Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації. Студент повинен визначити єдиний родовий об’єкт кримінально-правової охорони розділу ХІ Кримінального кодексу України

Студент повинен визначити єдиний родовий об’єкт кримінально-правової охорони розділу ХІ Кримінального кодексу України. Дати загальну характеристику злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту, а також звернути увагу на проблеми систематизації їх юридичних складів.

У другому питанні слід визначити злочини, що що посягають на безпеку руху та експлуатацію всіх видів транспорту та проаналізувати їх:

- пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 277 КК): безпосередній об’єкт; предмет злочину; об'єктивна сторона; поняття «руйнування» та «пошкодження» шляхів сполучення і транспортних засобів; характер діяння; наслідки; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.

- блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства (ст. 279 КК): безпосередній об’єкт; предмет злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; наслідки; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.

- примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків (ст. 280 КК): основний безпосередній об’єкт; потерпілі від злочину; об'єктивна сторона; поняття примушування; характер діяння; наслідки; момент закінчення злочину; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.

- порушення чинних на транспорті правил: (ст. 291 КК): об’єкт; потерпілі від злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; наслідки; момент закінчення злочину; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.

Третє питання передбачає розгляд юридичних складів таких злочинів як:

- порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ст. 276 КК): поняття «залізничний», «повітряний» та «водний» транспорт; безпосередній об’єкт; об'єктивна сторона; характер діяння; наслідки; причинний зв'язок; момент закінчення злочину; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.

- угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (ст. 278 КК): безпосередній об’єкт; предмет злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; поняття угон; наслідки; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.- порушення правил повітряних польотів (ст. 281 КК): об’єкт; об'єктивна сторона; характер діяння; наслідки; момент закінчення злочину; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.

За аналогічною схемою слід розглянути такі злочини як: порушення правил використання повітряного простору (ст. 282), самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда (ст. 283), ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха (ст. 284), неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден (ст. 285), пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів (ст. 292).

Четверте питання передбачає розгляд юридичних складів таких злочинів як:

- порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК): об’єкт; транспортні засоби, на яких може бути вчинений цей злочин; об'єктивна сторона; характер діяння; наслідки; причинний зв'язок; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину.

- випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації (ст. 287 КК): об’єкт; транспортні засоби, на яких може бути вчинений цей злочин; об'єктивна сторона; характер діяння; наслідки; причинний зв'язок; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину.

- порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху (ст. 288 КК): об’єкт; об'єктивна сторона; характер діяння; наслідки; причинний зв'язок; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину.

- незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК): об’єкт; поняття незаконного заволодіння транспортним засобом; об'єктивна сторона; характер діяння; наслідки; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; відмежування від інших злочинів; кваліфікація за сукупністю злочинів.

- знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (ст. 290 КК): безпосередній об’єкт; предмет злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; наслідки; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину.

Тема 10: Злочини проти громадського порядку та моральності (4 год)

План

1. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності.

2. Злочини проти громадського порядку.

3. Злочини проти суспільної моральності.

Джерела та література

1. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами і доп. – К.: Вид.ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с.

2. Закон України «Основи законодавства України про культуру» від 14.02.1992 р. В ред. від 22.05.2008 р. // ВВР. - 1992. - №21. - Ст. 294.

3. Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 р. В ред. від 22.07.2005 р. // ВВР. - 1992. - №48. - Ст. 650.

4. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.1992 р. В ред. від 09.06.2004 р. // ВВР. - 1993. - №1. - Ст. 1.5. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 р. В ред. від 15.09.2009 р. // ВВР. - 1994. - №10. - Ст. 43.

6. Закон України "Про кінематографію" від 13.01.1998 р. В ред. від 20.12.2007 р. // ВВР. - 1998. - №22. - Ст. 114.

7. Закон України "Про охорону культурної спадщини" 08.06.2000 р. В ред. від 17.10.2008 р. // ВВР. - 2000. - №39. - Ст. 333.

8. Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян" від 27 квітня 1999 р. № 456/99.

9. Постанова ПВС України "Про судову практику в справах про хуліганство" №3 від 28 червня 1991 р. (з наступними змінами та доповненнями).

10.Дудоров О. Порнографія і кримінальний закон: питання кваліфікації, проблеми вдосконалення законодавства // Юридичний вісник України. – 2000. - №49 (7-13 грудня). – С.9.

11. Иванов Н. Хулиганство: проблемы квалификации // Российская юстиция. – 1996. - №8.

12. Наклович М.Л.Кримінально-правова боротьба з хуліганством. - Львів: Вища школа, 1974. - 112 с. С.267 - 292.

13. Піщенко Г. Громадський порядок як об'єкт посягання хуліганських дій // Право України. – 1997. - №8.

14. Шишков С. Об ответственности за незаконные действия с порнографическими предметами // Российская юстиция. – 1996. - №5.

15. Яценко С.С. Ответственность за преступления против общественного порядка.- К.-1976. – 189 с.

 


Date: 2015-09-24; view: 109; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию