Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Writeln(k);. 88. Reset(f) процедурасы Е) файлды оқу үшін ашады

End. C) close(f1); ‘домифа’

88. Reset(f) процедурасы... Е) файлды оқу үшін ашады

89. assign(f,name) процедурасына қатысты дұрыс тұжырымдаманы таңда

А) f файлдық айнымалыны name сыртқы файлымен байланыстырады

90. Саймандар панелінде батырмаларды бөліп тұратын сызықты орнату үшін қолданылатын қосымша мәзірдің командасын көрсет А) New Separator

91. Параметрлер айнымалыларды процедураларда сипаттаған кезде келесі формат қолданылады:

B) var<параметр аты>:<параметр типі>

92. Типтелмеген көрсеткіштердің сипатталуы А) var p:pointer;

93. Екілік ақпаратты сақтау үшін қолданылатын Paradox МҚБЖ – ң өрістің типі E) Binary

94. МҚ қосымшасын құруға арналған визуальды компоненттерді таңда Д) DBGrid, DBEdit, DBImage

95. Table1vozrast.Value:=2011-Table1Year.Value; E) жасы

96. МҚ бойынша навигация: алдыңғы жазбаға өту Е) Table1.Prior;

97. МҚ бойынша навигация: бірінші жазбаға өту Е) Table1.First;

98. Master – Detail ұйымдастырылған байланыс кезінде байланысқан өрістер терезесін ашатын Table компонентінің қасиетін көрсетіңіз А)MasterFields

99. SQL тілі дегеніміз -... В) құрылымдалған сұраулар тілі

100. Мәліметтер қорының орнықты қалыпқа ауысуын.. орындайды Д) транзакция

4 – нұсқа

1.Есептеуіш желісінің түрі (қате нұсксы):А) дербес

2.Желінің жалған компонентін таңдаңыз:Е) жергілікті принтер

3.Экрандағы қорғаныш қабатымен қапталған өткізгіші бар кабель.А) коаксиалды

4.Екі немесе одан да көп компьютерлер желіні бос деп ақпарат жібергенде кадрда қақтығыс болуы мүмкін. Мұндай қақтығысты... деп атайды.Е) Коллизия

5.Көптеген кедергілер кезінде бірнеше өзара байланыспайтын желіге бөлініп кететін желі түрі:Е) FDDI

6.Дәл осы уақытта қай жақ белсенді екенін тіркейтін және өзара байланысты басқаратын деңгей:В) сеанстық

7.Физикалық деңгейдегі өңделмеген биттерді берілгендер кадрына топтайтын деңгей:А) арналық

8.Желіде тораптарды сәйкестендіру үшін қолданылмайтын адресация түрі:А) виртуалдық

9. DNS-тың негізгі серверіне жүктемені азайтуға мүмкіндік береді және деректер қорына физикалық шетте орналасқан серверлерінің клиенттерінің рұқсатын үдететін DNS серверіЕ) резервті

10.Бұл DNS-тың сұранысы IP-адреске жіберіп, домендік атын қайтаруды сұрайды.Е) кері

11.Интернетке қосылған компьютердегі қолданушылардың өзара мәтіндік хабарлама алмасуға мүмкіндік беретін қызмет.А) ICQ

12.Интернет желісінде еркін пікірталас мүмкіндігін беретін қызметВ) телеконференция

13.Сайт бойынша ауысуы... арқылы ыңғайлы жүргізіледіD) гиперсілтемелер

14. Мақсатты түрде ұрлау, жұмыс станциясында немесе серверде мәліметтерді жою, байқаусызда қолданушының деректеріне зақым келтіру келесі топқа жатады:С) авторизацияланған қолданушылармен орындалатын әрекеттер

15.Санкциясыз компьютерлік желіге ену, құпия ақпаратты ұрлау және оны заңсыз мақсатпен қолдану келесі топқа жатады:D) хакерлермен орындалатын <Электронды> әдістер

16.Компьютерлік вирустардың жіктелуі:С) өмір сүру ортасымен, жұқтыру әдістерімен,жұмыс алгоритімімен

17.Байланыс арқылы жіберілетін немесе сақталынған деректердің өзгертілгенін байқау мақсатында жабық кілттерді қолданып деректерді өңдейтін және деректерге қосылатын ұзындығы тұрақты код.

С) аутентификация коды

18.Барлығына қол жетерлік кілт: A)ашық

19.Қолданушының берілген құжатына және ашық кілтке ЭСҚ-ң сәйкес келуін тексеретін қызмет.

Е)қолтаңбаны тексеру қызметі

20.Қорғалатын хабарламаның әрбір таңбасы түрленуге ұшырайтын, криптографиялық жабылудың түрі.

Е) шифрлеу

21.Қорғалынылатын деректкрдің кейбір элементтері алдын –ала таңдалынған кодпен алмастырылатын (сандық, әріптік, әріпті-сандық қосынды), криптографиялық жабылудың түрі. Е)кодтау

22.Симметриялы шифрлеуде шифрлеу мен шифрді қайта ашу үшін... қолданылады. E)бір ғана кілт

23.DES и ГОСТ 28147-89 негізінде қандай схема тұр. B)Фейстель

24.Нақты бір ереже бойынша өзара байланысты екі кілттің генерациясы(ашық және жабық)... тән.

Е)ашық кілт жүйесіне

25.Абсолюттік сілтемені таңдаңыз: Е)<A HREF=”http://www.google.kz “>іздеу жүйесі </A>

26.Catalog1каталогының Site бумасында орналасқан page2.html парағын таңдаңыз:

C)<A HREF=”/Site/calalog1/page2.html “>… </A>

27.Әрбір фреймге жеке атрибут беретін тег: E) FRAME

28.JAVA- скриптер тіліндегі массив айнымалылармен жұмыс жасайтын нысан: E)array

29.Adobe Flash Macromedia терезесінің негізгі элементтері: Е)барлық жауаптар дұрыс

30.Flash Macromedia- да анимация пішіні тек қана... үшін қолданылады C)топталмаған объектілер

31.Flash Macromedia – да растрлық графиканы векторлық графикаға түрлендіру параметрлері... терезесі арқылы орындалады

E)векторизациялау 32.HTML- құжаттарды көру және өзара орын ауыстыру үшін қолданылатын клиенттік бағдарлама E)браузер

33.Жүйелік бағдарламалық қамсыздандыру (System Software) дегеніміз...

E) компьютердің және ЭЕМ желілерінің жұмысын қамсыздандыруға арналған бағдарламалар және бағдарламалар кешенінің жиынтығы

34.Жүйелік блокта... орналасқан.

D)микропроцессор, ЖЖҚ (ОЗУ), ТЖК (ПЗУ),қоректену блогы, енгізу-шыгару порттары, қатқыл диск, жүйелік тақша

35. Стример дегенимиз... С) магниттік лентада маліметтер сақтауга арналған құрылғы

36.Толық жауапты көрсет. Каталог дегеніміз...

С)файылдар атауы,файылдардың өлшемі туралы мәліметтер, жаңартылуының сонғы мерзімі, файылдар атрибуттары сақталатын дискідегі арнайы орын

37. Windows. Ашық тұрган қосымшалар терезелерінің бірінен екіншісіне... пернелер комбинациясы арқылы ауысуға болады. Е) Alt+Tab

38.Windows. Файлға атау берген кезде... таңбасын қолдануга болады. E),,!” (леп белгісі)

39.Windows ОЖ-і қосымшаларынын стандарттық интерфейсінде... болмайды. А) команданы енгізу жолы

40. Windows-ң виртуал жады-... А)физикалык тұрғыда болмайтын жад.

41. Unix жүйелерден файлды жою командасы; Е) rm

42. UNIX. Экрандагы командадан кейін жазылган мәтінді бейнелейтін команда; Е) echo

43.Unix жүйелерде жаңа бос файлды құру командасы; Е)touch

44.Unix.Көптеген тұтынушылық утилиттер мен қосымшалар орналаскан каталог; Е)/usr

45.NC. tmp.txt файлын ағымдық каталогтан түпкі катадогқа кошіретін әдәстер ретін корсет;

D)файлды ерекшелеу,F5пернесін басу жане С;командасын теру

46.NC. Каталог құру А) F7

47.NC.Экранда “жасырын файлды”коруге мүмкіндік беретін режим B)Show Hidden Files

48.NC.Қалыпты (шаблонды) қолдана отырып, файлдар тобын ерекшелеу С)Сұр ”+” қалыпты теру,Enter

49.NC. Альтернавті файл комегімен файлды түзету D) ALT+F4

50.NC.Дискінің ақпараттык тақтасын шыгару Е)Ctrl+L

51)Компьютерлік вирустар... А)ДК тұтынушыларына әдейі зиян келтіру мақсатында адамдармен құралады.

52)компьютерлік вирустардың негізгі ерекшеліктері болып...(толық жауапты көрсет) табылады.

B)кіші көлем, өз бетімен жүктелуге қабілетті және компьютер дұрыс жұмыс істеуіне кедергі жасау.

53)Жүктеуіш вирустар келесі сипаттамалармен сипатталады. A)2

54. Кеңейтулері.com,.exe болатын файлдарды зақымдайтын вирустарды көрсет:Е) файлдық вирустар

55. Антивирустық бағдарламалардағы сканирлеу -... үрдісі

Е) мәлімет қорында сақталған белгілі вирустар кодын бағдарлама кодымен салыстыру

56. Word 2007-де парақтың екі бетін басып шығару (екіжақты баспа)

A) Word Office батырмасы, баспаға шыңару, екіжақты баспа, OK

57. Егер Word 2007 қосымшасында батырмасын басса, онда...A) қосымша мүмкіндіктер бейнеленетін болды.

58. Word 2007-де мәтінді бірнеше бағанаға бөлу үшін... командаларын орындайды.

Е) парақты белгілеу, парақ параметрлері, бағандар

59. Word 2007-де мәтіннің ерекшеленген фрагментін басқа орынға тышқан және пернелік арқылы көшіру үшін...

C) тышқанмен мәтін фрагментін іліп алып және пернеліктегі «Ctrl» пернесін басып отырып, қажетті орынға сүйреп апару керек

60.Алмасу буферінде қиюға жауапты пернелер комбинациясы:Е) Ctrl+x

61. Word 2007. Ағымдық құжатты баспа құрылғысының баптауларымен баспаға шығарар алдында... командаларын орындайды.Е) Microsoft Office батырмасы, баспаға шығару

62. Word 2007.Құжат мәтініне стандартты емес таңбаларды қосу үшін келесі командаларды орындайды:

Е) «қою», таңбалар, таңба

63. Photoshop. «Тарих» палитрасы...D) жұмыстың ағымдық сеансы кезінде құрылған кекіннің кез келген алдыңғы күйіне қайту мүмкіндігін береді.

64. 256 – түстік кескінді бір пиксельдің түстік кодына сақтау үшін... бөлінеді.A) 1 байт

65. Пиксель түсінің коды... тұрады.Е) әрбір базалық түстің үлесі туралы ақпараттан

66. Photoshop – та соңғы әрекетті қайтаруға мүмкіндік беретін пернелер комбинациясы:Е) Ctrl + Z

67. Электрондық кестеде A1:B3 ұяшықтар тобы ерекшеленген. Осы диапазонға кіретін ұяшықтар санын көрсет:Е) 6

68. Excel. Кітапқа диаграмма кірістіру үшін келесі командаларды орындайды:B) «қою», диаграмма

69. Келесі бағдарлама орындалғанда экранға не шығады:

Date: 2015-05-04; view: 1603; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию