Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації. Заняття 1 і 2 присвячені особистим благам людини як об'єкту кримінально-правової охорони

Заняття 1 і 2 присвячені особистим благам людини як об'єкту кримінально-правової охорони. У першому занятті слід проаналізувати злочини проти життя. Відповідно до ст.. 3 Конституції України життя людини є найвищою соціальною цінністю, а в ст. 27 Основного Закону наголошується, що кожна людина має невід'ємне право на життя і ніхто не може свавільно позбавити її життя. Тому злочини проти життя становлять велику суспільну небезпечність. До них КК відносить різні види умисних вбивств (статті 115-118), вбивство через необережність (ст. 119), доведення до самогубства (ст. 120), погрозу вбивством (ст. 129).

Студенту слід опрацювати нормативно-правові акти, зазначені у переліку на основі яких охарактеризувати кримінально-правове поняття вбивства та види вбивств. Проаналізувати умисне вбивство без обтяжуючих і без пом'якшуючих обставин (ч. 1 ст. 115): відмежування його від інших видів умисних вбивств.

Розкрити особливості умисного вбивства при обтяжуючих обставинах, проаналізувати юридичний склад злочину, особливості кваліфікації окремих його різновидів (ч. 2 ст.115).

У другому питанні слід розкрити особливості юридичного складу умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116). При цьому слід зясувати поняття фізіологічного афекту та його відмінність від патологічного, що виключає осудність суб’єкта. Умови застосування ст. 116 КК та особливості умислу.

У третьому питанні слід розкрити особливості юридичного складу умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини (ст. 117). При аналізі складу даного злочину звернути особливу увагу слід на час вчинення даного злочину, спеціального суб’єкта – мати, новонародженої динини, а також на відповідальність співучасників даного злочину.

Четверте питання присвячено юридичному складу такого злочину як умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118). Студенту звернути увагу на поняття перевищення меж необхідної оборони (ч. 3 ст. 36 КК) та поняття перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ч. 2 ст.. 38 КК). Опрацювати Постанову ПВС «Про судову практику у справах про необхідну оборону». Розкрити фактори, які слід враховувати при означених злочинах.У п’ятому питанні, присвяченому вбивству через необережність (ст. 119) потрібно проаналізувати особливості суб'єктивної сторони юридичного складу злочину.

Шосте питання першого заняття передбачає розкриття особливостей юридичного складу такого злочину як доведення до самогубства (ст.. 120), його відмежування від умисного вбивства та вбивства через необережність.

Погроза вбивством (ст.. 129) передбачає посягання на особисту безпеку людини. Необхідно показати особливості об'єктивної та суб'єктивної сторін складу даного злочину, зокрема, реальність погрози, момент закінчення злочину, відмежування від готування до умисного вбивства, а також кваліфікуючу ознаку.

Друге заняття присвячено злочинам проти здоров'я особи. У першому питанні слід розкрити поняття тілесного ушкодження (медичний та юридичний аспекти), види тілесних ушкоджень за КК України. Охарактеризувати залежність ступеня тяжкості тілесних ушкоджень від тривалості розладу здоров'я та розміру стійкої втрати працездатності.

У другому питанні необхідно зробити аналіз юридичних складів таких злочинів, як:

1) умисне тяжке тілесне ушкодження (ст.. 121), аналіз юридичних складів злочину; 2) умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне за пом’якшуючих обставин (ст.. 123); 3) умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.. 122): особливості юридичних складів злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами; 4) умисне легке тілесне ушкодження (ст.. 125): види, особливості юридичних складів злочину; 5) необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.. 128): особливості об'єктивної та суб'єктивної сторін юридичного складу злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами.

Побої і мордування (ст.. 126): аналіз юридичних складів злочинів. Катування (ст.. 127): особливості юридичного складу злочину.

Окремого аналізу потребують такі злочини проти особистої безпеки особи як зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст.. 130) та зараження вене ричною хворобою (ст.. 133).

У третьому питанні вивчити юридичні склади злочинів, що становлять небезпеку для життя і здоровя людини, які вчиняються у сфері медичного обслуговування (ст.. 131-132, 138-145 КК). Доних належать: 1) неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту чи іншої невиліковної інфекційної хвороби; 2) розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби: особливості юридичних складів злочинів; 3) незаконна лікувальна діяльність; 4) ненадання допомоги хворому медичним працівником; 5)неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником; 6) порушення прав пацієнта; 7) незаконне проведення дослідів над людиною; 8) порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини; 9) насильницьке донорство; 10) незаконне розголошення лікарської таємниці. Студенту слід дати загальну характеристику цих злочинів та розкрити особливості юридичних складів.Четверте питання передбачає вивчення інших злочинів, що ставлять під загрозу життя та здоров'я людини, а саме: незаконне проведення аборту; залишення в небезпеці; ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані; неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Розкрити загальну характеристику та особливості юридичних складів означених злочинів.

 

Тема 3: Злочини проти волі, честі та гідності особи. (2 год)

План

1. Поняття та види злочинів проти волі, честі та гідності особи.

2. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, захоплення заручників, підміна дитини та незаконне поміщення в психіатричний заклад.

3. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, експлуатація дітей та використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом.


Date: 2015-09-24; view: 122; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию