Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Податок на доходи фізичних осіб (1RPP) у Франції

Його сплачують як резиденти, так і нерезиденти. Для того, щоб платник податку вважався резидентом, він має відповідати одному із критеріїв наявності податкового доміцилю. Особи, які не відпові­дають ознакам податкового доміцилю у Франції, сплачують податок тільки з того доходу, який отриманий у країні. Джерелами оподат­кування є такі категорії доходу: заробітна плата, пожиттєвий ануїтет; сільськогосподарські доходи; виробничі й комерційні доходи; неко-мерційні доходи; земельні доходи; дохід від рухомого капіталу; до­ходи у вигляді винагород від керівництва компанії. Ставки оподат­кування доходів фізичних осіб, якібули чинними на 1 січня 2000 p., наведені в табл. 8.З.5.РОЗДІЛ 8

Таблиця 8.3.5 Ставки оподаткування доходів фізичних осіб


Фінанси Європейського Співтовариства та окремих країн ЄС 137

Таблиця 8.3.6 Тривалість економічного життя нерухомих активів


 Сума доходу у FF Ставки (%)
До 26230
26230 до 51600 10,5
51600 до 90820
90820 до 147050
147050 до 239270
239270 до 295970
Понад 295970

Доходи фізичних осіб оподатковуються таким чином:

а) від цінних паперів за ставкою 26% (у тому числі соціальні
внески);

б) від дорогоцінних предметів, зокрема дорогоцінних металів —
8% від ціни продажу (виплати з погашення соціальних боргів CRDS
включені).

в) від нерухомості — оподатковуються за загальною шкалою (без
урахування звільнення від оподаткування та зниження рівня оподат­
кування).

Платники-резиденти зазначеного податку повинні заповнити декла­рацію про власні доходи за звітний рік до 28 лютого року, наступного за звітним. Платники-нерезиденти заповнюють податкову декларацію за період із ЗО квітня по ЗО червня залежно від особливостей країни, де вони є резидентами.


Date: 2015-12-11; view: 107; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию