Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Астронимдер мен космонимдер 2 page

 

Практика кезінде тапсырылатын құжаттар

а) Диалектологиялық, ономастикалық материалды айтушы автор туралы

1. Айтушы автордың аты-жөні __ _______________ _

2.Туған жылы _______________________________________

3. Мамандығы, жұмысы орны______ _________________________________

4.Білімі _________________________________

5.Айтушының нақты мекен - жайы______________________________________

6.Жазып алған кім? Аты-жөні, жазып алған жері, уақыты.

Практика жетекшісінің қорытынды пікірі:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Студент-практикант күнделігінің формасы

Үлгі:

Күні, уақыты Жұмыс барысы туралы жазбалар Дерек көздері туралы мәлімет Практика жетекшісінің пікірі
       
       
       
       
       

Студент-практиканттың есебінің формасы

Үлгі:

 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Филология факультеті

Теориялық және қолданбалы тіл білімі кафедрасы

 

 

Диалектологиялық оқу практикасы бойынша

ЕСЕП

 

5В011700 -Қазақ тілі мен әдебиеті

 

топ студенті

Практика жетекшісі____________________________________

 

Ақтөбе

20___

 

1. Практиканың ұйымдастырылуы мен өту барысына сипаттама.

2. Практика барысының жоспарға сәйкес өтуі мен жоспарланған жұмыстардың орындалуы.

3. Қорытынды және ұсыныстар.

 

 

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Филология факультеті

Теориялық және қолданбалы тіл білімікафедрасы

«Бекітемін»

Оқу ісі жөніндегі проректор ____________Айпеисова С.А.

«____» ___________2014ж.

ПРАКТИКАНЫҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Тіл танымдық практика

Дайындау бағыт Қазақ тілі мен әдебиеті

 

Бітіруші кафедра Теориялық және қолданбалы тіл білімі

 

 

 

Жұмыс бағдарламасын дайындаушы кафедра

 

Теориялық және қолданбалы тіл білімі

 

 

 

Семестр Өтілу сағат көлемі Дәріс/экскурсия (сағ.) Жеке тапсырма/ практикалық жұмыс орындау (сағ.) Аралық бақылау түрі (диф.сынақ)
  2 кредит     диф.сынақ
         
         

 

 

Ақтөбе қаласы

Ж.

 

Бағдарлама ҚР Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты мамандық ҚР МЖМБС 6.08.073-2010, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті студенттерінің кәсіби практикасы туралы Ереже (21.11.2013 ж) талаптарына сай жасалды.

 

 

Бағдарлама құрушы: З.М.Молдабаева – аға оқытушы

 

Эксперттер:

 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент Н.Ә.Сәдуақас

филология ғылымдарының кандидаты, АӨМУ доценті М.Т.Күштаева

 

Бағдарлам филология факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған.

 

ОӘК төрағасы________________ф.ғ.к., АӨМУ доценті М.Т.Күштаева

Оқытуды ұйымдастыру басқармасының бастығы _______________А.У.Бекбауова

 

Практика жетекшісі_________________А.Ж.Карагулова

 

 

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АННОТАЦИЯСЫ

Болашақ кәсіби маманды дайындауда тіл танымдық практиканың маңызы ерекше. Оқу практикасының бұл түрі ЖОО–ның тұтас оқу процесінің негізгі бөлігі болып саналады және педагог мамандардың теориялық және практикалық білімдерінің бірлігін қамтамасыз етеді.

Тіл танымдық практика мынадай қызметтерді атқарады: бейімдеу, оқыту, тәрбиелеу, дамыту, анықтау.

1.Практиканы өтуінің мақсаты

Тілтаным практикасының мақсаты: «Тіл біліміне кіріспе», «Қазіргі қазақ тілі» курстары бойынша алған теориялық білімдерін практикалық тұрғыдан ұштастыру.

Тілтаным практикасының міндеттері:

- тіл білімінің салаларына байланысты ғылыми-әдістемелік басылымдарға талдау жасап,

сараптай білуге үйрету.

- тіл біліміне қатысты негізгі терминдер мен ұғымдар жүйесі жайында

мәліметтер,

деректер жинақтау.

- тілдің құрылымдық, жүйелік, танымдық болмысы мен таныстыру.

- студенттерді тілдік талдау дағдысына үйрету.

- студенттерде әртүрлі субстантивтік және реляциялық мағына элементтерін ажырату мен топтастыра білу дағдысын меңгерту.

2.ЖКО НББ құрылымында практиканың орны

Практикадан өту үшін студент білуі керек:

білімі - тіл біліміне қатысты негізгі ұғым-түсніктер, теориялық ұғымдарды меңгеруі;

біліктілігі – тіл білімінің салалары бойынша сауатты талдау жасауы және материалдарды сұрыптай білуі;

дағды – іскерлігі, мақсатқа сай жоспарлы түрде жұмыс жасай білуі.

Практиканың мазмұны НББ-ы бөлімдерінің - тіл біліміне кіріспе, қазіргі қазақ тілінің фонетикасы, қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы пәндерінің логикалық жалғасы болып табылады және НББ-ның келесі бөлімдерін қазіргі қазақ тілінің морфологиясы, қазіргі қазақ тілінің синтаксисі пәндерін оқып-үйренуге негіз болады, Тіл танымдық практикасынан өту, сонымен қатар кәсіптік компетенциялардың кәсіби аймақта қалыптасуына ықпал етеді.

Болашақ кәсіби маманды дайындауда тіл танымдық практиканың маңызы ерекше. ЖОО–ның тұтас оқу процесінің негізгі бөлігі болып саналады, педагог мамандардың теориялық және практикалық білімдерінің бірлігін қамтамасыз етеді.

Тіл танымдық практикамынадай қызметтерді атқарады: бейімдеу, оқыту, тәрбиелеу, дамыту, анықтау.

Кәсіптік практиканың барлық түрлері кешенді түрде мыналарды қалыптастырады: педагогикалық ғылым саласындағы өндірістік және диплом алдындағы практикаларды жүйелеу және тиімді ұйымдастыру үшін ҚР МЖМБС 5.04.019-2006 және Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің кәсіптік практика туралы Ережелеріне сәйкес студенттерді (түлектерді) бітіртетін кафедралар кәсіптік практика бойынша оқу-әдістемелік кешен құрастыруға тиіс (ПОӘК).

Қоғамның жаңа әлеуметтік – экономикалық даму жағдайында, әлемдік мәдени – білім беру кеңістігіне шығу, дамыған елдердегі білім беру жүйесі мен педагогикалық ғылымдардың қазіргі даму тенденциясы, әлемдік педагогикадағы жинақталған тәжірибелерді талдау, т.б. қазіргі педагог мамандарды сапалы даярлауды талап етеді.

 

3. Практиканың құрылымы және мазмұны

Практика жұмысын ұйымдастырудың жоспары:

1. Зерттелетін нысанды белгілеу, арнайы бағдарлама дайындау.

2. Практика материалдарын жинау барысындағы қажетті мәліметтермен қамтамасыз ету.

3. Зерттеу жүргізілетін нысанның басшылығымен алдын ала келіссөздер жүргізу.

4. Бағыт-бағдар беру конференциясын өткізу.

5. Қорытынды конференция өткізу.

3.1. Практиканың мазмұны

І. Кітапхана қорымен жұмыс.

Қазақ тіл білімінің салалары бойынша жарық көрген монографиялармен танысып, зерттеу бағыттарын анықтау, оларда келтірілген тілдік деректер мен ғылыми фактілерді басшылыққы алу.

Қазіргі қазақ тіл біліміндегі зерттеу бағыттарын анықтау, тілдік деректердің зерттелу деңгейі, аймақтың ерекшеліктедің қамтылу деңгейі.

Республикалық, облыстық деңгейде жарық көретін мерзімді басылымдарда жарық көрген мақалаларда тілдік деректердің қамтылу деңгейі. Ономастикалық деректердің қамтылу сипаты.

ІІ. Терминдермен жұмыс түрлері.

Тіл теориясы бойынша алған білімдерін тереңдету мақсатында тіл білімінің салалары бойынша терминдерді жүйелеу. Кітапхана қорындағы лингвистикалық сөздіктердің жалпы санын анықтау. Берілген лингвистикалық сөздіктермен жұмыс.

ІІІ. Тіл білімінің салалары бойынша оқу-жаттығу тапсырмалар дайындау.

Тіл білімінің салалары бойынша (фонетика, лексика, сөзжасам, морфология, синтаксис) оқу-жаттығу тапсырмалар дайындау дағдысын қалыптастыру.

Меңгерген теориялық білімдерін практикамен ұштастыра білу дағдысын қалыптастыру.

ІІІ. Тест тапсырмалар құрастыру.

Тілтаным практикасының бағдарламасы

І. Кітапхана қорымен жұмыс.

ІІ. Терминдермен жұмыс түрлері.

ІІ. 1. Кітапхана қорындағы лингвистикалық сөздіктердің жалпы санын анықтау.

ІІ. 2. Төменде берілген лингвистикалық сөздіктермен жұмыс:

1. Аманжолов А.С. Қазақша-орысшалингвистикалықтерминдері. А., 1997.

2. Аберкромби К, Хилл С, Тернер Б.С. Социологический словарь-Казань, 1997.

3. Авилова Б.А. Словарь лингвометодических терминов,Алматы, 1997.

4. Аманжолов А.С. Казакша-орысша лингвистикалык термин; -Алматы, 1999.

5. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. — М., 1969.

6. Ахметов 3., Шанбаев Т. Әдебиеттану. Терминдер сөздігі. -Алматы, 1998.

7. Белбаева М. Қазақ тілінің омонимдер сөздігі. А., 1988.

8. Балдаев Д.С, Белко В.К, Исупов И.М. Словарь тюремиолагерно-блатного жаргона. — Одинцово, 1992.

9. Беликов В.И., Головко Е.В. Контактные языки на русскойоснове. Общие сведения // Контактологическнй энциклопедический словарь-справочник. Вып.1: Северныйрегион. — М., 1994.

10. Бредихина В.П., Глазман М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов для студентов-филолшпинациональных групп педвузов. — Алма-Ата, 1988.

11. Васильева Н.В., Виноградов В.А., Шахнарович А.М. Краткий словарь лингвистических терминов. — М., 1995.

12. Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской школы / Пер, И.А.Мельчука и В.3.Санникова. Под ред. А.А.Реформатского—М., 1964.

13. Вильске О. Словарь лексикологических терминов. — Попдпм,1987.

14. Государственные языки в Российской Федерации Энциклопедический словарь-справочник / Под.ред. В.П. Нерознака. — М., 1995.

15. Жирков Л.И. Лингвистический словарь. Предисловие акал И.И.Мещанинова. — М., 1946.

16. Исаев М.И. Словарь этнолингвистических понятий и терминов. - М.,2001.

17. Қазақ тілі энциклопедия. Алматы: Қазақстан Республикасы Білім, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан даму институты, 1989.

18. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. А., 2005.

19. Кенесбаев С, Жанузаков Т. Русско-казахский словарь лингвистических терминов. — Алма-Ата, 1966.

20. Красная книга языков народов России: Энциклопедическийсловарь-справочник / Под.ред. В.П.Нерознака. — М., 1994.

21. Краткий словарь по социологии. Сост. П.Д.Павленок. — М.,2000.

22. Лингвистический энциклопедический словарь. Гл.ред. В.Н.Ярцева. — М., 1990.

23. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. Пер. Н.Д.Андреева. Под ред. А.А.Реформатского. — М., 1960.

24. Назарян А.Г. Французско-русский учебный словарьлингвистической терминологии. — М., 1989.

25. Письменные языки мира. Языки Российской Федерации. Социолингвистическая энциклопедия. Книга 1. — М., 2000.

26. Поливанов Е.Д. Толковый терминологический словарь полингвистике (1935-1937) // Е.Д.Поливанов. Труды повосточному и общему языкознанию. — М., 1991.

27. Потапов В.В. Краткий лингвистический справочник. Языки и письменность. — М., 1997.

28. Рожанский Ф.И. Сленг хиппи: Материалы к словарю. — СПб. -Париж, 1992.

29. Розенталъ Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. — М., 1985.

30. Романова О.И. Англо-русский словарь по лингвистике исемиотике. — М., 1996.

31. Русский язык. Энциклопедия. Гл.ред. Ю.Н.Караулов. — М.,1997.

32. Русско-английский терминологический словарь-индекс // Н.Хомский. Аспекты теории синтаксиса. — М., 1972.

33. Салқынбай А., Абақан Е. Лингвистикалық түсіндірме сөздік: -А.: Сөздік-Словарь, 1998.

34. Словарь по языкознанию. Тіл білімі сөздігі. Под ред. Э.Д.Сулейменовой.— Алматы, 1998.

35. Терминологиялық, жинақ, Терминологический сборник. Алматы: Сөздік-Словарь, 2002.

36. Орысша –қазақша фразеологиялық сөздік. А., 1989.

37. Хэмп Э.П. Словарь американской лингвистической терминологии / Пер. Вяч. В.Иванова. Под ред. и предисловие И.А.Звегинцева. — М., 1964.

38. Шаяхметова А.К. Методы лингвистики. Словарь-справочник,— Алматы, 2000.

39. Шор P.O. Краткий словарь лингвистических и стилистических терминов // Р.О.Шор. Язык и общество. — М., 1926.

40. Энциклопедический словарь юного филолога. — М., 1984.

 

ІІ.3. Үлгі: Жоғарыда берілген лингвистикалық сөздіктерді пайдалана отырып, фонетика саласы бойынша терминдердің ұғымын анықтаңыз.

Фонетика (грек.phonetikos – дыбыстық, дауыстық) – тілдің дыбыстық қырын зерттейтін тіл білімінің бір саласы.

Фонология (грек.phone – дыбыс және loqos– сөз, ілім) – тілдің дыбыстық қатарының құрылысы мен қызметінде болатын заңдылықтарды зерттейтін тіл білімінің бір саласы.

Акустика (грек. аkustikos - естілу) – 1) Физиканың бір саласы; 2) дыбыстардың естілуі.

Ритм ( грек.rhythmos – ретті өлшем, ырғақ) – құрылымдық, текст жасау және экспрессивті-эмоциялық қызмет атқаратын ұқсас, үйлесімді тіл бірліктерінің жүйелі қайталанып тұруы.

Тон (грек. tonos дауыстың көтерілуі, жоғарылауы) – сөйлеу кезінде дыбыс ырғағының (діріл мөлшерінің) көтеріңкілігі. Тон негізгі және көмекші болып екіге бөлінеді.

Обертон көмекші тон (нем.obertone).

Резонатор (лат.resonare дыбыс шығару) – дыбыс әуені (қ.тембр) жасалатын ауыз және мұрын қуыстары.

Тембр (франц.timbre дыбыс әуені) – дыбыс дірілімен байланысты негізгі тон мен көмекші тонның көтеріңкілігі және күші жағынан өзара қарым-қатынасынан туатын дыбыс сапасы.

ІІІ. Тіл салалары бойынша (фонетика, лексика, сөзжасам, морфология, синтаксис) оқу-жаттығу тапсырмалар дайындау дағдысын қалыптастыру.

ІІІ.1. Тест тапсырмалар құрастыру.

ІІІ.2. Көркем шығармалардан жаттығу тапсырмаларын әзірлеу.

ІІІ.3. Көрнекі құралдарды жасау мен пайдалану тәртібін қалыптастыру

 

4. Бақылау формасы.

Апта № Бақылау мазмұны Бақылау түрі
  Кітапхана қорымен танысу Күнделік
  Кітапхана қорында жинақталған мерзімді басылымдардан ғылыми және әдістемелік мақалалар тізімінің кестесін жасау Кесте
  Кітапхана қорындағы лингвистикалық сөздіктердің жалпы санын анықтау Тізім
  Тіл саласы бойынша оқу-жаттығу тапсырмалар дайындау Тапсырмалар
  Тест тапсырмаларын құрастыру Тест
  Лингвистикалқ сөздіктерден фонетика саласы бойынша терминдерді анықтау Терминдер
  Көркем шығармалардан жаттығу тапсырмаларын әзірлеу Конспект
  Көрнекі құралдар жасау Көрнекі құрал

Студенттердің білімдерін бағалау

Баға Әріптік эквивалент Рейтингтік балл пайызбен (%) Балмен
Өте жақсы А А - 95 – 100 90 – 94 3,67
Жақсы В + В В - 85 – 89 80 – 89 75 – 79 3,33 3,0 2,67
Қанағаттанарлық С+ С С- Д+ Д 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 2,33 2,0 1,67 1,33 1,0
Қанағаттанарлықсыз Ғ 0 - 49  

5. Практиканың оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етілуі.

НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР

1. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. А., 1973, 1978.

2. Әміров Р. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1991.

3. Хасенов Ә. Тіл білімі. А., 1996.

4. Хасенов Ә. Тіл біліміне кіріспе. А., 1989.

5. Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1977, 1983.

6. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндег інегізгі грамматикалық ұғымдар. А., 1992.

7. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. А., 1998.

8. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975, 1987.

9. Мырзабеков С. Қазіргі қазақ тілі. А., 1997.

10. Сайрамбаев Т. Қазақ тіліндегі тұрлаулы сөйлем мүшелері, А., 1991.

11. Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жайсөйлем. А., 1991.

12. Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979, 1987.

13. Қордабаев Т.Р. Тілдің структуралы қэлементтері. А., 1976.

14. Кочергина В.А. Введение в языковедение /Материалы к курсу для востоковедов/. М., 1979.

15. Қазақ грамматикасы. А., 2002.

 

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР

16. Абай. Қарасөздері. А., 2006.

17. Аманжолов А.С. Қазақша-орысша лингвистикалық терминдері. А., 1997.

18. Агаян Э.Б. Введение в языкознание. Ереван, 1960.

19. АманжоловС. Элементы флективности в казахском языке. Труды института национальной культуры, І. Алма-Ата-Москва, 1953; Сөйлем мүшелерін таптастыру мәселелері. «Тілмәселелері», 2-кітап, Алматы, 1936; Новый казахский алфавит и орфография на базе русской графики. Проект. Алма–Ата, 1940; Природа сложноподчиненных предлоджений в казахском языке по сравнению с русскис языком. «Ученые записки КазПИ им.Абая», т.І, Алма-Ата, 1940.

20. Ардентов Б.П. Введение в языкознание. Кишинев, 1967.

21. Баранникова Л.И. Введение в языкознание. Саратов, 1973.

22. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюрских языков. М., 1969.

23. Белбаева М. Қазақ тілінің омонимдер сөздігі. А., 1988.

24. Будагов Р.А. Введение в науку о языке. Изд.2, М., 1965.

25. ЖұбановҚ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. А., 1999.

26. Балақаев М. Қазақ әдеби тілінің мәселелері. А., 1961.

27. Дирингер Д. Алфавит. Перевод с английского. М., 1963.

28. Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. М., 1965.

29. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. А., 2005.

30. Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1890.

31. Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргіқазақтілі. А., 1971.

32. Кеңесбаев С., Жанузаков Т. Русско-казахский словарь линвист.терминов. А., 1966.

33. Мелиоранский П.М. Краткая грамматика казак –киргизского языка. СПб.,1894-1897.

34. Мурат В.П. Введение в языкозание. Методические указания для студентов –заочников. Изд. 4, М., 1973.

35. Мусин Ж. Қазақ тілінің антонимдер сөздігі. А., 1984.

36. Реформатский А.А. Введение в языковедение. Изд. 4, М., 1967.

37. Розенталь Д.Э., Леленкова М.А. Словарь–справочник линг.терминов.М.,1972, 1985.

38. Сайкиев Х.М. Грамматические категории глагола в русском и казахском языках. А–Ата, 1973.

39. Турсунов Д.Т., Хасанов Б., Ислямов А., Бейсенбаева К., Ищанов К. Сопоставительная грамматика русского и казахского языков. Алма-Ата, 1967.

40. ФридихР.И. История письма. Перевод с немецкого. М., 1979.

41. Чикобаева А.С. Проблема языка как предмет языкознания. М., 1959.

42. Широков О.С. Введение в языкознание. М., 1985.

43. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

44. Языки народов СССР. Т. 1-5. М., 1966-1968.

45. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику. М., 1995.

46. Широков О.С. Введение в языкознание. М., 1985.

47. Болғанбайұлы Ә., Қалиұлы Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. А., 1997.

48. Салқынбай А., Абақан Е. Лингвистикалық түсіндірме сөздік. А., 1998.

49. Оразов М. Қазақ тілінің семантикасы. А., 1991.

50. Орысша –қазақша фразеологиялық сөздік. А., 1989.

6.Практиканың материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі.

1.1. Библиографиялық көрсеткіш (жылнамалық тіл білімі салалары бойынша). Ш.Сарыбаевтың 6 томдық библиографиялық көрсеткішін басшылыққа алу.

Үлгі: а) С.Бәйішев атындағы облыстық әмбебап кітапхана қорындағы тіл білімі салалары бойынша әдебиеттердің жылнамалық кестесі.

Уақыты Авторы Еңбек аттары Басылым/ көрген орны Бет саны Жалпы саны
  М.Балақаев. Е.Жанпейісов. М.Томанов Б.Манасбаев Қазақ тілінің стилистикасы Алматы: Дәуір 256 б.  

 

б) С.Бәйішев атындағы облыстық әмбебап кітапхана қорындағы т.б. әдебиеттерлің салалық кестесі.

Тіл білімінің саласы Еңбек авторы Еңбек атауы Басылым көрген жылы, орны Бет саны Жалпы саны
Жалпы тіл білімі К.Аханов.   Тіл білімінің негіздері Алматы, 2002    

Ескерту: Халықаралық, республикалық ғылыми –теориялық, ғылыми –практикалық конференция материалдары тіл білімінің барлық салаларына қатысты болатындықтан әр сала бойынша жеке-жеке көрсетілуі тиіс.

1.2. Тіл білімінен қорғалған диссертациялардың авторефераттардың тізімі /кітапханалар бойынша/.

Еңбек авторы Жұмыстың атауы Шифры Қорғалған жылы, орны
  Исаева Ж.И. Дүниенің паремиологиялық бейнесі (лингвомәдениеттанымдық аспект) 10.02.02.-қазақ тілі Абай атындағы ҚҰПУ, Алматы, 2007.

 

1.3. Кітапханалар қорында жинақталған мерзімді басылымдарда 1997 – 2007 жылдар аралығында жарияланғаны ғылыми және әдістемелік мақалалар тізімнің кестесі /жеке басылымдар бойынша/.

 

Үлгі: Қазақ тілі мен әдебиеті журналында 2000 – 2013 жылы жарық көрген мақалалар тізімінің кестесі.

Шыққан орны, жылы, Журнал номері Мақала авторы Мақала атауы Беті
  Алматы 2006, №5 Қанафина Ф. Шылау түрлерін оқытудың сапасын арттыру 5-7 б.б.

 

Date: 2016-06-06; view: 1193; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию