Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Гуртові склади, бази

Суть цієї форми полягає у створенні значних товарних запасів і складу­ванні товарів, що є однією із характерних ознак діяльності гуртовика. Своє мате­ріальне втілення цей аспект діяльності знаходить у вигляді складу – примі­щенні, в якому товари, що поступають від виробників розміщуються, діляться на партії, маркуються, упаковуються і тільки після цього поступають у продаж.

Здійсненню гуртової торгівлі через склади надають перевагу середні і великі підприємства. Обсяг товарообороту цих підприємств сам по собі є необхідною умовою організації гуртових складів. Слід зазначити, що для даної форми організації торгівлі можна використати декілька схем.


 

Схема І.

 

 
 

 

 


При використанні схеми І демонстраційний зал і офіс знаходяться на віддалі від складських приміщень (як правило, офіс — в центі міста, складські приміщення – за межами міста).

Таке вирішення організації гуртової торгівлі зумовлюється наступними факторами:

- коефіцієнт ділової активності в центрі міста – значно вищий, ніж на околиці;

- затрати на оренду або придбання складського приміщення необхідної пло­щі в межах міста значно вищі, ніж затрати на організацію складських приміщень за межами міста чи на околиці. Крім цього, підприємство не завжди може знайти необхідну площу в центрі міста;

- насиченість транспортних потоків за межами міста значно менша, що, в свою чергу, полегшує проїзд транспорту покупця до складських приміщень;

- доступ вантажного транспорту в центр міста обмежений. При організації товаропотоків підприємству необхідно передбачити можливість довозу ве­ликих партій товару, дотримуючись при цьому вимог властей міста (оформ­лення необхідних документів, сплата відповідних зборів і т.д.).

Схема ІІ

 
 

 


При використанні схеми ІІ демонстраційний зал, офіс і склад розміщу­ються в одному приміщенні (як правило, в межах міста). Ця схема найбільш доцільна для середніх підприємств, оскільки для забезпечення їх товарообороту не потрібно великих площ.До особливостей цієї схеми необхідно віднести:

- можливість придбання одного приміщення необхідної площі в межах міста. При інших рівних умовах затрати на обслуговування одного приміщення менші, ніж на обслуговування декількох;

- оперативність оформлення і виконання замовлення – покупець не несе додаткових транспортних витрат, скорочується час очікування замовлення;

- спрощення документообороту – немає необхідності виписувати додаткові накладні, є можливість переоформлення замовлення у випадку зміни його клієнтом;

- мобільність в управлінні складською службою по забезпеченні товарних запасів.

 


Схема ІІІ

 
 

 


Схема ІІІ є поєднанням Схеми І і Схеми ІІ, суть якої полягає в наявності оперативного складу при офісі в межах міста і основного складу за межами. Така комбінація є найдоцільнішою для великих торгових підприємств.

Економічна привабливість такої схеми полягає, перш за все в тому, що у підприємства є можливість забезпечити товаром різні категорії покупців. Якщо покупцю потрібна невелика партія товару, товар відпускається з оперативного складу, якщо ж покупцю потрібна велика партія, то він обслуговується на основному складі.

Слід відзначити, що витрати підприємства на придбання складського при­міщення великої потужності в межах міста і за межами неспівмірні. Часто сукуп­ність витрат на придбання в межах міста складського приміщення для збере­ження невеликих партій, і складського приміщення, пристосованого для зберіган­ня великих партій за межами міста, значно менша, ніж затрати на обладнання одного складу великої потужності в межах міста.

Розглянуті форми здійснення гуртової торгівлі можуть здійснюватись як окремо, так і в поєднанні. Наприклад, велике торгове підприємство може здійс­нювати свою діяльність і через гуртові склади і гуртові торгові центри і гуртові ринки.

Форми продажу

Результат діяльності гуртових продавців виражається певною сумою гуртового товарообороту. Гуртовий продаж товарів може здійснюватись в двох формах – транзитній, коли торгівець продає товари без завозу на свої склади, і в складській, коли продаж товарів здійснюється зі своїх складів. Результатом цих форм продажу є гуртовий транзитний товарооборот і відповідно – гуртовий складський товарооборот. В гуртовому товарообороті найбільшу питому вагу займає гуртово-складський товарооборот. Транзитний оборот, в свою чергу, поді­ляється на оборот з участю в розрахунках (оплачений або з вкладенням торгівцем своїх власних коштів); без участі в розрахунках (неоплачений, організаційний). При транзиті з участю в розрахунках торгівець оплачує постачальнику вартість відванта­женого товару, яку потім отримує із своїх покупців. При транзиті без участі в розрахунках постачальник представляє до оплати рахунки не торгівцю, а без­посередньо покупцю. При організації транзитного обороту торгівець по суті виконує посередницьку роль між постачальником і утримувачем. При цьому він укладає угоди із постачальником і утримувачем, а також контролює виконання угод.Питання для самоперевірки та контролюза засвоєнням знань до розділу 3

1. Висвітліть сутність гуртової торгівлі.

2. Оцініть місце гуртової торгівлі у ринковому процесі.

3. Охарактеризуйте функції гуртової торгівлі стосовно до постачальників товарів.

4. Охарактеризуйте функції гуртової торгівлі стосовно до гуртових і роздрібних покупців.

5. Які ви знаєте форми здійснення гуртової торгівлі?

6. Назвіть суб’єкти гуртової торгівлі.

7. Що ви знаєте про здійснення торгівлі на гуртових ринках?

8. Як відбувається вибір форми здійснення своєї діяльності гуртовими торгівцями?

9. Які існують переваги здійснення гуртової торгівлі на гуртових ринках?

10. Як здійснюється гуртова торгівля в гуртових торгових центрах?

11. Які позитивні і негативні сторони гуртової торгівлі через торгові центри?

12. Опишіть здійснення гуртової торгівлі через гуртові склади.

13. Що таке транзитна форма гуртового продажу товарів?

14. Що ви знаєте про гуртовий складський товарооборот?


РОЗДІЛ 4. ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА ТА ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ


Date: 2016-07-05; view: 88; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию