Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Державні фінанси Великобританії

У даний час у складі державних фінансів Великобританії виділя­ють бюджет центрального уряду (державний бюджет), спеціальні позабюджетні фонди, фінанси місцевих органів влади, фінанси дер­жавних корпорацій.

Провідною ланкою фінансової системи Великобританії є держав­ний бюджет, який у відповідності з її державним устроєм поділяєть­ся на власне держбюджет і багаточисельні місцеві бюджети. Причому останні не входять за своїми доходами і витратами до складу дер­жавного бюджету. В Англії, як і в інших країнах, бюджет є головним економічним законом держави, який щорічно подається на обгово­рення урядом. Міністр фінансів Великобританії виступає з доповід­дю у парламенті і робить огляд результатів розвитку економіки за звітний період і основних цілей та дій уряду у наступному фінансо­вому році (бюджетний чи фінансовий рік у Великобританії почина­ється 1 квітня і закінчується 31 березня наступного року). У його доповіді більш детально розглядаються зміни і введення нових по­даткових платежів, які пропонуються урядом для фінансування по­точних державних витрат.

Так, державна фінансова стратегія Великобританії на 1999/2002 роки передбачала зростання поточних державних витрат у середньо­му на 2,25% на рік. У той же час чисті інвестиції в державний сектор мали зрости більш ніж вдвічі. Інші особливості нової стратегії поля­гали у наступному:

— даний трирічний план мав дати можливість міністерствам пла­нувати свої витрати на перспективу і забезпечувати більш стабільну основу для управління державними ресурсами;

— поділ бюджету на капітальний і поточний більше відповідає «золотому правилу» і готує підґрунтя для врахування державних ресурсів і бюджетного планування;


Фінанси Європейського Співтовариства та окремих країнЄС 143

— передбачалася передача залишків урядових активів для того, щоб фінансувати потреби в XXI ст.

Державний бюджет Великобританії поділяється на бюджет поточ­них доходів і витрат держави і капітальний бюджет. Основними доходами поточною бюджету Великобританії є податки, причому серед них переважають прямі податки (36,2% доходної (прибуткової) частини бюджету). До доходів поточного бюджету відносяться також платежі по соціальному страхуванню. За рахунок коштів поточного бюджету фінансуються так звані цивільні статті (промисловість, сільське господарство, охорона здоров'я тощо), витрати на оборону і державне управління. Доходи капітального бюджету формуються за рахунок надходжень відсотків від державних корпорацій і органів влади за надання державних кредитів, від повернення довгостроко­вих кредитів Казначейства, від прибутків емісійного департаменту Банку Англії.

Витрати капітального бюджету включають відсотки по державно­му боргу і управлінню ним, довгострокові кредити на капітальні вкладення корпораціям і органам державної влади. Більш детально структура державного бюджету Великобританії представлена в табл. 8.4.1.

Таблиця 8.4.1


Date: 2015-12-11; view: 79; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию