Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації. Студенту необхідно опрацювати вказані у переліку нормативно-правові акти

Студенту необхідно опрацювати вказані у переліку нормативно-правові акти. У першому питанні необхідно розкрити поняття безпеки виробництва як об'єкта кримінально-правової охорони, дати загальну характеристику та види злочинів проти безпеки виробництва.

У другому питанні слід розглянути такі злочини та проаналізувати їх юридичні склади, як:

- порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК): основний безпосередній об’єкт; потерпілі від злочину; об'єктивна сторона; характер діяння та його види; момент закінчення злочину; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину.

- порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК): основний безпосередній об’єкт; потерпілі від злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; наслідки; момент закінчення злочину; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину.

У третьому питанні слід розглянути такі злочини та проаналізувати їх юридичні склади, як:

- порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах (ст. 273 КК): основний безпосередній об’єкт; потерпілі від злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; наслідки; момент закінчення злочину; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину.

- порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274 КК): основний безпосередній об’єкт; поняття ядерна безпека та радіаційна безпека; потерпілі від злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; наслідки; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину.

- порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ст. 275 КК): основний безпосередній об’єкт; потерпілі від злочину; об'єктивна сторона; характер діяння; наслідки; момент закінчення злочину; суб'єктивна сторона; суб'єкт злочину.


Тема 9: Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. (4 год)

План

1. Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

2. Злочини проти дотримання загальних правил безпеки руху та експлуатації транспорту.3. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатації залізничного, водного і повітряного транспорту.

4. Злочини, які посягають на безпеку руху та експлуатації автотранспорту і міського електротранспорту.

5. проти правил безпеки руху та експлуатації окремих видів транспорту.

Джерела та література

1. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами і доп. – К.: Вид.ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с.

2. Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.1993 р. В ред. від 16.11.2008 р. // ВВР. - 1993. — №31. - Ст. 338.

3. Закон України "Про транспорт" від 10.11.1994 р. В ред. від 04.02.2009 р. // ВВР. - 1994. - №51. - Ст. 446.

4. Закон України "Про трубопровідний транспорт" від 15.05.1996 р. В ред. від 11.03.2009 р. // ВВР. - 1996. — №29. - Ст. 139.

5. Закон України "Про залізничний транспорт" від 4.07.1996 р. В ред. від 04.02.2009 р. // ВВР. – 1996. - №40. - Ст. 183.

6. Правила дорожнього руху: Затверджені постановою КМУ від 10.10.2001 р. В ред. від 14.09.2009 р.

7. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони: Затверджені постановою КМУ від 30 березня 1994р. № 198 (з наступними змінами та доповненнями).

8. Правила поведінки громадян на залізничному транспорті: Затверджені постановою КМУ від 10 листопада 1995 р. № 903.

9. Постанова ПВС України від 24 грудня 1982р. №7 "Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини" з наступними змінами.

10. Бабанін С.В. Витоки та сучасний стан проблеми кримінально-правової охорони безпеки руху на транспорті ( ст.291 КК України) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х.- 2002. – Вип.18.- С.199-204.

11. Борисов В.И., Гизимчук С.В. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. – Х.: Консум, 2001.

12. Коржанський М.Й., Мисливий В.А. Кваліфікація автотранспортних злочинів. – К.: Юрінком, 1996.

4. Касынюк В.И. Уголовная ответственность за повреждение путей сообщения и транспортных средств. Текст лекций. – Х.: Юридический институт, 1979.

13. Білоконєв В.М. Значення співвідношення об'єкта і суб'єктивної сторони злочину для визначення форми вини транспортних злочинів // Держава і право / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2001. – Вип.9. - С. 352-357.

14. Борисов В.И., Гизимчук С.В. Причинная связь при нарушении правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения безопасности дорожных условий движения транспортных средств // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. – 1999. – Вип.1. – С.126-135.

15. Коробеев А.И. Транспортные правонарушения. Квалификация и ответственность. – М.: Юридическая литература, 1990.

16. Іванов Ю.Ф. Місце угону у кримінальному законодавстві на сучасному етапі // Право України. – 1998. - №5. – С.81-84.

17. Свірін М.О. Незаконні заволодіння транспортними засобами у кримінальному законодавстві України // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. – Вип. 4. – С.206-213.

 

 


Date: 2015-09-24; view: 98; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию