Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Program pechat;

Var x:integer;

Begin

X:=2;

Writeln(‘x+1’)

End.

Е) x+1

70. Берілгені:

X:= -- 8;

Y:=2;

S:=x+y;

Writeln(‘екі санның қосындысы s:=’,s);

Экранға... шығады

Е) екі санның қосындысы s:= - 6

71.Пернетақтадан берілгендерді енгізу процедурасын көрсетіңіз

D) read

72. Толық емес тармақталу конструкциясын жүзеге асыратын операторды таңда

Е) If шарт then операторы;

73. M1 және M2 жиындары берілген. M1:=[1, 2, 3, 4]; M2:=[3, 4, 1]. Олар үшін M3:= M1 - M2 операциясы анықталған. M3 жиыны... тең

Е) [2]

74. Келесі операторлар орындалғаннан кейін S айнымалысының мәнін анықта:

S:=0;

N:=1;

For i:=2 to n do

S:=s+1/I;

D) 0

75. IDE Delphi – де барлық компоненттер... орналасқан

Е) компоненттер палитрасында

76. Delphi – де жоба файлының кеңейтілуін көрсет

Е). dpr

77. Delphi – де виртуалды қайта жүктелетін әдісті көрсету үшін кілтті сөзді көрсет

Е) Reintroduce

78. Delphi – де барлық объектілер иерархиясы негізінде... класы жатыр

Е) TObject

79. WordWrap қасиеті жоқ Delphi компонентін көрсет

D) Edit

80. procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);

Begin

ListBox1.Items.Add(Edit1.Text);

End;

Оқиға өңдеушісі орындалғаннан кейін...Е) тізімнің соңына жаңа жол қосылады

81. Кез келген форма модалды форма болады... B) егер ол Show Modal әдісі арқылы көрінетін болса

82. Мәзірде жолауша маркерін орнататын қасиетD) Checked

83. Қосымша терезесінде қалып – күй қатарын көрсететін компонентті көрсетЕ) StatusBar

84. Көппарақты панельді... компоненті көмегімен бейнелеуге боладыD) PageControl

85. Саймандар панелін құру үшін қолданылатын компонентті көрсетЕ) ToolBar

86. Параметрлер – айнымалылары бар жолдың нөмірін көресетіңіз:С) 2

87. Функцияның процедурадан айырмашылығын көрсет

D) Функция мәнді қайтарады, ал оны бағдарламада шақырған кезде өрнектегі айнымалы сияқты қолданылады

88. Айнымалылар – көрсеткіштерге қолдануға болатын салытыру операцияларын көрсетіңізD) = және < >

89. Динамикалық объектілермен жұмыс жасағанда қолданылмайтын процедураА) Seek

Date: 2015-05-04; view: 891; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию