Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗДІЛ 8

совою автономією. Нараховується сім приєднаних бюджетів — один військовий і шість цивільних (громадянських). Серед них бюджети пошти, телеграфа, телефону; соціальних сільськогосподарських допо­мог; національної друкарні; монетного двору; ордена Почесного ле-гіона; ордена Звільнення (див. табл. 8.3.4).

Таблиця 8.3.4

Приєднані бюджети в 1995 році*

 

Бюджети Млн. фр.
1. Пошта, телефон, телеграф
2. Соціальні сільськогосподарські допомоги
3. Монетний двір
4. Національна друкарня
5. Орден Почесного легіона
6. Орден Звільнення
7. Військовий (виробництво пального)
Всього

* Джерело: Общая теория финансов / Под ред. Л. А. Дробозиной. — М., 1995. — С. 120.

Провідне місце у приєднаних бюджетах (більше 2/3 їх витрат) належить бюджету пошти. Джерелом його ресурсів є випуск позичок. Друге місце займає бюджет соціальних сільськогосподарських допо­мог. Його доходи формуються за рахунок податків, соціальних вне­сків, субсидій. Об'єм інших бюджетів незначний. Приєднані бюджети відрізняються деякими особливостями від загального бюджету: вони включають доходи і витрати, пов'язані з поточною діяльністю, а також інвестиційні витрати і спеціальні ресурси, що виділяються на їх покриття.

Система приєднаних бюджетів не дала очікуваних результатів. Ба­гато передбачених фондів не було створено, а деякі організації не змогли забезпечити необхідні інвестиції. Тому організації, що вико­нують торгово-промислові операції, надали перевагу автономному бюджету.

Особливості фінансової системи Франції проявляються при роз­гляді структури витрат доходів державного бюджету. Розвиток дер­жавних фінансів у Франції характеризується нечуваним ростом бюд­жетних витрат, зростанням дефіциту державного бюджету понад, нор­ми, встановлені ЄС.


Фінанси Європейського Співтовариства та окремих країн ЄС 135


Date: 2015-12-11; view: 92; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию