Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основна. 1. Епідеміологія / за редакцією Ю.Д

1. Епідеміологія / за редакцією Ю.Д. Гоца, І.П. Колеснікової, Г.А. Мохорта. – Київ: Асканія, 2007. – С. 261-285.

2. Беляков В.Д. Эпидемиология / В.Д. Беляков, Р.Х. Яфаєв. - М., 1989. - С. 93-148.

Додаткова

3. Методичні рекомендації до проведення епідеміологічного аналізу / Укладачі: М.Д. Чемич, Г.С. Зайцева, Н.І. Ільїна, В.В. Захлєбаєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 22 с.

4. Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з епідеміології / Укладачі: М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, Г.С. Зайцева, В.В. Захлєбаєва. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 21-22.

5. Черкаский Б.Л. Руководство по общей эпидемиологии. – М.: Медицина, 2001. - С. 38-43.

6. Офіційний сайт МОЗ України // www. moz.gov.ua

 

3.4 Матеріали для самоконтролю

3.4.1 Питання для самоконтролю

1 Поняття про епідеміологічний аналіз.

2 Епідеміологічна діагностика як основа профілактичної та протиепідемічної роботи.

3 Значення епідеміологічного аналізу для боротьби і профілактики інфекційних хвороб.

4 Методологія епідеміологічного аналізу.

5 Оперативний епідеміологічний аналіз, його спрямування.

6 Ретроспективний епідеміологічний аналіз.

7 Матеріали, необхідні для епідеміологічного аналізу.

8 Аналіз багаторічної та річної динаміки інфекційної захворюваності.

9 Прогнозування проявів епідемічного процесу.

10 Аналіз розподілення інфекційних захворювань на територіях.

11 Аналіз сезонного розподілу захворюваності.

12 Аналіз вікової захворюваності.

13 Аналіз захворюваності у професійних та соціальних групах.

14 Планування протиепідемічних і профілактичних заходів.

 

Тести для самоконтролю

Вибрати правильні відповіді

1 Які з наведених понять визначають рівень захворюваності:

а - ендемія;

б - спорадія;

в - епідемія;

г - пандемія;

д - спалах?

 

2 Комплексність протиепідемічних заходів – це:

а - одночасний вплив на джерело збудника, механізм передавання та сприйнятливість організму;

б - одночасна участь лікувально-профілактичної мережі та санепідслужби у проведенні протиепідемічних заходів;в - одночасна участь різних служб населеного пункту у проведенні протиепідемічних заходів.

 

3 Осередковість – це:

а - узагальнена характеристика епідпроцесу, що відображає особливості утворення, розвитку і ліквідації епідемічних осередків;

б - динаміка виникнення осередків;

в - число осередків, що виникли одночасно;

г - сконцентрованість осередків на території.

 

4 Під нормативним (контрольним) рівнем захворюваності розуміють:

а - абсолютну кількість хворих протягом доби;

б - показник захворюваності за тиждень;

в - показник захворюваності за місяць;

г - показник захворюваності за рік;

д - середній показник захворюваності, характерний для кожного конкретного інтервалу часу на певній території для даної нозоформи.

 

5 Як можна оцінити епідемічну ситуацію при коливанні рівня захворюваності протягом тижня у 2 рази в бік зниження чи зростання:

а - благополучна;

б - нестійка;

в - напружена;

г - неблагополучна?

 

6 При повільному стійкому зростанні захворюваності епідемічну ситуацію слід розцінювати як:

а - благополучну;

б - нестійку;

в - напружену;

г - неблагополучну.

 

7 Оперативне спостереження за захворюваністю на великій території (дільниці) значно полегшується при застосуванні:

а - статистичного методу;

б - епідеміологічного методу;

в - бактеріологічного методу;

г - картографічного методу.

 

8 Початком і основою епідеміологічного аналізу є:

а - епідеміологічне обстеження осередків інфекційних захворювань;

б - епідеміологічний нагляд за територією;

в - спостереження за санітарним фоном;

г - інформація про захворюваність.

 

 

9 За допомогою епідеміологічного аналізу можна:

а - скласти правильне уявлення про тип та спрямованість епідемічного процесу;

б - розкрити внутрішню суть епідемічного процесу;

в - обґрунтувати епідеміологічний прогноз;

г - розробити обґрунтований план зниження рівня інфекційної захворюваності.

 

10 Який розділ аналізу не властивий оперативному епідеміологічному аналізу:

а - аналіз структури та рівні захворюваності порівняно з минулим роком;

б - оцінка конкретної епідемічної ситуації;

в - стеження за рівнем, структурою, динамікою захворюваності;

г - обґрунтування та перевірка гіпотез про причини захворювання населення?

 

11 Який розділ аналізу не властивий ретроспективному аналізу:

а - аналіз структури та рівня захворюваності за нозологічними формами;

б - оцінка конкретної епідемічної ситуації;

в - аналіз річної динаміки захворюваності;

г - аналіз багаторічної динаміки захворюваності;

д - виявлення довгодіючих чинників ризику?

 

12 Які з перелічених задач вирішуються за допомогою поточного епідеміологічного аналізу:

а - розпізнавання конкретних проявів епідпроцесу, причин і умов його розвитку;

б - своєчасне розкриття причин виникнення осередків інфекційних захворювань, оцінка епідемічної ситуації;в - аналіз структури і рівня захворюваності;

г - виявлення довгодіючих чинників ризику?

13 Які з перелічених задач вирішуються за допомогою ретроспективного епідеміологічного аналізу:

а - розпізнавання конкретних проявів епідпроцесу, причин і умов його розвитку;

б - своєчасне розкриття причин виникнення осередків інфекційних захворювань;

в - аналіз структури, рівня і динаміки захворюваності;

г - оцінка епідемічної ситуації?

 

14 Які з перелічених задач вирішуються за допомогою епідеміологічної діагностики:

а - розпізнавання конкретних проявів епідпроцесу, причин і умов його розвитку;

б - аналіз структури і рівня захворюваності;

в - аналіз динаміки захворюваності;

г - оцінка епідемічної ситуації, що склалася протягом року?

 

15 Епідеміологічна діагностика складається з:

а - виявлення конкретного джерела збудника інфекції;

б - виявлення осіб, які мали контакт з хворим або були з ним в однакових умовах щодо зараження;

в - виявлення конкретного чинника передавання;

г - прогноз подальшого розвитку епідпроцесу;

д - виявлення умов розвитку осередку.

 

16 Сезонність інфекційних захворювань – це:

а - закономірне збільшення захворюваності в певний період року;

б - умови, що підсилюють реалізацію механізму передавання;

в - залежність між рівнем захворювання і сезонними факторами ризику.

 

17 Які з показників можна віднести до інтенсивних:

а - ураженість аскаридозом у м. С. у 2008 р. становила …%;

б - у м. С. реєструється … гнійно – септичних інфекції на 1000 новонароджених;

в - захворюваність на черевний тиф в м. С у 2008 р. становила… 0/0000;

г - питома вага захворювань на дизентерію серед кишкових інфекцій становила …%?

 

18 Вивчення сезонності інфекційних захворювань не вміщує:

а - аналіз показників сезонності;

б - визначення початку сезонного збільшення захворюваності;

в - визначення тривалості сезонного збільшення захворюваності;

г - визначення питомої ваги захворювань, що виникли під дією сезонних чинників;

д - виявлення коливань захворюваності.

Еталони правильних відповідей:

1 - б, в, г, д; 6 - в; 11 - б; 16 - а;
2 - a; 7 - г; 12 - б; 17 - а, б, в;
3 - а; 8 - a; 13 - в; 18 - д.
4 - д; 9 - а, б, в, г; 14 - a;  
5 - б; 10 - а; 15 - a, б, в, д;  

 

3.4.3 Задачі для самоконтролю


Date: 2015-12-12; view: 244; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию