Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації. В рамках першого питання слід зазначити, що екологічна безпека навколишнього природного середовища визначається як родовий об'єкт злочинів проти довкілля

В рамках першого питання слід зазначити, що екологічна безпека навколишнього природного середовища визначається як родовий об'єкт злочинів проти довкілля. Варто розкрити особливості безпосередніх об'єктів злочинів проти довкілля та охарактеризувати співвідношення їх із злочинами проти власності, іншими словами розмежувати юридичні склади цих груп злочинів та кваліфікацію за сукупністю злочинів.

У другому питанні розглянути злочини проти екологічної безпеки (порушення правил екологічної безпеки (ст. 236); невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст. 237); приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (ст. 238); проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (ст.. 253)). Дати загальну характеристику та визначити особливості юридичних складів злочинів.

Третє питання передбачає висвітлення юридичних складів злочинів у сфері землекористуванн, охорони надр, атмосферного повітря, зокрема: забруднення або псування земель (ст. 239), безгосподарське використання земель (ст. 254), забруднення атмосферного повітря (ст. 241).

При аналізі злочинів, що посягають на встановлений порядок використання водних ресурсів (порушення правил охорони вод (ст. 242); забруднення моря (ст. 243); порушення законодавства про континентальний шельф України (ст. 244) слід розкрити загальну характеристику означених злочинів та особливості їх юридичних складів.

Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу (знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245); незаконна порубка лісу (ст. 246); порушення законодавства про захист рослин (ст. 247); незаконне полювання (ст. 248); незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249); проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони риб­них запасів (ст. 250); порушення ветеринарних правил (ст. 251); умисне знищен­ня або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду (ст. 252)) слід також охарактеризувати ерез їх загальну ознаки та особливості юридичних складів цих злочинів


Date: 2015-09-24; view: 108; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию