Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації. Студенту необхідно опрацювати нормативно-правову базу вказану у переліку

Студенту необхідно опрацювати нормативно-правову базу вказану у переліку. В рамках даного заняття вивчаються окремі конституційні права і свободи людини і громадянина як об'єкт кримінально-правової охорони. Особливості механізму кримінально-правової охорони прав і свобод людини та громадянина.

У першому питанні подати загальну характеристику злочинів проти особистих прав і свобод людини та громадянина, а також вказати на проблеми систематизації юридичних складів цих злочинів за КК України.

У другому питанні студент повинен розкрити злочини проти окремих політичних прав громадянина України, зокрема проти таких виборчих прав, як: 1) перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст.. 157); 2)фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців (ст.. 158); 3) голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз (ст.. 158-1); 4) незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (ст.. 158-2); 5) порушення таємниці голосування (ст.. 159); 6) порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) (ст. 159-1); 7) порушення законодавства про референдум (ст.. 160). Необхідно охарактеризувати та проаналізувати особливості юридичних складів цих злочинів та розкрити кваліфікацію за сукупністю з іншими злочинами. При цьому слід врахувати відповідні зміни до чинного виборчого законодавства.

Третє питання слід присвятити розкриттю злочинів, що посягають на рівність конституційних прав громадян та їх рівність перед законом. Проаналізувати юридичні склади таких злочинів як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії (ст.. 161); порушення права на освіту (ст. 183); порушення права на безоплатну медичну допомогу (ст. 184).У четвертому питанні необхідно охарактеризувати злочини, що посягають на недоторканність приватного життя громадян, зокрема: порушення недоторканності житла (ст..162); порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер (ст.. 163); порушення недоторканності приватного життя (ст..182). Слід розкрити особливості юридичних складів означених злочинів.

П’яте питання потребує розкриття злочинів проти сім’ї, а саме: ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст.. 164); ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст.. 165); злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст.. 166); зловживання опікунськими правами (ст.. 167); розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) (ст.. 168); незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) (ст.. 169). При аналізі даного питання слід коротко розкрити об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів вказаних злочинів.

Злочини, що посягають на трудові права громадян необхідно вивчити в рамках шостого питання теми (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171); грубе порушення законодавства про працю (ст. 172); грубе порушення угоди про працю (ст. 173); невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат(ст. 175): особливості юридичних складів злочинів.

Сьоме питання передбачає аналіз студентом юридичних складів злочинів, що посягають на право інтелектуальної власності, зокрема: порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176); порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (ст. 177).

Останнє питання слід присвятити характеристиці злочинам проти свободи совісті: пошкодження релігійних споруд чи культових будинків (ст. 178 КК); незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь (ст. 179 КК); перешкоджання здійсненню релігійного обряду (ст. 180 КК); посягання на здоровя людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів (ст. 181 КК).

 

Тема 5: Злочини проти власності (2 год).

План

1. Загальна характеристика злочинів проти власності.

2. Корисливі злочини проти власності.

3. Некорисливі злочини проти власності.

Джерела та література

1. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами і доп. – К.: Вид.ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. В ред. від 05.08.2009 р.

3. Постанова ПВС України №7 від 25 вересня 1981р.; в ред. від 03.12.1997 р. "Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна"

4. Постанова ПВС України №12 від 25 грудня 1992р. "Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності"5. Гриймало В. Об'єкт посягань на власність // Юридичний вісник України. - №26(314) 30 черв. – 6 лип. 2001 р. – с. 6-7.

6. Кузнецов В. Комп'ютерна крадіжка: що слід розуміти під предметом злочину // Право України. – 1999. - № 10. – с. 74-76.

7. Кундеус В. Поняття викрадення у кримінальному праві // Право України. – 2002. - №8. – с. 106-109.

8. Мельник М. Відмежування вимагательства від розбою і насильственного грабежу // Радянське право. – 1991. - №10. – с.30-33.

9. Мельник О.В. Особливості застосування законодавства про відповідальність за вимагання // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2002. – Вип.19. – с. 24-28.

10. Навроцький В.О. Злочини проти власності. Лекції для студентів юридичних факультетів. – Львів, 1997р. – 79 с.

11. Ніколаєва Т. Крадіжка зі сховища // Юридичний вісник України. – 2002. - №7(347). – с.13

12. Репешко П. Кримінально-правовий захист права власності в Україні // Право України. – 1997. - №6 – с.36.

13. Хомин О. Шахрайство у сфері страхування // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2001. – Вип.2(15). – с. 139-143.

14. Юденков О.О. Крадіжка // Вітчизна. – 1993. - №11-12. – с. 108-112.

 


Date: 2015-09-24; view: 96; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию