Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тематика УДРС та НДРС. · Вплив імунопрофілактики на захворюваність кором населення м

· Вплив імунопрофілактики на захворюваність кором населення м. Сум.

· Аналіз стану опору імунітету проти дифтерії студентів своєї групи.


V Епідеміологічний метод дослідження та його структура. Епідеміологічна діагностика. Прогнозування проявів епідемічного процесу. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів.

Контрольна робота

Тривалість – 2 години.

 

1 Актуальність теми:визначення пріоритетних напрямів профілактичної роботи лікаря будь-якої спеціальності базується на результатах своєчасного та статистично правильного епідеміологічного аналізу. Вміння лікаря встановити причини поширення захворювання, прогнозування епідемічної ситуації, визначення характеру і масштабів необхідних протиепідемічних заходів дасть можливість вплинути на інтенсивність епідемічного процесу.

 

2 Навчальні цілі заняття (з вказівкою рівня засвоєння, що планується)

2.1 Студент повинен знати:

А-2

• поняття про епідеміологічний аналіз;

• методику епідеміологічного аналізу;

• епідеміологічну діагностику, її використання;

• основні статистичні показники для проведення епідеміологічного аналізу;

• методику розрахунків захворюваності, хворобливості, летальності, смертності, сезонності, індексу ефективності та коефіцієнта ефективності імунізації;

• складові оперативного та ретроспективного епідеміологічного аналізу;

• перелік медичних документів, необхідних для проведення епідеміологічного аналізу.

2.2 Студент повинен вміти:

А-3

• проводити оцінку проблем профілактики на основі аналізу структури та рівня захворюваності у групах за нозологічними формами інфекцій;

• проводити розрахунки інтенсивних та екстенсивних показників;

• давати оцінку показникам епідеміологічного аналізу;

• прогнозувати прояви епідемічного процесу;

• застосовувати графічне відображення динаміки, структури епідемічного процесу;

• використовувати дані облікових та інших медичних документів для проведення епідеміологічного аналізу;

• планувати протиепідемічні заходи. 

3 Матеріали доаудиторної самостійної роботи

3.1 Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Дисципліни Знати Вміти
Попередні дисципліни
Мікробіологія   Властивості збудників інфекційних хвороб Аналізувати результати мікробіологічних досліджень, узагальнювати їх
Імунологія та алергологія   Роль системи імунітету і неспецифічних факторів захисту в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини Оцінити дані імунологічних досліджень  
Пропедевтика внутрішніх хвороб     Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити основні симптоми і синдроми. Проаналізувати отримані дані
Соціальна медицина Методики розрахунків статистичних показників Проводити розрахунки статистичних показників, аналізувати їх
Наступні дисципліни
Сімейна медицина Епідеміологію, динаміку клінічних проявів інфекційних захворювань. Принципи профілактики Проводити диференціальну діагностику хвороб різного ґенезу. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Оцінювати проблеми профілактики на основі аналізу структури та рівня захворюваності у групах і за нозологічними формами інфекцій
Внутрішньопредметна інтеграція
Інфекційні хвороби Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб Використовувати епідеміологічний метод досліджень, проводити аналіз інфекційної захворюваності. Проводити оцінку проблем профілактики на основі аналізу структури та рівня захворюваності у групах і за нозологічними формами інфекцій

3.2 Структурно-логічна схема змісту теми заняття

     
 
 
   

 

3.3 Список рекомендованої літератури


Date: 2015-12-12; view: 167; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию