Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Джерела та література

1. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами і доп. – К.: Вид.ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с.

2. Основи законодавства про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р.; В ред.. від 01.01.2009 р. // ВВР. — 1993. — №4.-Ст.19.

3. Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» від 16.07.1999 р.; В ред. від 27.04.2007 р. // ВВР. — 1999. — №41.-Ст.377.

4. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р.; В ред. від. 11.06.2009 р. // ВВР. - 2000. - № 29. - Ст. 228; ОВУ. -2003.-№26.-Ст. 1259.

5. Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» від 12.12.1991 р.; в ред.. від 29.04.2009 р. // ВВР. - 1998. -№ 35. - Ст. 235; 2002. - № 6. - Ст. 41.

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів» від 12 листопада 1993 р. № 926 // ЗП України. - 1994. - № 4. - Ст. 75.

7. Постанова ПВС України №2 від 7 лютого 2003р. "Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи".

8. Постанова ПВС України №1 від 26 квітня 2002р. "Про судову практику у справах про необхідну оборону".

9. "Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень", затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 1995 р. №6.

10. Правила медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичного нагляду за ними: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026 // ОВУ. - 1998. - № 51. - Ст. 1895.

11. Положення про організацію роботи цілителя, який здійснює медичну діяльність в галузі народної та нетрадиційної медицини: Затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 лютого 1998 р. № 36 // ОВУ. - 1999. - № 3. - Ст. 112.

12. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. – Х.: НКВФ "Консум", 1995. – 99 с.13. Бородин С.В. Преступления против жизни. Москва: Юрист. – 1999 р. – 356 с.

14. Гороховська О.В. Вбивство, вчинене через необережність: мотив та мета // Держава та регіони. Серія:Право. – 2001. - №3. – С.76-80.

15. Грищук В.К. Загальний, родовий та безпосередні основні об'єкти злочинів проти життя і здоров'я людини // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. – Вип.1(16). – с.77-89.

16. Грищук В. Юридичний аналіз основного складу умисного вбивства за Кримінальним кодексом України 2001 року // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. – Серія юридична. – 2002. – Вип.37. – С 407-416.

17. Грищук В. Трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів людині: проблема кримінально-правового забезпечення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Регіональна науково-практична конференція. – Л.: Юридичний факультет ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – с.180 -183.

18. Дудченко В.В. Деякі кримінально-правові проблеми охорони здоров'я особи // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1996. – Вип.3. – С. 151-154.

19. Иващенко В. Торговля человеческими органами и тканями: правовые проблемы // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - №7 . – с.58-59.

20. Карпенко Л.К. Незаконне розголошення лікарської таємниці: Об'єктивні та суб'єктивні ознаки // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 3. – с. 202-207.

21. Литвин О. П. Злочини проти життя: Навч. посібник. — К.: Вид-во Європейського університету, 2002. — 203 с.

22. Мамчур В. Проблема визначення поняття вбивства в криміналь­ному праві України // ПУ. - 1999. - № 3. - С. 71-73.

23. Навроцький В. О. Кримінальне право України: Особлива части­на: Конспект лекцій. — Львів—Хмельницький, 1994. — Вип. 1. — С. 79-140.

24. Сташис В. В., Бажанов М. И. Личность — под охраной уголовно-го закона (Глава IIIУголовного кодекса Украйни с научно-практи-ческим комментарием). — Симферополь: Таврида, 1996. — 236 с.

25. Орлов П.И. Уголовная ответственность за оставление в опасности при автопроисшествии: Учебное пособие. – Харьков: ХюрИ, 1982.


Date: 2015-09-24; view: 128; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию