Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації. В рамках даної теми аналізу піддається економічна, господарська та підприємницька діяльність як об'єкт кримінально-правової охорони

В рамках даної теми аналізу піддається економічна, господарська та підприємницька діяльність як об'єкт кримінально-правової охорони.

У першому питанні слід приділити увагу загальній характеристиці злочинів у сфері господарської діяльності. Окремо висвітлити проблеми систематизації юридичних складів злочинів у сфері господарської діяльності за КК України. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення господарської діяльності та окремих її видів.

В рамках другого питання розкрити особливості юридичних складів злочинів, передбачених статтями 199-201, 207, 208, 210-212-1, 215, 216 КК. Це такі злочини як: виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї; незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення; контрабанда; ухилення від повернення виручки в іноземній валюті; незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків; порушення законодавства про бюджетну систему України; видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку; ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків; незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок.

В рамках третього питання розкрити особливості юридичних складів злочинів, передбачених статтями 202-203-1, 205, 206, 209, 209-1, 213, 214, 228, 229, 231, 232 КК. Проаналізувати сукупність об’єктивних та суб’єктивних ознак вказаних злочинів.

Четверте питання передбачає вивчення юридичних складів злочинів у сфері банкрутства, зокрема: фіктивне банкрутство (ст.. 218); доведення до банкрутства (ст.. 219); приховування стійкої фінансової неспроможності (ст.. 220); незаконні дії у разі банкрутства (ст. 221)У п’ятому питанні слід розкрити сукупність об’єктивних та суб’єктивних ознак складів злочинів у сфері обслуговування споживачів та захисту їх прав: незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма (ст.. 217); обман покупців та замовників (ст.. 225); фальсифікація засобів вимірювання (ст.. 226); випуск або реалізація недоброякісної продукції (ст.. 227).

Тема 7: Злочини проти довкілля (2 год)

План

1. Загальна характеристика злочинів проти довкілля.

2. Злочини проти екологічної безпеки.

3. Злочини у сфері земле використання , охорони надр, атмосферного повітря.

4. Злочини у сфері водних ресурсів.

5. Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу.

Джерела та література

1. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами і доп. – К.: Вид.ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. В ред. від 02.07.2009 р. // ВВР. — 2002. — №3-4.-Ст.27.

3. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. В ред. від 31.07.2009 р. // ВВР. — 1994. — №17.-Ст.99.

4. Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 р. В ред. від 09.04.2009 р. // ВВР. — 2002. - №14.- Ст. 97.

5. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.1991 р. В ред. від 09.04.2009 р. // ВВР. — 1991. - №41.-Ст. 546.

6. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. // ВВР. - 2003. - №39.-Ст. 349.

7. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. В ред. від 26.06.2004 р. // ВВР. - 1992. — №50.-Ст.678.

8. Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 р. В ред. від 09.04.2009 р. // ВВР. - 1995. — №8. - Ст. 54.

9. Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000 р. В ред. від 14.05.2004 р. // ВВР. - 2000. - №18.-Ст.132.

10. Постанова ПВС України №1 від 26 січня 1990 р. "Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи".

11. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства – К.: Б.в., 2002.- 634с.

12. Матвейчук В.К. Квалификация незаконной охоты: Учебн.пособие.- К.: РИО МВД Украины, 1992.- 52с.

13.Коваль М.П. Об’єкт екологічних злочинів за чинним законодавством України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ України.- 1997.- Вип..2.- с.34 – 36.

14. Шульга А.М. Конституційні основи кримінально-правової охорони земель // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2000.- Вип. 11. - с 303-307.

 


Date: 2015-09-24; view: 102; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию