Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Податок на додану вартість у Франції

Платниками цього податку є підприємства, які займаються купів-лею-продажем і мають річний оборот FF 500 000, та підприємства, що надають послуги і мають оборот FF 175 000 за рік. На 1 січня 2000 р. були встановлені такі ставки ПДВ у Франції:

1. Нормальна (базова) ставка — 20,6%;

2. Знижена ставка — 5,5%: продукти харчування, книги, громад­ський транспорт, операції з нерухомим майном;

3. Особлива ставка — 2,1%: на друковані періодичні видання, ме­дикаменти, препарати крові та ін.

Встановлюються також спеціальні ставки для Корсики та окремих департаментів.

Податок на додану вартість сплачується щомісячно з 15 по 24 число місяця залежно від юридичної форми діяльності.

У 1999 р. базова ставка ПДВ становила 20,6%, проте передбачалося П зниження до 18,6%. Статистичні дані засвідчують, що ПДВ є одним ІЗ найвагоміших структурних елементів податкових надходжень до державного бюджету. Його частка в надходженнях непрямих податків до бюджету становила: у 1983 р. - 44,4%, 1990 р. - 44,8%, 1998 р. -45,6%, 1999 р. - 44,4%, 2001 р. - 39,2 %.

ПДВ не є податком на підприємство. Це податок на споживача. Підприємство є лише збирачем податку. Збирання податку здійсню­ється методом часткових платежів. На кожному етапі виробництва і обороту ПДВ дорівнює різниці між податком, зібраним при продажу і при покупці. Наприклад, при ставці ПДВ 18,6% його розмір визна­чається таким чином:

1) Купівля сировини, матеріалів — 100 000

ПДВ, виплачений постачальнику, 18600 (10000x18,6)

10 М.І. Карлінрозділе


Фінанси Європейського Співтовариствата окремих країнЄС 


Сума витрат підприємства на сировину і матеріали 118600 (100000 + 186000)

2) Витрати на виробництво, обкладені ПДВ200000Величина ПДВ - 37200 (200000 х 18,6)

Сума витрат 237200 (200000 + 37200) ' 3) Інші витрати, не обкладені ПДВ

(зарплата, послуги, надані державними установами)300000

4) Собівартість виробництва — 655800 (118600 + 237200 + 300000)

5) Ціна товару - 700000

ПДВ на товар - 130200 (700000 х 18,6)

Ціна продажу товару для покупця 830200 (700000 + 130200)

6) Сума ПДВ, що включається в ціну товару
74400 (130200 - (18600 + 37200)

Таким чином, ПДВ є нейтральним для підприємства. При продажу товару підприємство компенсує всі свої витрати на ПДВ у вироб­ництві й обороті та добавляє ПДВ на знов створену на підприємстві вартість. Ця частина ПДВ, яка включена в ціну продажу, і відрахо­вується державою. Загалом весь тягар ПДВ лягає на кінцевого спо­живача.


Date: 2015-12-11; view: 87; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию