Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації. У першому питанні н6еобхідно визначити сукупність відносин, що становлять родовий об’єкт злочинів проти громадського порядку та моральності

У першому питанні н6еобхідно визначити сукупність відносин, що становлять родовий об’єкт злочинів проти громадського порядку та моральності. Дати загальну характеристику злочинів проти громадського порядку і моральності та виділити їх види. Визначити поняття «громадський порядок» та «суспільна мораль».

Друге питання передбачає оволодіння студентами знаннями щодо складів злочинів проти громадського порядку, серед яких виділяють:

- групове порушення громадського порядку (ст. 293 КК): безпосередній об’єкт; предмет злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; наслідки; момент закінчення злочину; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; відмежування від суміжних злочинів.

- масові заворушення (ст. 294 КК): безпосередній об’єкт; об'єктивна сторона; характер діяння; поняття «насильство», «погроми», «знищення майна», «збройний опір» та ін.; наслідки; момент закінчення злочину; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.

- заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст. 295 КК): безпосередній об’єкт; об'єктивна сторона; характер діяння; поняття «розповсюдження», «виготовлення» і «збереження» матеріалів; наслідки; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину.

- хуліганство (ст. 296 КК): основний та додатковий безпосередній об’єкт; об'єктивна сторона; характер та форми хуліганських дій; поняття «особлива зухвалість», «винятковий цинізм»; наслідки; момент закінчення злочину; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки; відмежування від суміжних злочинів, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами.

У третьому питанні слід проаналізувати злочини та такі елементи їх юридичних складів:

- наруга над могилою (ст. 297 КК): безпосередній об’єкт; предмет злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; поняття «наруга», «викрадення»; момент закінчення злочину; наслідки; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину.

- знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам'ятці (ст. 298 КК): безпосередній об’єкт; предмет злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; поняття «знищення», «руйнування», «пошкодження»; наслідки; суб'єктивна сторона; мотиви; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.- знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду (ст. 298-1 КК): безпосередній об’єкт; предмет злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; поняття «знищення», «пошкодження», «приховування»; наслідки; суб'єктивна сторона; мотиви; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.

- жорстоке поводження з тваринами (ст. 299 КК): безпосередній об’єкт; предмет злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; поняття «знущання» та «нацьковування»; наслідки; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.

- ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (ст. 300 КК): безпосередній об’єкт; предмет злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; поняття «ввезення», «виготовлення», «зберігання», «перевезення або інше переміщення», «збут»; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.

- ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК): безпосередній об’єкт; предмет злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.

- створення або утримання місць розпусти і звідництво (ст. 302 КК): безпосередній об’єкт; місце злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; поняття створення та утримання місць розпусти, «звідництво»; момент закінчення злочину; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.

- сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303 КК): безпосередній об’єкт; об'єктивна сторона; способи втягнення в заняття проституцією; поняття «шантаж», «обман», «уразливий стан особи»; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину; кваліфікуючі ознаки.

- втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК): безпосередній об’єкт; потерпілий від злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; втягнення у пияцтво; втягнення у жебрацтво; азартні ігри; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами.

 

Тема 11: Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або перкурсорів та інші злочини проти здоров'я населення. (4 год)

План

1. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення.

2. Злочини проти дотримання правил обігу наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів.

3. Злочини, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення.

4. Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичнихі одурманюючих засобів, а також допінгу.

5. Злочини проти здоров'я населення.

Джерела та література

1. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами і доп. – К.: Вид.ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с.2. Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 08.07.1999 р. В ред. від 01.09.2001 р. // ВВР. - 1999. - №36. - Ст. 317.

3. Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15.02.1995 р. В ред. від 01.01.2008 р. // ВВР. - 1995. - №10. - Ст. 62.

4. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 р. В ред. від 22.05.2008 р. // ВВР. - 1994. - №27. - Ст. 218.

5.. Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" від 06.04.2000 р. В ред. від 11.06.2009 р. // ВВР. - 2000. - №29. - Ст. 228.

6. "Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року, №770.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. N 299 "Про затвердження Порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини".

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 106 "Про затвердження порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально профілактичних закладах та установах". Із змінами і доповненнями.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146 "Про затвердження Порядку видач сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів". Із змінами і доповненнями.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1999 р. N 786 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов'язана діяльність, що підлягає ліцензуванню".

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. N 6 "Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

12. "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу": Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 1 серпня 2000 року N 188.

13. Інструкція про порядок виробництва, зберігання, перевезення і реалізації прекурсорів: Затверджена Міністерством промисловості України №104 від 19 червня 1997 р.

14. "Про затвердження переліків комбінованих лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які контролюються у сфері ввезення в Україну та вивезення з України": наказ Комітету з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України від 16 лютого 2001 року №8.

15. Постанова ПВС України від 26 лютого 1999 р. №2 "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил".

16. Постанова ПВС України від 26 квітня 2002 №4 "Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів".

17. Глушков В.А. Ответственность за преступления в области здравоохранения. – К.:Вища школа, 1987.

18. Музика А.А. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів. - К.: Логос, 1998. - 324 с.

19. Музика А. Об'єкт злочинів, пов'язаних з наркоманією // Право України. – 1997. - №12. – С. 90.

20. Селиванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України. Історія. Теорія. Коментар. - К.: Юрінком, 1997.-352 с.

 


Date: 2015-09-24; view: 95; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию