)Checked

87. Тәуелді ауыстырғыштың негізгі функционалды қасиет B) Checked

88. Тәуелді ауыстырғыштар тобымен жұмыс істеуге арналған контейнер Е) RadioGroup

89. Кез келген форма модалды форма болады....... С) егер ол Show Modal әдісі арқылы көрінетін болса

90. Delphi-де негізгі мәзір құру компонентін таңда А)MainMenu

91. Дұрыс емес тұжырымдаманы көрсетіңдер В) Мәтіндік файлдарда тікелей кіру мүмкәндігі бар

92. Берілгені:

var f1:text;

k,I,m,n: string;

Begin

Date: 2015-05-04; view: 1108; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию