Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації. У першому питання необхідно розкрити поняття та види злочинів проти власності, оскільки власність та право власності виступають в розділі VІ Кримінального

У першому питання необхідно розкрити поняття та види злочинів проти власності, оскільки власність та право власності виступають в розділі VІ Кримінального кодексу об'єктами кримінально-правової охорони. Спираючись на ст. 316-317 Цивільного кодексу України право власності є правом власника на володіння, користування та розпорядження своїм майном за своєю волею незалежно від волі інших осіб.

Друге питання потребує аналізу корисливих посягань на власність, серед яких доцільно виділити такі дві групи: 1) корисливі злочини, пов’язані з обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб та 2) корисливі злочини проти власності, не пов’язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб.

В рамках першої групи слід виділити загальні ознаки як а) незаконне, безоплатне обертання чужого майна на користь винного або інших осіб; б) корисливий мотив та мета. Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом, корисливими мотивами і метою. Суб’єкт корисливих – особа з 14 років (крадіжка, грабіж, розбій, вимагання), у всіх інших – з 16 років.

Крадіжка (ст. 185): таємний спосіб викрадення майна як специфічна ознака крадіжки; кваліфіковані види крадіжки. Грабіж (ст..186): відкритий спосіб викрадення майна як специфічна ознака грабежу; кваліфіковані види грабежу; характер насильства і погрози насильством при насильницькому грабежі. Розбій (ст. 187): особливості конструкції основного юридичного складу злочину; характер насильства і погрози насильством при розбої; кваліфіковані види розбою; розбій та інші злочини — розмежування юридичних складів, кваліфікація за сукупністю злочинів.

Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (ст.. 188 -1), розкрити безпосередній та додатковий безпосередній об’єкти злочину, особливості предмету, об’єктивної, суб’єктивної сторін та суб’єкта.

Вимагання (ст.. 189) потребує аналізу юридичних складів злочину, відмежування вимагання від насильницького грабежу та розбою, кваліфікації за сукупністю з іншими злочинами. При вивченні ст. 190 (Шахрайство) звернути увагу на предмет та способи шахрайства як специфічні елементи його юридичних складів; шахрайство та інші злочини - розмежування та кваліфікація за сукупністю злочинів.Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.. 191): особливості юридичних складів злочинів, розмежування з іншими злочинами проти власності.

До другої групи корисливих злочинів відноситься: 1) заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст..192) (при вивченні особливостей юридичних складів цього злочину слід особливу увагу звернути на відмежування їх від шахрайства, привласнення та розтрати майна); 2) незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ст. 193); 3) самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво (ст.197-1); 4) придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст.. 198). Всі вказані злочини передбачають розкриття особливостей їх юридичних складів.

У третьому питанні слід вивчити некорисливі злочини проти власності. Умисне знищення або пошкодження майна (ст. 194) передбачає розкриття особливостей юридичних складів злочину, а також кваліфіковані види злочину. Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики (ст. 194-1) потребує зясування безпосереднього та додаткового об’єкта, особливостей предмета злочину та інших відповідних ознак складу злочину. Студенту в рамках цього питання слід проаналізувати юридичні склади також наступних злочинів: погроза знищення майна (ст. 195), необережне знищення або пошкодження майна (ст.. 196) (увагу звернути на особливості конструкції об'єктивної сторони юри­дичного складу злочину), порушення обов'язків щодо охорони майна (ст. 197).

Тема 6: Злочини у сфері господарської діяльності (2 год)

План

1.Загальна характеристика, поняття та види злочинів у сфері господарської діяльності.

2.Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України.

3.Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб’єктів господарювання.

4.Злочини у сфері банкрутства.

5.Злочини у сфері обслуговування споживачів та захисту їх прав.


Джерела та література

1. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами і доп. – К.: Вид.ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с.

2. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. В ред. від 13.01.2006 р. // ВВР. — 1991. — №30.-Ст.379.

3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. В ред. від 30.10.2009 р. // ВВР. — 2006. — №31.-Ст.268.

4. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991 р. В ред. від 30.09.2006 р. // ВВР. — 1991. — №39.-Ст.510.

5. Постанова ПВС України №2 від 2 березня 1973 р. "Про судову практику в справах про обман покупців".

6. Постанова ПВС України №5 від 26 березня 1999 р. "Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів".7. Постанова ПВС України №6 від 12 квітня 1996 р. "Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів".

8. Постанова ПВС України №3 від 25 квітня 2003 р. "Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності

9. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: Кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юрид. Практика, 2003. – 924 с.

10. Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом // Зб. Нормативно-правових актів, між нар. Документів, коментарі / Упоряд.: О.О.Дудоров, М.І.Мельник, М.І.Хавронюк. – К.: Атіка, 2003. – 256 с.


Date: 2015-09-24; view: 75; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию