Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаткова

4. Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з епідеміології / Укладачі: М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, Г.С. Зайцева, В.В. Захлєбаєва. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.17-20, 40 – 42

5. Офіційний сайт МОЗ України // www. moz.gov.ua

6. Методичні рекомендації до проведення епідеміологічного аналізу / Укладачі: М.Д. Чемич, Г.С. Зайцева, Н.І. Ільїна, В.В. Захлєбаєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 22 с.

7. Наказ від 18.02.08 № 86 "Про затвердження методичних вказівок "Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення".

8. Приказ МЗО СССР от 16.08.89 г. № 475 "О мерах по дальнейшему усовершенствованию профилактики заболеваемости острыми кишечными инфекциями в стране".

9. Наказ МОЗ України від 14.07.98 р № 196 "Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні".

10. Наказ МОЗ України від 23.06.98 р. № 168"Про створення лабораторної мережі з діагностики поліомієліту та гострих в’ялих паралічів" (зі змінами згідно з наказом від 06.10.00 № 246).

11. Приказ МЗО СССР от 02.03.89 г. № 139 "О мероприятиях по снижению заболеваемости брюшным тифом в стране".

12. Приказ МЗО УССР от 08.01.86 г. № 18 "Об усилении мероприятий по профилактике сальмонеллезов".

13. Наказ МОЗ України від 19.12.2000 р. № 348 "Про загострення епідситуації з вірусного гепатиту А в Україні".

14. Наказ МОЗ України від 30.07.96 р. № 237 "Про затвердження порядку організації стаціонарів вдома для дорослих, хворих на легкі форми вірусного гепатиту А".

 

3.4 Матеріали для самоконтролю

3.4.1. Питання для самоконтролю

1 Епідеміологічні особливості проявів епідемічного процесу кишкових інфекцій (черевний тиф, паратифи, сальмонельози, шигельози, вірусні гепатити А і Е, холера, поліомієліт, ботулізм).

2 Джерела інфекційного захворювання.

3 Шляхи і фактори передавання кишкових інфекцій. Характеристика епідемічного процесу в залежності від шляхів реалізації збудника.4 Терміни заразливості джерела збудника при кишкових інфекціях.

5 Фактори, які впливають на визначення меж епідемічного осередку при кишкових інфекціях.

6 Терміни існування епідемічних осередків при кишкових інфекціях.

7 Правила лабораторного обстеження хворих та осіб, що контактували з хворим.

8 Правила виписування хворих на кишкові інфекції.

9 Правила допуску перехворілих на кишкові інфекції у колектив.

10 Організація та обсяги протиепідемічних заходів в осередках кишкових інфекцій: за місцем проживання, за місцем роботи, навчання, у дитячих дошкільних закладах тощо.

 

Тести для самоконтролю

Вибрати правильні відповіді

1 Максимальний термін виживання збудника черевного тифу в харчових продуктах:

а - декілька годин;

б - декілька днів;

в - декілька місяців;

г - більше року.

 

2 Інкубаційний період при черевному тифі становить:

а - 3-5 днів;

б - 7-12 днів;

в - 3-25 днів;

г - 35-45 днів.

 

3 Найбільш ефективним методом лабораторної діагностики черевного тифу у перші дні захворювання є:

а - копрокультура;

б - гемокультура;

в - реакція Відаля;

г - уринокультура;

 

4 При хронічному бактеріоносійстві вірогідніше всього збудника черевного тифу можна виявити:

а - у спинномозковій рідині;

б - у крові;

в - у жовчі;

г - у сечі.

 

5 Період максимальної заразливості хворого на черевний тиф:

а - інкубаційний період;

б - перший тиждень хвороби;

в - 2-3 тижні хвороби;

г - період реконвалесценції.

6 Епідемічно найбільш небезпечним джерелом збудника черевного тифу є:

а - здоровий бактеріоносій;

б - гострий бактеріоносій;

в - хронічний бактеріоносій;

г - хворий черевним тифом.

 

7 Сезонність черевного тифу для країн з помірним кліматом:

а - весняно-літня;

б - літня;

в - літньо-осіння;

г - не виражена;

 

8 Провідним шляхом передавання черевного тифу в сучасних умовах є:

а - водний і харчовий;

б - харчовий і побутовий;

в - водний;

г - побутовий;

д - харчовий.

 

9 Зібраний нативний матеріал для дослідження на дизентерію повинен доставлятися у лабораторію:

а - протягом 2 годин;

б - протягом 6 годин;

в - протягом 12 годин;

г - протягом 24 годин.

 

10 Медичне спостереження за контактними в осередку шигельозу триває:

а - 7 днів від моменту госпіталізації хворого та проведення дезінфекції;

б - 7 днів від появи перших симптомів захворювання;

в - 7 днів від контрольного обстеження реконвалесцента (у випадку амбулаторного лікування хворого);

г - 14 днів.

 

11 Особи, яких приймають на роботу в харчові і прирівняні до них підприємства і установи, підлягають бактеріологічному обстеженню:

а - одноразово;

б - дворазово;

в - триразово;

г - не обстежуються.

 

12 У квартирних осередках шигельозу одноразовому бактеріологічному обстеженню підлягають:а - працівники харчових підприємств і установ до них прирівняних;

б - діти, що відвідують дошкільні заклади;

в - діти шкіл – інтернатів;

г - діти до 2 років;

д - діти, що відвідують навчальні заклади.

 

13 Найбільш заразним хворий на вірусний гепатит А є:

а - з початку інкубаційного періоду;

б - останні 7 – 10 днів інкубаційного періоду – перші 2 тижні захворювання;

в - перші 2 тижні захворювання;

г - протягом всього жовтяничного періоду.

 

14 Сезонність при вірусному гепатиті А:

а - відсутня;

б - зимово-весняна;

в - весняно – літня;

г - осінньо-зимова.

 

15 Найбільша кількість спалахів вірусного гепатиту А пов’язана з:

а - побутовим фактором;

б - водним фактором;

в - харчовим фактором.

 

16 У квартирних осередках доцільно проводити обстеження здорових контактних для виявлення:

а - у сироватці крові специфічного імуноглобуліну М;

б - у фекаліях антигену гепатиту А;

в - у сироватці крові ферментів АЛТ, АСТ;

г - у сироватці крові вірусу гепатиту А.

 

17 Інтенсивність епідемічного процесу поліомієліту в Україні:

а - спорадична захворюваність;

б - епідемія;

в - спалахова захворюваність;

г - пандемія.

 

18 Джерелом збудника поліомієліту можуть бути:

а - здорові носії;

б - хворі на паралітичні та непаралітичні форми;

в - діти після щеплення живою поліомієлітною вакциною;

г - діти після щеплення інактивованою поліомієлітною вакциною.

 

19 Виділення поліовірусу з фекаліями триває:

а - до місяця від початку захворювання;

б - до 2 місяців від початку захворювання;

в - до 6 місяців від початку захворювання.

 

20 Джерелом збудника сальмонельозів для людини може бути:

а - хвора людина;

б - велика рогата худоба;

в - свині;

г - ставкова риба;

д - свійські птахи.

 

21 Імунітет після перенесеної сальмонельозної інфекції:

а - нетривалий;

б - нестерильний;

в - сероспецифічний.

 

22 Профілактичні заходи при ботулізмі передбачають:

а - недопущення до роботи носіїв ботулінічних спор;

б - консервування тільки свіжих і чистих продуктів;

в - розсіл повинен вміщувати не менше 12% кухонної солі;

г - кислотність маринаду повинна бути не більше за рН 4.

 

23 Лабораторному дослідженню для встановлення діагнозу «ботулізм» підлягають:

а - залишки їжі;

б - блювота;

в - промивні води шлунка;

г - органи трупа;

д - кров;

е - фекалії.

 

24 Заходи в осередках ботулізму передбачають:

а - відсторонення від роботи осіб, що перебували з хворим в одинакових умовах щодо захворювання;

б - раннє виявлення хворих і лікування їх протиботулінічною сироваткою;

в - виявлення осіб, що вживали один з хворим продукт для своєчасного надання їм медичної допомоги;

г - заборона реалізації запідозреного продукту.

Еталони правильних відповідей:

1 - в; 7 - в; 13 - б; 19 - б;
2 - в; 8 - a; 14 - г; 20 - а, б, в, д;
3 - б; 9 - а; 15 - б; 21 - a, в;
4 - в; 10 - а, в; 16 - а, б; 22 - б, в, г;
5 - в; 11 - a; 17 - а; 23 - а, б, в, г, д;
6 - в; 12 - а, б, в, г; 18 - a, б, в; 24 - б, в, г.

3.4.3 Задачі для самоконтролю


Date: 2015-12-12; view: 275; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию